Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea activităţii de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă în condiţii socio-economice noi


Autor: Calmîc Varfolomei
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Bahnarel
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 614:005 (043.3)

Adobe PDF document 1.13 Mb / în română
163 pagini


Cuvinte Cheie

Promovarea sănătăţii, sănătate publică, educaţie pentru sănătate, promovarea modului sănătos de viaţă, medicina omului bolnav, medicina omului sănătos, medicină preventivă, profilaxia, state de funcţii, ilminarea sanitară, sănătate publică, Serviciul de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă

Adnotare

Sănătatea populaţiei în marea măsură depinde de condiţiile şi modul (stilul) de viaţă, de factorii mediului încunjărător, de caracterul proceselor demografice şi epidemiologice. Reformarea activităţii în domeniul profilaxiei, inclusiv EPSşiPMSV, este dictată şi de necesitatea reducerii cheltuielilor neproductive, inclusiv a sistemului sănătăţii, sporirii eficienţei măsurilor profilactice.

În Republică Moldova după obţinerea independenţei statale schimbările negative socio-economice, finansarea insuficientă a sistemului sănătăţii a condus la subaprecierea rolului EPSşiPMSV la diferite niveluri de asistenţă medicală, atît şi la nivel de ţară.

Au fost studiate dinamica morbidităţii populaţiei prin principalele forme nozologice şi dinamica indicilor medico-demografici de bază pe perioada de 10 ani, nivelul răspîndirii deprinderilor dăunătoare (tabacismului, consumului de băuturi alcoolice, administrarea drogurilor) în rîndul populaţiei, a fost efectuată o evaluare a cunoştinţelor populaţei (elevi, pedagogi, populaţia matură şi de etnie romi) din Republica Moldova prin anchetare privind factorii de risc ce influenţează starea de sănătate, sursele principale din care populaţia obţine informaţia pentru aprecierea direcţiilor prioritare în organizarea măsurilor de educaţie pentru sănătate şi promovare a mjdului sănătos de viaţă.

Studile au confirmat situaţia gravă privind sănătatea populaţiei şi nivelul înalt a deprinderilor comportamentale nefavorabile sănătăţii. Au fost evaluat şi apreciat rolul şi determinat locul SEPSşiPMSV în realizarea strategiilor de promovare a sănătăţii, apreciate direcţiile prioritare, elaborate şi arguimentate principiile de bază de organizare a activităţii de EPSşiPMSV. S-a efectuat evaluarea structurii şi funcţiilor sistemului de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă existent la diferite niveluri de asistenţă medicală. A fost elaborat setul proiectelor de documente legislative, normative în domeniul EPSşiPMSV, elaborate şi argumentate modelele optimale a structurii şi normativelor de funcţii a SEPSşiPMSV.

Rezultatele studiului vor servi drept bază reformei continuă a activităţii de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă la diferite niveluri.

Cuprins


CAPITOLUL I. Educaţia pentru sănătate şi promovarea modului sănătos de viaţă - elementele principale ale promovării sănătăţi (reviul literaturii)
  • 1. Profilaxia - principiul fundamental al medicinii omului sănătos
  • 2. Sănătatea şi factorii care o influenţează
  • 3. Conceptul de promovare a sănătăţii
  • 4. Modul sănătos de viaţă şi educaţia pentru sănătate ca alternative pentru sănătate

CAPITOLUL II. Materiale şi metodele de studiu:
  • 1. Caracteristica generală a cercetării
  • 2. Caracteristica lotului de studiu

CAPITOLUL III. Sănătatea populaţiei Republicii Moldova în condiţii noi socio-economice
  • 1. Dinamica indicatorilor demografici .
  • 2. Situaţia privind morbiditatea populaţiei şi invaliditatea

CAPITOLUL IV. Cunoştinţe şi obţiuni (rezultatele cercetărilor)

CAPITOLUL V. Argumentarea necesităţii implementării strategiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi tacticii de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă, structurii şi normativelor de state a Serviciului de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă