Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Insuficienţa vasculară cerebrală la invalizii după traumatisme cranio-cerebrale (aspecte neurologice şi medico-sociale)


Autor: Mihail Ganea
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2008
Consultanţi ştiinţifici: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Stanislav Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 616.831-001+ 616.831-005-084-08+ +616-036.86

Adobe PDF document 3.49 Mb / în română
235 pagini


Cuvinte Cheie

consecinţele traumatismelor cranio-cerebrale, insuficienţă vasculară cerebrală, hipertensiune arterială, ateroscleroză cerebrală, sindroame neurologice posttraumatice, ictus cerebral, patologie asociată, recuperarea precoce, unde milimetrice, epilepsie, atrofie cerebrală

Adnotare

În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului manifestărilor clinice ale consecinţelor traumatismelor cranio-cerebrale şi influenţa traumatismelor cranio-cerebrale asupra apariţiei şi evoluării patologiei vasculare cerebrale. În studiu au fost utilizate datele comisiilor medicale pentru aprecierea capacităţii vitale despre invalizii cu consecinţe ale traumatismelor cranio-cerebrale şi materialele investigaţiilor clinice proprii ale pacienţilor cu patologie cerebrală vasculară apărută în perioada tardivă după traumatismele cranio-cerebrale. Sunt descrise particularităţile polimorfismului clinic şi de evoluare a dereglărilor vasculare cerebrale posttraumatice. Este evidenţiat mecanismul patogenezei insuficienţei vasculare cerebrale posttraumatice. Este argumentat mecanismul direct şi indirect.

Mecanismul direct constă în deteriorarea peretelui vascular de către agentul traumatizant şi, ca rezultat, în apariţia cicatricelor vasculare, anevrismelor, îngustărilor care contribuie la diminuarea debitului sangvin, ruptura peretelui vascular, formarea plăcilor aterosclerotice.

Mecanismul indirect este mai comlicat, fiind rezultatul acţiunii factorului traumatizant asupra regiunii hipotalamice, provocând disfuncţia ei. Pe acest fundal apar dereglări vegetative şi de homeostază, care treptat evoluează în distonie vegeto-vasculară, hipertensiune arterială simptomatică, ateroscleroză cerebrală precoce, encefalopatie discirculatorie, accidente cerebrale vasculare acute. În baza datelor clinice ale pacienţilor cu ictus cerebral au fost elaborate standardele şi protocoalele managementului acestor pacienţi în perioada prespital şi după spitalizare.

Au fost elaborate recomandări concrete de reabilitare precoce şi tardivă a pacienţilor cu ictus cerebral şi patologie asociată.

A fost elaborată şi propusă metoda de reabilitare cu unde electromagnetice de frecvenţă extrem de înaltă UEMFEÎ prin intermediul aparatului UEM-4, construit de colaboratorii Institutului de Fizică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

Concluzia de bază a disertaţiei este aprecierea traumatismului cranio-cerebral drept unul din factorii de risc majori de dezvoltare a patologiei vasculare cerebrale în perioada tardivă.

Pentru implementare în practică au fost propuse standardele şi protocoalele de management al pacienţilor cu accidente vasculare cerebrale acute.

Cuprins


CAPITOLUL I Clasificarea şi epidemiologia sindromologică în perioada tardivă a traumatismelor cranio-cerebrale.
 • 1 Noţiuni generale, statistică, clasificare.
 • 2 Formele clinice ale perioadei tardive a traumatismelor cranio-cerebrale.
 • 3 Insuficienţa vasculară cerebrală.
 • 4 Factorii de risc şi profilaxia accidentelor vasculare cerebrale.

CAPITOLUL II – Pacienţi şi metode de cercetare.

CAPITOLUL III - Clinica şi evaluarea consecinţelor tardive ale traumatismelor cranio-cerebrale închise şi deschise.

 • 1. Clinica şi evaluarea sindroamelor neurologice
 • 2. Patologia asociată la pacienţii cu consecinţe tardive ale TCC.

CAPITOLUL IV - Evaluarea formelor clinice de bază ale insuficienţei vasculare cerebrale posttraumatice.
 • 1. Distonia vegeto-vasculară
 • 2. Hipertensiunea arterială posttraumatică
 • 3. Ateroscleroza cerebrală posttraumatică
 • 4. BCV – encefalopatia discirculatorie
 • 5. Atrofia cerebrală.

CAPITOLUL V - Ictusul cerebral în perioada tardivă a traumatismelor cranio-cerebrale şi optimizarea asistenţei specializate.
 • 1. Studiul pacienţilor şi metodele de investigare.
 • 2. Evaluarea polimorfismului clinic al pacienţilor cu AVC la diferite etape.
  1. a) etapa prespital
  2. b) departamentul medicină de urgenţă
  3. c) unitatea de management al stroke-ului
 • 3. Protocoale de diagnostic şi tratament în ictusul cerebral.

CAPITOLUL VI – Măsuri de recuperare în ictusul cerebral.

CAPITOLUL VII - Patogeneza dereglărilor vasculare cerebrale în perioada tardivă a traumatismelor cranio-cerebrale.