Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme ale protecţiei mediului în procesul realizării unor drepturi şi obligaţii constituţionale


Autor: Vlaicu Vlad
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Dumitru Grama
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 342.72/73:349.6 (043.2)

Adobe PDF document 0.97 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

Constituţie; drept; libertate; îndatorire; mediu; legislaţie ecologică; drepturi şi libertăţi ecologice; informaţie ecologică; daună ecologică; educaţie ecologică, cultură ecologică; dreptul la un mediu sănătos; dreptul la opinie şi exprimare pe probleme legate de mediu; dreptul la întruniri în scopul discutării problemelor legate de mediu; dreptul la asociere în organizaţii de apărare a calităţii mediului; dreptul de petiţionare pe probleme legate de mediu; dreptul de acces la informaţia ecologică; accesul la justiţie pe probleme de mediu; dreptul cetăţenilor de a participa la luarea deciziilor în domeniul mediului; obligaţia statului, persoanelor fizice şi juridice de a proteja mediul; dezvoltare durabilă.

Adnotare

În Republica Moldova lipsesc cercetări fundamentale care tratează protecţia mediului în procesul realizării drepturilor şi îndatoririlor constituţionale. Prezenta lucrare este prima investigaţie ştiinţifică de tip monografic, realizată în ţara noastră, consacrată elucidării anume acestor probleme, şi găsirii modalităţilor optime şi efective de soluţionare a lor.

În prezenta lucrare sunt caracterizate momente aparte referitoare la apariţia şi evoluţia procesului de protecţie a mediului, apariţia şi evoluţia drepturilor şi libertăţilor individului în domeniul mediului, sunt cercetate opiniile autorilor jurişti pe problemele ce apar în procesul realizării de către individ a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor constituţionale în domeniu, rolul statului şi a organelor lui în acest proces, sunt caracterizate concepţiile şi definirile existente în ştiinţă, făcîndu-se şi eforturi de a manifesta poziţii proprii pe aceste probleme.

Este efectuată cercetarea în vederea elucidării problemelor ce apar în procesul realizării dreptului fundamental la un mediu sănătos; dreptului la informaţie ecologică; cît şi a drepturilor derivate de la cele fundamentale în domeniu: libertatea opiniei şi a exprimării pe probleme legate de mediu, libertatea întrunirilor şi dreptul de asociere în organizaţii de apărare a calităţii mediului; cît şi drepturile garanţii, ca dreptul de petiţionare, de a se adresa în judecată şi de a fi despăgubit pentru dauna ecologică etc. De asemenea sunt efectuate cercetări asupra dreptului fiecărui individ la viaţă, la integritate fizică şi psihică într-un mediu sănătos; dreptului la învăţătură şi educaţie ecologică; dreptului la muncă într-un mediu sănătos; dreptului la ocrotirea sănătăţii într-u mediu sănătos, cît şi dreptului la libera circulaţie, alegerea domiciliului sau reşedinţei într-un mediu sănătos. În teză se menţionează că nu pot fi realizate drepturile şi libertăţile în domeniul mediului fără existenţa unei îndatoriri de protecţie a mediului, de aceea îndatorirea persoanelor fizice şi a celor juridice, îndatorirea statului şi a organelor lui de a proteja mediul ocupă un loc foarte important în lucrare.

Cercetarea se finalizează cu un şir de concluzii şi recomandări privitor la modificarea şi completarea unor articole ale Constituţiei Republicii Moldova, Legii privind protecţia mediului înconjurător, cît şi a altor acte normative.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind protecţia mediului, drepturile şi îndatoririle constituţionale în domeniul mediului.
 • § 1. Conceptul şi evoluţia protecţiei mediului. <
  • 1.1. Aspecte ale evoluţiei protecţiei juridice a mediului.
  • 1.2. Conceptul protecţiei mediului.
 • § 2. Conceptul şi evoluţia drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor constituţionale ale omului în domeniul mediului.
  • 2.1. Aspecte ale evoluţiei drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor constituţionale ale omului în domeniul mediului.
  • 2.2. Conceptul despre drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale ale omului în domeniul mediului.
 • § 3. Locul şi rolul statului în asigurarea unui mediu sănătos în procesul realizării drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor constituţionale.

CAPITOLUL II. Protecţia mediului în procesul realizării unor drepturi şi libertăţi civile, politice, social-economice şi culturale.
 • § 1. Drepturile şi libertăţile civile şi politice în domeniul mediului şi problemele legate de mediu ce apar în procesul realizării lor.
  • 1.1. Dreptul la viaţă, la integritate fizică şi psihică într-un mediu sănătos.
  • 1.2. Libertatea opiniei şi a exprimării asupra problemelor de mediu.
  • 1.3. Dreptul la libera circulaţie, alegerea domiciliului sau reşedinţei într-un mediu sănătos.
  • 1.4. Libertatea întrunirilor în scopul discutării problemelor legate de mediu.
  • 1.5. Libertatea partidelor ecologiste şi a altor organizaţii social-politice ce au ca scop protecţia mediului.
 • § 2. Drepturile social-economice şi culturale în domeniul mediului şi problemele legate de mediu ce apar în procesul realizării lor.
  • 2.1. Dreptul la un mediu sănătos – drept fundamental al fiinţei umane.
  • 2.2. Dreptul publicului la informaţia ecologică.
  • 2.3. Dreptul la muncă într-un mediu protejat şi dreptul la grevă în cazul apariţiei unor nemulţămiri legate de mediul de muncă.
  • 2.4. Dreptul la ocrotirea sănătăţii într-un mediu protejat.
  • 2.5. Dreptul de proprietate într-un mediu protejat.
  • 2.6. Dreptul la învăţătură şi educaţie ecologică.
CAPITOLUL III. Îndatorirea de protejare a mediului şi drepturile-garanţii ale respectării drepturilor şi libertăţilor ecologice.
 • § 1. Îndatorirea de protejare a mediului şi problemele legate de mediu ce apar la îndeplinirea ei.
  • 1.1. Îndatorirea fundamentală a cetăţenilor de a proteja mediul.
  • 1.2. Îndatorirea persoanelor juridice de a proteja mediul.
  • 1.3. Îndatorirea statului şi a organelor lui de a proteja mediul.
 • § 2. Drepturile-garanţii ale respectării drepturilor şi libertăţilor ecologice şi problemele legate de mediu ce apar în procesul realizării lor.
  • 2.1. Dreptul de petiţionare privind problemele de mediu.
  • 2.2. Dreptul de a se adresa în judecată vis-á-vis de problemele de mediu.
  • 2.3. Dreptul de a fi despăgubit pentru dauna ecologică