Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Nerecurgerea la forţă în sistemul relaţiilor internaţionale


Autor: Dan George GOGU
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Oleg Balan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 341.1 /.8 (043.3)

Adobe PDF document 1.08 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

principii internaţionale, principiul neagresiunii, organizaţie internaţională, diferend internaţional, agresiune armată, ameninţare cu forţa, legitimă apărare, folosirea forţei, război, securitate internaţională, intervenţie umanitară, pace

Adnotare

Ţinând cont de actualitatea şi importanţa temei propuse spre cercetare, obiectivul de bază al lucrării a constat în studierea şi analiza principiului nerecurgerii la forţă în dreptul internaţional precum şi a măsurilor de limitare a recurgerii la forţă, legalitatea şi legitimitatea unor conflicte ori a intenţiei unor state de folosire a forţei. Toate acestea sunt prezentate în contextul mecanismului de realizare a funcţiei de menţinere a păcii şi securităţii internaţionale, atribuită prin Carta ONU exclusiv Consiliului de Securitate. Din această perspectivă au fost examinate exemple concrete oferite de istoria mai apropiată sau mai îndepărtată a exepţiilor admise de la principiul interdicţiei folosirii forţei armate. Însă, dincolo de studiul de caz, am căutat să surprindem particularităţile critice, sub aspectul învăţămintelor care diferenţiază spre exemplu: legitima apărare (art. 51 din Carta ONU) de cea a autorizării exprese sau a unei autorizări implicite din partea Consiliului de Securitate (art. 39-42 din Cartă), încercând să raportăm aceste interpretări la cazuri din practica statelor – unele dintre ele recente şi de importanţă deosebită pentru relaţiile internaţionale.

Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că, în teză, s-a analizat factorul intervenţiei umanitare, determinându-se conţinutul şi limitele ei în cadrul dreptului internaţional. Pentru atingerea acestui scop s-a efectuat un studiu al exemplelor concrete de intervenţii umanitare. Pe acest fundal, elementele faptologice ne-au dat posibilitatea alcătuirii unor judecăţi de valoare, în consens cu realitatea. A fost studiată, fiind expusă propria poziţie vis-à-vis de factorul intervenţiei umanitare şi problema constrângerii internaţionale.

Au fost examinate şi prevederile despre afirmarea şi consolidarea principiului nerecurgerii la folosirea forţei şi a ameninţării cu forţa, regăsite în Actele Constitutive ale altor foruri internaţionale, precum: Organizaţia Statelor Americane, Uniunea Africană, Liga Arabă, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est, Organizaţia GUAM, Organizaţia pentru Cooperare de la Shanghai.

Noutatea ştiinţifică şi valoarea practică a cercetărilor efectuate sunt determinate de scopul şi sarcinile lucrării, de noţiunile şi aprecierile rezultate în urma investigaţiilor realizate, de principalele concluzii şi recomandări propuse spre dezbatere, ca problematică de Lege Ferenda, propuneri pe care le apreciem ca o contribuţie la tema adusă în discuţie.

Cuprins


CAPITOLUL I - Consideraţii generale privind nerecurgerea la forţă în relaţiile internaţionale
  • 1. Evoluţii juridice şi politice privind consacrarea principiului nerecurgerii la forţă în planul dreptului internaţional
  • 2. Conţinutul principiului nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa ca normă imperativă a dreptului internaţional
  • 3. Însemnătatea definirii agresiunii pentru aplicarea nerecurgerii la forţă ca principiu fundamental al dreptului internaţional

CAPITOLUL II - Interzicerea recurgerii la forţă în dreptul internaţional
  • 1. Prevederile Cartei ONU în problema interzicerii folosirii forţei
  • 2. Situaţii în care dreptul internaţional permite folosirea forţei
  • 3. Unele reflecţii asupra interzicerii folosirii forţei dictată de dreptul internaţional

CAPITOLUL III - Organizaţiile internaţionale şi folosirea forţei
  • Caracteristicile organizaţiilor internaţionale politico-militare ca subiecte de drept internaţional
  • Locul şi rolul organizaţiilor internaţionale cu carater regional în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale
  • Folosirea forţei de către organizaţiile internaţionale în cadrul sistemului de securitate colectivă creat prin Carta ONU