Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Creaţiile pentru vioară şi pian ale compozitorilor din Republica Moldova (a doua jumătate a sec. XX)


Autor: Vlaicu Olga
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Svetlana Ţîrcunova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română
Adobe PDF document0.25 Mb / în rusă

Teza

CZU

Adobe PDF document 5.37 Mb / în rusă
253 pagini


Cuvinte Cheie

Învăţământ muzical, educaţie muzicală, didactică violonistică, haşuri violonistice, miniaturi violonistice, suite şi sonate pentru vioară şi pian, genurile de lied şi cele de dans ale folclorului moldav, tematism muzical, forme ciclice, suită instrumentală, ciclu sonato-simfonic.

Adnotare

În teza sunt analizate lucrările pentru vioară şi pian scrise de către compozitorii din Republica Moldova în a doua jumătate a secolului XX. O atenţie sporită se acordă miniaturilor pentru vioară create de către compozitorii D. Gherşfeld, D. Fedov, S. Lobel, Z. Tcaci, Gh. Neaga, B. Dubossarschi. Sunt deasemenea analizate lucrări multipartite de proporţii: suite de P. Rivilis, şi Gh. Neaga, sonate de L. Gurov, Gh. Neaga, V. Zagorschi, V. Rotaru, B. Dubossarschi. Lucrările menţionate sunt studiate din punct de vedere al conţinutului, formei, specificului limbajului muzical, tratării genului, particularităţilor stilului compoziţiei şi dramaturgiei. În mod special se pune accent pe aspectul interpretativ, se propun recomandări metodice pentru depăşirea dificultăţilor tehnice de interpretare.

Lucrările pentru vioară şi pian, create de compozitorii din Republica Moldova, sunt cuprinse într-un proces istorico-cultural vast, ele sunt apreciate reieşind din rolul pe care îl deţine în patrimoniul artistic fiecare autor care a contribuit la evoluţia genului şi dezvoltarea culturii muzicale în Moldova. Se atribuie o atenţie deosebită studierii compoziţiilor date sub aspect pedagogic, ţinînd cont de semnificaţia lor pentru procesul de instruire în liceele de muzică, colegii precum şi în instituţiile de învăţământ superior. Din acest punct de vedere, lucrările sunt cercetate într-un alt context: ele sunt caracterizate ca modele de muzică clasică universală pentru vioară, ce sunt folosite pentru pregătirea tinerilor violonişti. Prin urmare, analizând lucrările pentru vioară, scrise de către compozitorii din Republica Moldova, se pune accent pe aspectul metodico-pedagogic care evidenţiază importanţa lor pentru procesul de educaţie muzicală.

În legătura cu cele expuse, este acceptuată o altă latură a procesului cultural-istoric. Este vorba despre formarea şi dezvoltarea pedagogiei predării muzicii pentru vioară în Republica Moldova, se caracterizează activitatea celor mai destinşi viorişti-interpreţi; un loc aparte le revine compozitorilor interpreţilor-violonişti şi pedagogilor Gh. Neaga şi B. Dubossarschi.

Principiile teoretice de bază ale tezei sunt ilustrate cu exemple muzicale. Lista literaturii este anexată. Informaţii suplimentare detailate referitor la conţinutul compartimentelor principale sunt prezentate în anexe, în care sunt expuse date ce ţin de premisele apariţiei interpretării profesionale la vioară, pedagogiei şi creaţiei componistice în Basarabia. Se prezintă lista profesorilor violonişti de primă importanţă care activează în oraşul Chişinău. Teza conţine material despre perioada cînd au fost create miniaturi, suite, şi sonate pentru vioară de compozitorii din republica, sunt incluse adnotări ce ţin de activitatea de creaţie a autorilor importanţi, în care se specifică locul care-i revine muzicii pentru vioară.