Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Căile de formare şi distribuire a veniturilor disponibile ale populaţiei


Autor: Munteanu Tatiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Andrei Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document1.31 Mb / în română

Teza

CZU 330.564.2

Adobe PDF document 1.54 Mb / în română
137 pagini


Cuvinte Cheie

venit disponibil, cheltuieli de consum, prestaţii sociale, salariu, minimul de existenţă, redistribuire, dezvoltare, quintile, nivel de trai, sărăcie, bunăstare, politică socială, politică fiscală

Adnotare

Prezenta teză are drept scop studiul teoretico-metodologic al procesului de formare şi distribuire a veniturilor disponibile a populaţiei în Republica Moldova. În baza analizei efectuate s-au elaborat recomandări în vederea îmbunătăţirii procesului de redistribuire a veniturilor în vederea reducerii sărăciei şi îmbunătăţirea nivelului de trai.

În lucrare au fost examinată evoluţia conceptelor doctrinale referitoare la venituri şi distribuţia veniturilor în societate. Au fost studiate cauzele inegalităţii în venituri şi avere şi particularităţile inegalităţii şi sărăciei în Republica Moldova. Deoarece inegalitatea în venituri este cauza principală a sărăciei quintilei inferioare, în lucrare au fost examinate metodele de evaluare şi mecanismele de reducere a inegalităţii.

Au fost evidenţiate etapele dezvoltării economice a Republicii Moldova şi impactul ei asupra creşterii bunăstării populaţiei. Pentru o analiză complexă a dinamicii veniturilor populaţiei în lucrare au fost stabilite criteriile de clasificare a veniturilor disponibile ale populaţiei. Evaluarea schimbărilor în dinamica veniturilor şi cheltuielilor populaţiei ne-au dat posibilitatea să scoatem în evidenţă tendinţele inegalităţii şi sărăciei. În conformitate cu scopurile stabilite, în teză a fost elaborat modelul circuitului venitului în societate.

În lucrare s-a pus accentul pe rolul de redistribuire a venitului prin intermediul impozitelor directe şi s-a demonstrat că printr-o politică fiscală echilibrată se poate de obţinut o redistribuire echitabilă a veniturilor în societate, care va duce la diminuarea diferenţierilor în veniturile populaţiei din quintilele inferioare şi superioare.

Deoarece Redistribuirea corectă a prestaţiilor sociale într-o societate modernă este problema cheie care dă posibilitatea menţinerii unui echilibru între diferite pături sociale ale populaţiei, în lucrare s-a propus perfecţionarea politicii sociale prin implementarea Cererii Unice de Protecţie Socială (CUPS).

Concluziile şi recomandările ce rezultă din cercetarea respectivă pot fi utilizate de către ministerele de resort ale Republicii Moldova în cazul elaborării Programelor Naţionale şi Strategiilor de creştere economică şi reducerea sărăciei în stat. De asemenea, materialele studiului pot servi drept suport pentru cursurile universitare la disciplinele: Teorie economică, Microeconomie, Macroeconomie.

Cuprins


CAPITOLUL I . Abordări metodologice cu privire la veniturile disponibile ale populaţiei
  • 1.1. Conceptele doctrinare referitoare la venituri şi distribuţia lor.
  • 1.2. Cauzele inegalităţii dintre venituri şi avere. Metode şi modalităţi de evaluare
  • 1.3. Mecanismele de reducere a inegalităţii şi costul egalităţii veniturilor

CAPITOLUL II. Tendinţele dezvoltării economice şi dinamica veniturilor disponibile ale populaţiei în Republica Moldova
  • 2.1. Etapele dezvoltării economice a Republicii Moldova şi impactul ei asupra creşterii bunăstării populaţiei
  • 2.2. Dinamica şi modificările veniturilor şi cheltuielilor populaţiei
  • 2.3. Tendinţele inegalităţii veniturilor şi sărăciei

CAPITOLUL III. Căile de reducere a inegalităţilor în venituri şi combaterea sărăciei în Republica Moldova
  • 3.1. Perfecţionarea sistemului de salarizare şi dezvoltarea pieţei muncii în Republica Moldova
  • 3.2. Ameliorarea inegalităţilor dintre venituri prin intermediul modificării politicii fiscale
  • 3.3. Eficientizarea Sistemului de Asistenţă Socială în Republica Moldova
  • 3.4. Măsuri de reducere a inegalităţilor în venituri şi combaterea sărăciei în sectorul rural