Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Variantele de evoluţie clinică şi pronostic al pacienţilor cu cardiopatiei ischemică după eveniment coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST


Autor: Liliana Căldare
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Aurel Grosu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU [616.12-005.4+616.12-036.11]-07

Adobe PDF document 1.18 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST, factori de risc, scorul PURSUIT, pronostic, supraveghere de lungă durată, deces de origine cardiacă

Adnotare

În acest studiu au fost incluşi 367 de pacienţi cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST, vârsta medie a cărora a fost de 650,5 ano. Aceşti pacienţi au avut o serie de factori de risc cardiovascular aşa ca hipertensiune arterială, diabet zaharat, obezitate, tabagism. Majoritatea lor au fost internaţi în mod urgent din cauza durerii toracice ischemice. Examenul ECG efectuat la internare a prezentat subdenivelarea segmentului ST, negativizarea undelor T sau asocierea acestora. Examenul EcoCG a apreciat păstrarea funcţiei de contractilitate în pofida prezenţei alterărilor de cinetică parietală în 59% de cazuri. Testele biochimice au identificat un nivel majorat al colesterolului total, al LDL-colesterolului şi a glicemiei.

În perioada de supraveghere 237 (64,5%) au supravieţuit, 80 (21,8%) au decedat şi 45 (19%) au fost pierduţi din cercetare. În această perioadă 56,5% dintre bolnavii supravieţuitori au fost spitalizaţi din cauza exacerbării maladiei ischemice a cordului, 13,3% dintre ei au suportat infarct miocardic repetat non-fatal. Evaluarea biochimică a profilului lipidic şi glicemic nu a confirmat atingerea obiectivelor profilaxiei secundare a maladiilor cardiovasculare. Tratamentul indicat la externare şi cel administrat în perioada de urmărire nu s-a deosebit statistic semnificativ cu excepţia reducerii ratei utilizării beta-blocantelor cu 23%.

În baza analizei discriminante “pas cu pas” a fost identicată o asociere de variabile care corelează cu un pronostic nefast la distanţă, şi anume – stenoza aortică, prezenţa şi gradul subdenivelării segmentului ST, caracterul repetat al durerii, FE sub 40%, lipsa administrării beta-blocantelor şi aspirinei în staţionar, diagnosticul de angină instabilă la internare, prezenţa undelor T la externare, anamnestic de insuficienţă cardiacă şi clasa III Killip. De asemenea pacienţii decedaţi au acumulat un punctaj PURSUIT mai mare sau au făcut parte grupa cu risc înalt.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • I.1. Aspecte epidemiologice ale maladiilor cardiovasculare şi ale sindromului coronarian acut
 • I. 2. Fiziopatologia şi clasificarea sindromului coronarian acut
 • I. 3. Prezentarea clinică şi diagnosticul sindromului coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
 • I. 4. Evidenţierea factorilor de risc
 • I. 5. Evaluarea riscului pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
 • I. 6. Strategii terapeutice în SCA fără supradenivelarea segmentului ST
 • I. 7. Supravegherea de durată a pacienţilor după eveniment coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
 • I. 8. Direcţiile profilaxiei secundare a pacienţilor după eveniment coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST

CAPITOLUL II. Material şi metode

CAPITOLUL III. Rezultatele studiului

 • III. I. Particularităţile de prezentare iniţială a pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
  • III.I.1. Caracteristica generală a pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
  • III.I.2. Particularităţile de prezentare clinică a pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
  • III.I.3. Particularităţile examenului clinic iniţial al pacienţilor cu sndrom coronarian acut
  • III.I.4. Aspectele examenului electrocardiografic la internare
  • III.I.5. Specificul examenului ultrasonor al cordului (EcoCG)
  • III.I.6. Caracterul unor indici de laborator al pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
  • III.I.7. Atributele testului de efort limitat de simptoame realizat de pacienţii cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST
  • III.I.8. Particularităţile tratamentului intraspitalicesc şi al celui recomandat la externare
  • III.I.9. Evaluarea riscului pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST fără supradenivelarea segmentului ST
 • III. II. Rezultatele supravegherii de durată
  • III.II.1. Rezultatele generale ale supravegherii de durată
  • III. II. 2. Particularităţile evoluţiei clinice şi corecţia factorilor de risc la supravegherea de durată
  • III.II.2.1. Particularităţile evoluţiei clinice şi a corecţiei factorilor generali de risc
  • III.II.2.2. Spectrul examenului hemodinamic şi electrocardiografic efectuat în dinamică
  • III.II.2.3. Atributele testului de efort repetat în dinamică
  • III.II.2. 4. Spectrul evaluării coronaroangiografice
  • III.II.2.5. Specificul general al lipidogramei şi glicemiei serice la cercetarea dinamică
  • III.II.2.6. Evaluarea rezultatelor biochimice în raport cu obiectivele de profilaxie cardiovasculară
  • III.II.2.7. Particularităţile examenului biochimic la pacienţii diabetici
  • III.II.2.8. Caracteristica generală a tratamentului administrat în perioada de supraveghere
  • III.II.2.9. Evidenţierea complianţei pacienţilor la tratamentul prescris
  • III.II.2.10. Evaluarea intensităţii tratamentului administrat şi analiza comparativă a acestuia în funcţie de gradul de risc stabilit la externarea din staţionar
  • III.II.2.11. Aprecierea atingerii generale a obiectivelor profilaxiei cardiovasculare secundare
 • III.II.3. Analiza comparativă a pacienţilor decedaţi şi a supravieţuitorilor
  • III.II.3.1. Particularităţile clinice, ale examenului obiectiv şi ale tratamentului pacienţilor decedaţi
  • III.II.3.2. Caracteristica pacienţilor decedaţi din cauze cardiovasculare în funcţie de perioada de deces
  • III.II.3.3. Particularităţile evenimentelor de deces în funcţie de gradul de risc stabilit la externare
  • III.II.3.4. Identificarea factorilor care corelează cu un pronostic nefast la distanţă