Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valoarea metodei cu sondă în localizarea corpilor străini intraorbitari


Autor: Elena Cepoida
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.19 - Imagistică medicală
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Natalia Rotaru
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Teza

CZU 617.7-003.6-073.75

Adobe PDF document 4.24 Mb / în română
101 pagini


Cuvinte Cheie

Corp străin orbitar; traumatism orbitar; ochiul; corp vitreos; zonă de tranziţie; cristalin; radiografia orbitară; rezonanţa megnetică nucleară; ultrasonografia; tomografia computerizată; localizarea corpului străin; metoda Comberg; metoda localizării cu sondă

Adnotare

Studiul efectuat este bazat pe examinarea unui lot de 145 de pacienţi cu traumatismul orbitar complicat cu corpul străin intraorbitar, selectaţi din 2441 cazuri de traumatism orbitar, consultate în Spitalul Clinic Republican, secţia Radiodiagnostic în perioada anilor 1990 – V.2007. Etiologic traumatismul orbitar se clasifica în traumatismul la lucru – 397 (16,3%) cazuri, la domiciliu – 1479 (60,6%) şi secundar cauzelor criminale sau în timpul conflictului înarmat – 565 (23,1%) cazuri.

Lotul studiat a inclus 102 (70,3%) bărbaţi (vârsta medie 34,2±7,9 ani) şi 43 (29,7%) femei (vârsta medie 38,5±9,4 ani). Sindromele clinice statistic veridic mai frecvente la pacienţii investigaţi cu corpul străin intraorbitar includ keratita – 67 (46,2% vs 22,5% în lotul general de pacienţi cu traumatism orbitar), uveita – 79 (54,5% vs 39,9%), endoftalmita – 23 (15,9% vs 5,1%) pacienţi. Rinosinusopatiile asociate au fost depistate la 49 (33,7% vs 12,9%) pacienţi, semnele traumatismului cranio-cerebral – 89 (61,3% vs 30,9%) bolnavi. Referitor la semnele directe ale traumatismului orbitar, depistate radiologic, mai frecvent s-au întâlnit hemoftalm – 36 (24.8% vs 14,1%) şi emfizem orbitar – 19 (13,1% vs 2%), iar fracturele pereţilor orbitei – 122 (84,1% vs 84%), nefiind mai frecvente ca în lotul general se caracterizau prin leziuni osoase multiple. În 30 cazuri metoda cu sondă a fost efectuată de rând cu alte metode radiologice, iar la 115 pacienţi localizare cu sondă a avut indicaţii speciale: lezarea gravă a globului ocular – 39 (33,9%), dereglările conştiinţei, inclusiv comă, – 13 (11,3%), traumatismele grave asociate – 20 (17,4%), leziunile palpebrelor – 9 (7,8%), copii non-colaboratori – în 34 (29,6%) cazuri. Corpul străin intraorbitar (solitar) a fost localizat în corpul vitreos – 86 (69,4%), în zona de tranziţie – 12 (9,7%), în cristalin şi camera anterioară – 6 (4,8%) cazuri; intraorbitar extraocular – 20 (16,1%) pacienţi. Sensibilitatea metodei a fost 96,4%, specificitatea – 95%. Astfel, metoda de localizare cu sondă se recomandă pentru aplicare la pacienţii cu corpul străin intraorbitar radiopozitiv, cu un traumatism orbitar asociat cu dereglările conştienţei, la copii, în caz de modificările patologice avansate a orbitei, la afectaţi în timpul acţiunilor înarmate. Ultrasonografia orbitară a fost efectuată la 115 pacienţi, având sensiblitate 82,2% şi specificitate – 86,5% şi fiind mai utilă la pacienţii cu corpii intraorbitari străini intraoculari, în special, localizaţi în segementul ocular anterior, radio-negativi, pentru supravegherea în perioada postoperatorie. CT clasică a fost efectuată la 19 pacienţi, iar cea helicoidală – la 10 bolnavi. Sensibilitatea ei a fost 93,5%, specificitate – 95,4%. Această metodă este solicitată la pacienţii cu traumatismele cranio-cerebrale complexe, cu suspecţie la afectarea cerebrală şi modificările avansate din partea pereţilor orbitari. În baza datelor studiate pentru optimizarea procesului diagnostic al corpului străin intraorbitar este propus un algoritm secvenţial, care minimizează cheltuielele şi oferă posibilitate de efectuare a unui diagnostic timpuriu.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Corpul străin intraorbitar: aspectele medico-sociale
 • 1.2. Metodele de diagnostic al corpului străin interorbitar
 • 1.2.1. Managementul clinic al problemei de corp străin intraorbitar
 • 1.2.2. Diagnosticul radiologic al corpului străin intraorbitar
 • 1.2.3. Diagnosticul ecografic al corpului străin intraorbitar
 • 1.2.4. Rolul CT şi IRM în diagnosticarea şi localizarea corpului străin intraorbitar

CAPITOLUL II. Material şi metode de cercetare
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de investigare utilizate în studiu
 • 2.3. Metodele de analiză statistică

CAPITOLUL III. Rezultatele studiului
 • 3.1. Metodele radiologice convenţionale în localizarea corpului străin intraorbitar
 • 3.2. Metoda de localizare a corpului străin intraorbitar cu sondă
 • 3.3. Ultrasonografia orbitară în diagnosticul corpilor străini intraorbitari
 • 3.4. Tomografia computerizată în localizarea corpilor străini intraorbitari
 • 3.5 Studiul comparativ a metodelor imagistice de diagnosticare a corpilor străini intraorbitari

CAPITOLUL IV. Sinteza rezultatelor obţinute