Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Prognosticul pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST asociat cu diabet zaharat tip2 la supravegherea de durată


Autor: Ţurcanu Veronica
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Aurel Grosu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Consultant ştiinţific: Zinaida Anestiadi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU 616.132.2 – 008.6 – 06:616.379 – 008.64 - 07

Adobe PDF document 2.15 Mb / în română
136 pagini


Cuvinte Cheie

prognostic, sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST, diabet zaharat tip 2, riscul cardiovascular, scorul GRACE.

Adnotare

În studiu au fost incluşi 140 pacienţi cu SCA fără supradenivelarea segmentului ST, inclusiv 70 pacienţi cu diabet zaharat tip2. Vârsta medie a pacienţilor lotului de studiu a fost 61,2 ± 0,75 ani, diabeticii fiind mai în vârstă. Atât în lotul diabeticilor, cât şi a nondiabeticilor au predominat bărbaţii, deşi femeile diabetice au dezvoltat aproape de două ori mai des evenimente coronariene.

Pacienţii diabetici cu SCA au prezentat mai frecvent la spitalizare dureri anginoase atipice, ischemie silenţioasă, subdenivelarea segmentului ST > 2mm, insuficienţă cardiacă acută (edem pulmonar).

La subiecţii lotului cu DZ s-a constatat mai frecvent HTA, dislipidemia şi prezenţa infarctului miocardic în anamneză.

Evoluţia SCA pe parcursul spitalizării a fost marcată de accese anginoase recurente însoţite de subdenivelarea segmentului ST, o spitalizare mai îndelungată, inclusiv în blocul de terapie intensivă şi o mortalitate mai înaltă la diabetici.

Testul cu efort s-a dovedit a fi o metodă destul de informativă pentru evaluarea prognosticului pacienţilor cu sindrom coronarian acut. Aplicarea acestui test la pacienţii diabetici s-a dovedit a fi limitată de recurenţa acceselor anginoase, ischemia miocardului şi complicaţiile DZ.

Rezultatele coronaroangiografiei au evidenţiat prezenţa mai frecventă la diabetici a leziunilor coronariene severe multiple.

Pacienţii lotului de studiu au fost supravegheţi în medie 15,7 ± 0,63 luni. În această perioadă s-a constatat apariţia complicaţiilor cardiovasculare (infarctului miocardic acut, accident vascular cerebral, paroxisme de fibrilaţie atrială, deces) mai frecvent înregistrate la diabetici.

Scorul GRACE a fost utilizat pentru aprecierea riscului cardiovascularla la pacienţii lotului de studiu. S-a constatat predominarea nondiabeticilor în grupele cu risc mic şi mediu, iar a diabeticilor în grupele cu risc mediu şi înalt pentru mortalitatea intraspitalicească şi la supravegherea de durată.

Durata diabetului zaharat influenţează nemijlocit evoluţia SCA. Vechimea mare a diabetului s-a asociat cu un prognostic rezervat al pacienţilor cu evenimente coronariene acute.

Hiperglicemia determinată la internarea pacienţilor cu SCA este considerată un factor de prognostic. La subiecţii cu valori mari ale glicemiei la internare a fost constatată o rată crescută a mortalităţii şi complicaţiilor cardiovasculare în perioada de urmărire.

Prin urmare, prognosticul pacienţilor diabetici cu SCA fără supradenivelarea segmentului ST la supravegherea de durată este mai rezervat decât al nondiabeticilor.

Cuprins


СAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Sindromul coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
  • 1.1.1. Etiopatogenia sindromului coronarian acut asociat cu diabet zaharat tip 2
   • 1. Particularităţile fiziopatologice ale sindromului coronarian acut, inclusiv în diabetul zaharat
   • 2. Diabetul zaharat - un factor de risc cardiovascular important
   • 3. Factorii de risc cardiovascular tradiţionali pentru dezvoltarea sindromului coronarian acut
  • 1.1.2. Particularităţile clinice ale sindromului coronarian acut asociat cu diabet zaharat
  • 1.1.3. Aspectele paraclinice în stabilirea diagnosticului la pacienţii cu sindrom coronarian acut asociat cu diabet zaharat
 • 1.2. Prognosticul în sindromul coronarian acut asociat cu diabet zaharat
  • 1.2.1. Stratificarea riscului cardiovascular la pacienţii cu sindrom coronarian acut
  • 1.2.2. Dezvoltarea insuficienţei cardiace în sindromul coronarian acut asociat cu diabet zaharat
  • 1.2.3. Mortalitatea cardiovasculară în sindromul coronarian acut asociat cu diabet zaharat
  • 1.2.4. Particularităţile tratamentului sindromului coronarian acut la diabetici şi rolul lui în aprecierea prognosticului
   • 1. Tratamentul medicamentos
   • 2. Tratamentul intervenţional

  СAPITOLUL II. Material şi metode
  • 2.1. Caracteristica materialului clinic
  • 2.2. Metode de diagnostic
   • 1. Examenul primar
   • 2. Examenul obiectiv.
   • 3. Metode instrumentale
   • 4. Metode de laborator
   • 5. Scorul GRACE
  • 2.3. Metode de prelucrare statistică

  СAPITOLUL III. Rezultatele studiului
  • 3.1. Particularităţile prezentării şi evoluţiei clinice ale sindromului coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST la pacienţii lotului de studiu.
   • 1. Caracteristica clinică a pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
   • 2. Prezentarea şi evoluţia clinică a sindromului coronarian acut la pacienţii din lotul de studiu
   • 3. Rezultatele analizelor de laborator şi aspectele examenului EcoCG la pacienţii cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST.
   • 4. Particularităţile testului cu efort la pacienţii cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
   • 5. Rezultatele coronaroangiografiei efectuate selectiv pacienţilor din lotul de studiu.
   • 6. Particularităţile tratamentului administrat pacienţilor din lotul de studiu
  • 3.2. Supravegherea de durată a pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
   • 1. Examinarea repetată în dinamică a pacienţilor din lotul de studiu
   • 2. Caracteristicile rezultatelor investigaţiilor de laborator şi aspectele examenului EcoCG efectuat la examenul repetat al pacienţilor incluşi în studiu în dinamică
   • 3. Particularităţile testului cu efort la examinarea repetată a pacienţilor incluşi în studiu.
  • 3.3. Prognosticul pacienţilor diabetici cu sindrom coronarian acut
   • 1. Factorii ce influenţeaază prognosticul pacienţilor cu sindrom coronarian acut
   • 2. Prognosticul pacienţilor cu sindrom coronarian acut - stratificarea riscului cardiovascular conform scorului GRACE.
   • 3. Mortalitatea pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST la supravegherea de durată
   • 4. Rolul hiperglicemiei determinate la internare în apariţia complicaţiilor intraspitaliceşti şi la supravegherea de durată la pacienţii diabetici cu sindrom coronarian acut.
   • 5. Influenţa duratei diabetului zaharat în evoluţia sindromului coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST, apariţia complicaţiilor intraspitaliceşti şi la supravegherea de durată