Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Repertoriul pianistic autohton în Republica Moldova


Autor: Gupalova Elena
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Irina Ciobanu-Suhomlin
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română
Adobe PDF document0.44 Mb / în rusă

Teza

CZU 786.2 (043.2)

Adobe PDF document 1.65 Mb / în rusă
165 pagini


Cuvinte Cheie

repertoriul naţional pentru pian, repertoriul concertistic şi de concurs, repertoriul didactic, creaţia pentru pian a compozitorilor din Republica Moldova, culegerile de miniaturi pentru pian, redactori-alcătuitori ai crestomaţiilor muzicale, stilul de autor, interpretarea şi tratarea interpretativă a creaţiilor, prelucrări şi aranjamente folclorice pentru pian, transcrieri pentru ansambluri şi duete de pian, Cabinetul instructiv-metodic de pe lângă Ministerul Culturii al Republicii Moldova, concursuri republicane, unionale, internaţionale (concursul „E.Coca”, concursul „M.Ciurlionis”, concursul „Şt.Neaga”, concursul „K.Filtsch” etc.), manuscrise muzicale, ediţii de note, stil de virtuozitate, stilul rubato, cantilena, doină, horă, cântec de leagăn, joc, tocată, humorescă

Adnotare

Cercetarea de faţă reflectă procesul de creare şi implementare în practica pedagogică a republicii a repertoriului pianistic autohton didactic, exteriorizează importanţa lui pentru cultura muzicală a Moldovei din ultimii 60 de ani (1946-2006). În teză este evidenţiat aportul mai multor compozitori din Moldova în formarea repertoriului pentru pian, sunt analizate cele mai semnificative ediţii - culegeri de piese pentru pian de compozitorii contemporani naţionali. Pentru prima dată este propusă clasificarea repertoriului pianistic naţional, sunt examinate caracteristicile tipologice de bază ale acestuia, sunt evidenţiate anumite lacune în structura repertoriului. Efectuarea analizei textologice a unor publicaţii muzicale a scos în evidenţă imperfecţiuni de caracter redacţional, care impun anumite dificultăţi în utilizarea acestui material atât în practica interpretativ-artistică, cât şi în cea instructivă.

Aprecierea locului şi importanţei repertoriului naţional didactic în palmaresul cultural al Republicii Moldova, reconstituirea panoramei istorice de creare şi implementare în procesul pedagogic al ţării a muzicii naţionale pentru pian – toate acestea constituie o problematică aparte, anterior nefiind elaborată la un nivel corespunzător. În teză este argumentată influenţa asupra miniaturilor pentru pian a tradiţiilor de interpretare populară, sunt caracterizate unele manifestări în domeniu ale stilului propriu, reprezentativ al compozitorilor autohtoni de maximă popularitate. De asemenea este inclus un studiu care valorifică experienţa unuia dintre eminenţii pedagogi-pianişti din republică – L.Vaverco, prof. univ., în ceea ce priveşte utilizarea creaţiilor din repertoriul pianistic autohton în procesul didactic din Republica Moldova. Pe parcursul investigaţiilor au fost analizate circa 20 de miniaturi pentru pian, ce aparţin compozitorilor naţionali (A.Stârcea, S.Lungul, V.Zagorschi, Gh.Neaga, S.Lobel, A.Mulear, V.Rotaru, O.Negruţa, Gh.Ciobanu etc.)

Autorul tezei a elaborat materiale metodice, menite să contribuie la îmbogăţirea repertoriului pedagogic nu doar cu creaţii apărute recent, dar şi cu lucrări de o mare valoare artistică şi didactică, aparţinând generaţiilor anterioare de compozitori din Moldova. În urma cercetării au fost alcătuite liste suplimentare a repertoriului, incluzând miniaturi pentru pian de compozitori naţionali, ce servesc drept ajutor metodic pentru şcolile, liceele (colegiile) de muzică şi facultăţile de muzică ale instituţiilor de învăţământ universitar din ţară, precum şi indicele alfabetic, cronologic şi sistematic pentru notografia şi discografia creaţiilor pentru pian ale compozitorilor din Republica Moldova (anii 1946-2006).