Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul marketingului serviciilor medicale


Autor: Apetri Luminiţa
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 614 :005 (043.3)

Adobe PDF document 1.53 Mb / în română
121 pagini


Cuvinte Cheie

marketing, managementul marketingului, strategie de marketing, calitatea serviciilor medicale, satisfacţia pacientului, conceptul STAP, analiza SWOT, intervenţii cardio-vascular

Adnotare

Marketingul a devenit deja o disciplină bine delimitată în domeniul economic şi în ştiinţa despre management. Această noţiune cuprinde o arie conotativă mult mai vastă decît doar “publicitatea”, “promovarea” produsului şi a serviciului. În conceptul modern de marketing sunt incluşi aşa numiţii “cei 4P” – Produs, Preţ, Plasare, Promovare – aspecte ce fac marketingul parte a strategiei de business ce influenţează întreaga structura a organizaţiei.

Urmărind evoluţia cu succes a marketingului în domeniul economic, ştiinţele sociale au început să adopte tehnici şi atitudini de marketing complete, în unele cazuri, chiar şi în sfera lor de activitate. Oricum, ele şi-au schimbat scopul sau obiectivele fundamentale ale procesului de marketing în sine. Acolo unde business marketingul îşi propune a maximiza profitul şi de a-şi plasa compania într-o poziţie favorabilă pe piaţă, marketingul social se focusează pe realizarea maxim posibilă a obiectivelor şi a sarcinilor sociale întru bunăstarea comunităţii.

Marketingul în sistemul sănătăţii, ca formă particulară a marketingului general, se află în acţiune de cîteva decenii deja. Experienţa internaţională demonstrează că atât instituţiile orientate către profit cît şi organizaţiile medicale orientate non profit pot beneficia enorm aplicînd într-o manieră ştiinţifică principii ale marketingului medical în activităţile şi practicile zilnice şi (ce este mai important) în procesul de planificare strategica.

În ceea ce priveşte aplicarea conceptul celor “4P” în marketingul sistemului medical, acesta ia forma conceptului STAP – Serviciu, Tarif, Acces şi Promovare - ceea ce se potriveşte mai bine tipului de servicii oferit de organizaţiile medicale.

Teza dispune de o laborioasă revistă a literaturii şi a celor mai eficiente practici internaţionale în vederea marketingului asistenţei medicale, urmată de identificarea necesităţilor de marketing în instituţiile medicale din Republica Moldova. Centrul de Chirurgie a Inimii a fost selectat în calitate de instituţie pentru implementarea strategiei datorită creşterii riscului maladiilor cardiovasculare în rîndul cetăţenilor Republicii Moldova. O strategie de marketing completă a fost schiţată prin utilizarea tehnicilor de analiză contemporane ca Modelul lui Michael Porter (pentru evaluarea mediului competitiv), analiza SWOT. Au fost făcute comparaţii internaţionale utilizând ultimele versiuni ale OMS Regiunea EURO “Health For All Database”.

Urmărind procesul de schiţare şi aprobare a Strategiei de Marketing în cadrul Centrului de Chirurgie a Inimii, au fost elaborate cîteva instrumente de marketing: campania “Modul de viaţă sănătos”(1), a fost elaborată o analiză şi prezentate tendinţele şi indicatorii de performanţă ale Centrului (2) şi un studiu a nivelului de satisfacţie a pacienţilor externaţi din această instituţie (3).

Concluzia finală este că strategia de marketing va furniza Centrului de Chirurgie a Inimii un punct de vedere diferit în atitudinea acestuia faţă de îmbunătăţirea şi creşterea calităţii, accesul la servicii, planificarea strategică şi dezvoltarea cît şi altor aspecte ce ţin de marketing în activitatea zilnică.

Cuprins


CAPITOLUL 1: Esenţa şi conceptul de marketing general şi marketing în asistenţa medicală (revista literaturii)
 • 1.1. Esenţa şi istoricul marketingului
 • 1.2. Tipurile şi clasificarea marketingului
 • 1.3. Unele caracteristici ale marketingului social
 • 1.4. Conceptul celor “4p”
 • 1.5. Marketingul asistenţei medicale şi conceptul STAP

CAPITOLUL 2: Material şi metode de studiu
 • 2.1. Metodologia
 • 2.2. Analiza datelor obţinute

CAPITOLUL 3: Unele aspecte ale sistemului de sănătate din Republica Moldova. Studiul de caz IMSP “Centrul de chirurgie a inimii”
 • 3.1. Caracteristica generală a sistemului medical în Moldova
 • 3.2. Instituţiile medicale din Chişinău
 • 3.3. Instituţia medico sanitară publică: “Centrul de chirurgie a inimii”

CAPITOLUL 4: Strategia de management al marketingului pentru centrul de chirurgie a inimii şi elaborarea acesteia
 • 4.1. Strategia de marketing ca parte componentă a planificării strategice.
 • 4.2. Marketingul în domeniul sănătăţii vs. de business marketing
 • 4.3. Informaţia asimetrică şi problemele de etică în marketingul asistenţei medicale.
 • 4.4 Eficienţa activităţii de marketing în asistenţa medicală
 • 4.5. Analiza situaţională: modelul lui porter
 • 4.6. Analiza situatională: analiza SWOT
 • 4.7. Strategia de marketing ca parte componentă a strategiei de dezvoltare a CCI
 • 4.8. Îmbunatăţirea calităţii serviciilor prestate ca parte componentă a strategiei de marketing
 • 4.9. Activităţi aferente tarifării
 • 4.10. Direcţii de îmbunătăţire a accesului la serviciile medicale
 • 4.11. Activităţi de promovare în cadrul strategiilor de dezvoltare a instituţiilor medicale

CAPITOLUL 5: Implementarea componentelor strategiei de marketing în cadrul cenrului de chirurgie a inimii
 • 5.1. Analizarea direcţiilor de activitate a CCI
 • 5.2. Satisfacţia pacienţilor: Aspect fundamental al strategiei de marketing