Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţii privind studierea procesului de uscare a crupei soriz, pentru obţinerea concentratelor alimentare


Autor: Dodon Adelina
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Galina Dicusar
doctor
Consultant ştiinţific: Andrei Lupaşco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 664.8.039:633.17/18

Adobe PDF document 2.24 Mb / în română
149 pagini


Cuvinte Cheie

crupe cerealiere, prelucrare hidrotermică, uscare, convecţie, microunde, magnetron, concentrate alimentare, calitate

Adnotare

La tema tezei de doctorat au fost publicate 32 lucrări ştiinţifice, inclusiv două hotărîri pozitive privind brevete de invenţie, înregistrate în Republica Moldova, în care sunt reflectate studiul teoretic şi analiza cercetărilor experimentale în ceea ce priveşte intensificarea proceselor de prelucrare termică a crupelor de soriz cum sunt: gonflarea, fierberea şi uscarea.

S-au determinat experimental proprietăţile de gonflare a sorizului şi s-au stabilit dependenţele acestora de presiunea exercitată, temperatură şi umiditatea crupelor. S-a constatat că gonflarea crupelor de soriz trebuie efectuată în regim optim la presiunea de 2,0 MPa şi temperatura solventului de 60 °C. S-au efectuat cercetări experimentale ale cineticii procesului de uscare a crupelor fierte de soriz prin metode convective şi combinate cu utilizarea microundelor – SHF. S-au determinat caracteristicile cinetice ale procesului de uscare. S-au comparat constantele vitezei de uscare convectivă a crupelor de soriz K1 obţinute experimental cu coeficienţii transferului de umiditate β calculaţi, şi s-a constatat prezenţa în crupa fiartă de soriz a unei rezistenţe de difuziune. Înlăturarea acestei difuziuni este posibilă în cazul în care aplicăm câmpul de frecvenţă supraînaltă. Astfel, microundele contribuie la intensificarea procesului de uscare şi coeficientul K1 creşte (la utilizarea nivelului maxim al puterii nominale a magnetronului) de 10 ori.

În baza cercetărilor efectuate, s-a constatat, că uscarea crupelor de soriz prin metoda combinată este eficientă de efectuat la temperatura agentului termic de 80 °C şi nivelul de utilizare de 75 % din puterea nominală a magnetronului, argumentând acest regim prin cel mai redus consum de energie şi prin cei mai înalţi indici de calitate a crupelor uscate.

S-a elaborat modelul matematic al procesului de uscare combinat a crupelor de soriz cu aplicarea microundelor, în funcţie de durata procesului de uscare, temperatură, nivelul de utilizare a puterii magnetronului şi conţinutul de umiditate al produsului cercetat. Se propune construcţia agregatului pentru prelucrarea termică a crupelor de soriz cu utilizarea surselor de microunde în procesul de uscare, ale cărui elemente de bază sunt instalaţia de gonflare sub presiune, instalaţia de fierbere şi instalaţia de uscare, pentru care a fost calculat efectul economic în unităţi convenţionale.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Consideraţii generale în procesul de tratare termică a crupelor cu scopul obţinerii concentratelor alimentare
 • 1.1. Bazele termodinamice ale procesului de transfer de căldură şi masă în procesul de uscare a crupelor
 • 1.2. Tehnica şi tehnologia modernă de fabricare a crupelor fierte uscate
 • 1.2.1. Sorizul – obiect de cercetare
 • 1.2.1.1. Structura anatomică a bobului de soriz
 • 1.2.1.2. Caracteristica biochimică a sorizului
 • 1.2.1.3. Proprietăţile tehnologice ale sorizului
 • 1.2.2. Noţiuni despre procesul de prelucrare hidrotermică a crupelor
 • 1.2.3. Tehnica şi tehnologia existentă de uscare a crupelor fierte
 • 1.2.3.1. Uscarea prin convecţie
 • 1.2.3.2. Uscarea conductivă
 • 1.3. Poziţia fundamentală şi direcţiile principale de perfecţionare a tehnologiei proceselor de tratare a crupelor
 • 1.4. Problemele cercetărilor ştiinţifice
CAPITOLUL 2. Concepte de studiu teoretic al procesului de uscare a crupelor fierte în câmp electromagnetic
 • 2.1. Bazele teoriei procesului de uscare cu microunde
 • 2.2. Factorii care influenţează încălzirea cu microunde
 • 2.3. Polarizarea şi pierderile dielectrice în materialele omogene şi neomogene
CAPITOLUL 3. Cercetarea exsperimentală a etapelor de prelucrare hidrotermică a sorizulu
 • 3.1. Pregătirea crupelor pentru experienţe şi metodica efectuării lor
 • 3.2. Esenţa şi desfăşurarea procesului de fierbere a crupelor gonflate
 • 3.2.1. Construcţia şi descrierea dispozitivului de determinare a gradului de fierbere la crupe
CAPITOLUL 4. Instalaţia pentru cercetarea cineticii procesului de uscare a crupei fierte de soriz prin aplicarea microundelor
 • 4.1. Descrierea instalaţiei experimentale de uscare a crupei fierte de soriz
 • 4.2. Metoda de înregistrare a scăderii masei şi temperaturii sorizului
 • 4.3. Metoda de măsurare a vitezei aerului în camera de uscare
 • 4.4. Pregătirea sorizului pentru experiment şi metodica desfăşurării experienţelor
CAPITOLUL 5. Cercetarea cineticii procesului de uscare a crupelor fierte de soriz cu utilizarea energiei câmpului de frecvenţă supraînaltă şi convectivă
 • 5.1. Uscarea convectivă a sorizului fiert
 • 5.2. Cercetarea cineticii procesului de uscare a sorizului cu aplicarea SHF
 • 5.2.1. Uscarea combinată a sorizului – convecţie şi cu microunde în regim continuu
 • 5.2.2. Uscarea combinată a sorizului – convecţie cu microunde în regim oscilant
 • 5.3. Compararea metodelor de uscare a crupelor fierte de soriz după rezultatele cercetărilor
 • 5.4. Metoda de calculul a caracteristicilor cinetice ale procesului de uscare a crupei fierte de soriz
 • 5.5. Influenţa diferitelor procedee de uscare asupra calităţii crupelor fierte şi uscate de soriz
CAPITOLUL 6. Descrierea modelului matematic pe baza datelor experimentale
 • 6.1. Aspecte teoretice privind modelarea matematică a proceselor tehnologice
 • 6.2. Aproximarea dependenţelor discrete a datelor experimentale cu funcţii continue
 • 6.3. Descrierea modelelor matematice al procesului de uscare a crupei de soriz cu aplicarea energiei combinate – convecţie cu S.H.F
 • 6.3.1. Modele matematice a procesului de uscare la aplicarea energiei combinate convecţiei şi S.H.F. la nivelul de putere a magnetronului de 25% N din cea nominală
 • 6.3.2. Modele matematice a procesului de uscare la aplicarea energiei combinate convecţiei şi S.H.F. la nivelul de putere a magnetronului de 50% N din cea nominală
 • 6.3.3. Modele matematice a procesului de uscare la aplicarea energiei combinate convecţiei şi S.H.F. la nivelul de putere a magnetronului de 75% N din cea nominală
 • 6.3.4. Modele matematice a procesului de uscare la aplicarea energiei combinate convecţiei şi S.H.F. la nivelul de putere a magnetronului de 100% N din cea nominală
CAPITOLUL 7. Realizarea tehnică a rezultatelor experimentale şi ştiinţifice, privind prelucrarea crupelorfierte de soriz în concentrate alimentare
 • 7.1. Descrierea instalaţiei de gonflare sup presiune
 • 7.2. Construcţia şi principiul de funcţionare a intalaţiei de fierbere
 • 7.3. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei-vibraţionale de uscare
 • 7.4. Calculele de bază a agregatului de prelucrare hidrotermică a sorizulzui
 • 7.5. Descrierea liniei tehnologice de producere a produselor instantanee din crupe de soriz cu adausuri de fructe şi legume uscate
CAPITOLUL 8. Calculul efectului economic a măsurilor tehnico-tehnologice, propuse spre implimentare în lucrare