Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Statutul juridic al persoanei fizice în dreptul internaţional privat


Autor: Corneliu Vrabie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Victor Volcinschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 347.15/.17(043.2)

Adobe PDF document 1.05 Mb / în română
149 pagini

Cuvinte Cheie

drept internaţional privat; persoană fizică; statut juridic; statut personal; legea personală; legea naţională; legea domiciliului; drept continental; drept anglo-saxon; drept comparat; capacitatea persoanei; starea civilă; numele; domiciliul; cetăţenie; căsătoria; divorţ; teoria interesului naţional; regimul juridic al străinului; conflict de legi; conflict de jurisdicţii; recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine

Adnotare

În contextul poziţiei ocupate actualmente de Republica Moldova pe arena politică şi economică internaţională şi, ţinând cont de tendinţele tot mai pronunţate ale statului nostru de a se implica activ în procesul de simplificare a deplasării persoanelor în spaţiul european, se impune, în mod imperios, adoptarea unui cadru juridic corespunzător ce ar garanta, ar simplifica şi ar proteja eficient un asemenea circuit.

Teza de faţă analizează situaţiile specifice ce ţin de soluţionarea conflictelor de legi în materia statutului juridic al persoanei. Ne-am propus să contribuim la suplinirea a spaţiului liber dispus unor analize ştiinţifice prin elaborarea unei lucrări teoretice asupra statutului juridic al persoanei fizice, aşa cum acesta apare reglementat în legislaţia actuală a Republicii Moldova.

Catalogăm noţiunea de statut juridic al persoanei fizice ca fiind statul individual al acesteia privit prin prisma dreptului civil sau statutul personal privit prin prisma dreptului internaţional privat. Astfel, subiectul tezei are în vizor starea civilă, capacitatea, precum şi, pentru a rămânea în contextul statutului individual, numele şi domiciliul persoanei fizice. Am analizat, în conjunctura unor polemici şi problema regimului juridic al străinului, însă fără a ne lansa în studii detaliate care, credem noi, pot forma conţinutul unei teze aparte.

Scopul lucrării ţine de trecerea în revistă a evoluţiei conceptului de statut al persoanei fizice în dreptul internaţional privat; evidenţierea problemelor legate de legea aplicabilă elementelor ce îl compun; analiza reglementărilor naţionale în domeniu şi punerea acestora în opoziţie cu reglementările internaţionale şi ale altor state; expunerea soluţiilor oferite de legislaţia naţională şi oferirea soluţiilor proprii ce pot îmbrăca uneori chiar haina unor propuneri de lege ferenda.

În acest sens, noutatea ştiinţifică a lucrării constă şi în faptul că pentru prima dată în literatura de specialitate din Republica Moldova a fost întreprinsă o încercare de a realiza o cercetare teoretică sistematizată a statutului persoanei, aşa cum apare acesta în lumina reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

Rezultatele cercetării şi concluziile teoretice formulate pot fi utilizate la perfecţionarea cadrului legislativ în materia dreptului internaţional privat, dreptului civil, precum şi în materia altor ramuri ale dreptului privat. De asemenea, rezultatele investigaţiei pot fi folosite la perfecţionarea programelor de studiu ale instituţiilor şi facultăţilor de drept, la predarea disciplinei de Drept internaţional privat, la perfecţionarea specialiştilor din domeniul, la elaborarea cursurilor sau a manualelor de drept internaţional privat.

Cuprins


CAPITOLUL I Statutul personal şi legea aplicabilă în această materie
 • 1. Definirea şi conţinutul statutului personal. Evoluţie a conceptelor
 • 2. Dezvoltări asupra legii aplicabile statutului personal
 • 3. Retrospectiva reformării dreptului internaţional privat în Europa şi statutul legii naţionale în cadrul acestui proces
 • 4. Legea naţională în viziunea dreptului internaţional prival al Republicii Moldova
 • 5. Calificarea şi conflictul de calificări în materia cetăţeniei ca punct de legătură pentru statutul personal

CAPITOLUL II Starea civilă, numele şi domiciliul persoanei fizice în dreptul internaţional privat
 • 1. Starea civilă şi conflictul de legi
 • 2. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă
 • 3. Norme conflictuale cu privire la numele şi domiciliul persoanei fizice
  • 3.1. Numele persoanei fizice
  • 3.2. Domiciliul persoanei fizice

CAPITOLUL III Capacitatea persoanei fizice în dreptul internaţional privat
 • 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice în dreptul internaţional privat
  • 1.1. Conflictul de legi în materia capacităţii de folosinţă
  • 1.2. Începutul capacităţii de folosinţă
  • 1.3. Încetarea capacităţii de folosinţă
 • 2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice în dreptul internaţional privat
  • 2.1. Conflictul de legi în materia capacităţii de exerciţiu.
  • 2.2. Soluţiile propuse
  • 2.3. Precizări legate de coroborarea reglementărilor în materie
  • 2.4. Teoria interesului naţional
  • 2.5. Incapacităţile de exerciţiu
  • 2.6. Legea aplicabilă ocrotirii persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau limitate în capacitate de exerciţiu