Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Procedeele obţinerii dovezilor de audit


Autor: Anatolie Iachimovschi
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 657.633 (478) (043)

Adobe PDF document 1.21 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

procedee de obţinere a dovezilor de audit, aspecte calitative ale rapoartelor financiare, controlul intern, mediul de control, riscul legat de control, procedee ce ţin de esenţă, examinare, observare, solicitare şi confirmare, recalculare, eşantion de audit, colectivitate generală, verificare deplină a elementelor, selectare a anumitor elemente, etc.

Adnotare

În lucrare sunt examinate aspectele problematice ale exercitării procedeelor de obţinere a dovezilor de audit în conformitate cu prevederile actelor normative şi practica auditului.

Au fost generalizate definiţiile cu privire la următoarele două noţiuni: dovezi de audit şi procedeele de obţinere a dovezilor de audit. În procesul investigaţiilor s-a demonstrat că la constatarea dovezilor de audit este necesar de a ţine cont de următoarele condiţii principale: natura sursei informaţionale şi conformitatea informaţiei. Totodată, s-a ajuns la concluzia că procedeele de obţinere a dovezilor de audit prezintă totalitatea metodelor aplicate la obţinerea unor dovezi de audit suficiente şi adecvate pentru formularea unei opinii obiective de audit.

În mod special sunt abordate problemele testării controlului intern la colectarea dovezilor de audit, precum şi cele ale procedeelor de testare selectivă în condiţiile mediului sistemelor informaţionale computerizate. În lucrare sunt prezentate unele recomandări de perfecţionare a procedeelor de obţinere a dovezilor de audit în conformitate cu cerinţele actelor normative, sunt elaborate proiectele formularelor documentelor pentru testarea controlului intern în fiecare etapă de exercitare a auditului în vederea obţinerii confirmărilor cu privire la caracterul rezonabil al structurii şi eficienţei funcţionării sistemelor contabil şi de control intern.

O atenţie deosebită s-a acordat testelor ce ţin de esenţă, ca fiind relevante la depistarea nemijlocită a denaturărilor şi obţinerea dovezilor de audit pe fiecare aspect calitativ al rapoartelor financiare. Se propun procedee pentru identificarea denaturărilor semnificative în rapoartele financiare prin intermediul verificării detaliate a tranzacţiilor şi soldurilor conturilor pe fiecare ciclu, ca model fiind prezentat auditul ciclului vînzărilor.

Rezultatele investigaţiilor pot fi utilizate de către organizaţiile de audit şi întreprinderile care dispun de audit intern la perfecţionarea procedeelor de obţinere a dovezilor de audit în conformitate cu cerinţele normelor actuale şi practica general-acceptată.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind definirea dovezilor de audit, conceperea şi stabilirea obiectivelor procedeelor de obţinere a lor
  • 1.1. Dovezi de audit: definiţii şi caracteristici generale, unele criterii de sintetizare
  • 1.2. Concepţia procedeelor de obţinere a dovezilor de audit şi clasificarea lor
  • 1.3. Obiectivele principale şi secundare ale procedeelor obţinerii dovezilor de audit

CAPITOLUL II. Procedeele testării controlului intern şi a celor de testare selectivă în procesul obţinerii dovezilor de audit
  • 2.1. Aprecierea controlului intern şi evaluarea riscurilor aferente
  • 2.2. Modalitatea testării selective la colectarea dovezilor de audit .

CAPITOLUL III. Semnificaţia procedeelor ce ţin de esenţă la colectarea dovezilor de audit
  • 3.1. Testarea detaliată a tranzacţiilor şi soldurilor conturilor
  • 3.2. Exercitarea procedeelor analitice în calitate de procedee ce ţin de esenţă