Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea diferenţiată a competenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I – IV


Autor: Tatiana Rusuleac
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ludmila Ursu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046:51 (043.3)

Adobe PDF document 0.85 Mb / în română
135 pagini


Cuvinte Cheie

competenţă, problemă, rezolvare de probleme, proces rezolutiv; - eterogenitate, abordare diferenţiată, diferenţiere, individualizare, personalizare, formare diferenţiată, strategie de diferenţiere, premise ale strategiei de diferenţiere; - vîrstă şcolară mică, personalitate, stil, abordare stilistică, stil rezolutiv, stil rezolutiv strategic, stil rezolutiv tactic, stil rezolutiv empiric; - metodologie, obiectiv, conţinut de învăţare, metodă didactică, situaţie de învăţare, contexte sociale de învăţare, forme de organizare a clasei, sarcină didactică (Anexa 6)

Adnotare

Investigaţia abordează problematica teoretică şi experimentală de formare diferenţiată a competenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I–IV, în baza abordării stilistice a procesului rezolutiv.

În teză au fost determinate fundamentele teoretice ale procesului de formare diferenţiată a competenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I–IV prin:

În rezultatul cercetărilor a fost elaborată o strategie de diferenţiere cu premisele determinate la nivelul particularităţilor de stil rezolutiv, care corelează dimensiunile personal – stilistice şi social – organizatorice în cadrul activităţilor curriculare.

Analiza rezultatelor implementării experimentale a strategiei elaborate demonstrează eficienţa şi relevanţa strategiei în planul performanţelor şcolare.

Cuprins


Capitolul 1. Fundamentele teoretice ale procesului de formare diferenţiată a competenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I–IV
 • 1.1. Descrierea generală a problemelor pentru clasele I–IV
 • 1.2. Structura şi conţinutul sistemului competenţelor de rezolvare a problemelor pentru clasele I–IV
 • 1.3. Reperele teoretico-metodologice ale procesului de diferenţiere a formării competenţelor de rezolvare a problemelor în clasele I–IV

Capitolul 2. Studiu teoretic şi experimental-constatativ al stilurilor rezolutive manifestate de elevi la vîrsta şcolară mică
 • 2.1. Locul şi rolul conceptului stil rezolutiv în sistemul accepţiunilor psihopedagogice moderne
 • 2.2. Factori ce determină constituirea stilului rezolutiv la elevii de vîrstă şcolară mică
 • 2.3. Factori ce determină stabilitatea relativă şi posibilitatea modificării stilului rezolutiv la elevii de vîrstă şcolară mică
 • 2.4. Tipologizări ale stilurilor rezolutive
 • 2.5. Studiu experimental-constatativ al stilurilor rezolutive manifestate de elevi la vîrsta şcolară mică
 • 2.6. Corelaţia nivelului formării competenţelor de rezolvare a problemelor la elevii de vîrstă şcolară mică cu stilurile rezolutive

Capitolul 3. Elaborarea unei strategii de diferenţiere pentru formarea competenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor primar
 • 3.1. Modelarea conţinuturilor de rezolvare a problemelor
 • 3.2. Modelarea strategiilor didactice
 • 3.3. Validarea experimentală a strategiei de diferenţiere