Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Acţiunea cardioprotectoare a statinelor la pacienţii cu risc cardiovascular important aflaţi sub tratament cu antracicline


Autor: Anton Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Victoria Ivanov
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Consultant ştiinţific: Ion Corcimaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 616.12-085:615.27.4:615.277.3

Adobe PDF document 0.75 Mb / în română
119 pagini


Cuvinte Cheie

cardiomiopatie antraciclinică, cardioprotecţie, cardiotoxicitate, chimioterapie, doxorubicină, funcţia cardiacă, lipide serice, risc cardiovascular, statine

Adnotare

În lucrare a fost descris studiul clinico-experimental dedicat evaluării efectelor cardioprotectorii ale pravastatinei la pacienţii care administrează chimioterapie cu component cardiotoxic antraciclinic şi în modelele experimentale de cardiomiopatie antraciclinică. Studierea funcţiei ventriculare pe cord izolat a demonstrat dereglări profunde ale activităţii diastolice şi sistolice induse de doxorubicină – unei din cele mai efective şi cardiotoxice antracicline. Administrarea concomitentă de pravastatină a rezultat prin prezervarea efectivă a funcţiei cardiace.

În cadrul compartimentului clinic au fost estimaţi indicatorii activităţii cardiace prin electro- şi ecocardiografie, activitatea serică a CFK-MB, componentele lipidogramei serice şi eficacitatea tratamentului antineoplazic la 78 pacienţi cu limfom nonhodgkin limfoblastic, aflaţi sub tratament cu antracicline în componenţa programului standard de chimioterapie CHOP. După 6 luni de supraveghere, în grupurile fără coadministrare de pravastatină au fost identificate tulburări ale funcţiei cardiace induse de antracicline. La ¼ din pacienţii grupului de control (cu risc mic de complicaţii cardiace) s-a dezvoltat disfuncţie diastolică tip „afectarea relaxării”. În grupul II (cu risc cardiovascular important) s-a estimat prograsarea disfuncţiei diastolice şi afectarea contractilităţii ventriculare: diminuarea elocventă a fracţiei de ejecţie şi fracţiei de scurtare, reducerea timpului de ejecţie. Majorarea autentică a indicelui Tei denotă agravarea disfuncţiei cardiace. Ameliorare semnificativă a activităţii cardiace a fost apreciată în grupul III (cu risc cardiovascular important şi administrare simultană de pravastatină în doză de 20 mg/zi): majorarea fracţiei şi timpului de ejecţie, diminuarea indicelui Tei, reducerea dublă a numărului de pacienţi cu o diastolă afectată.

Prelungirea intervalului QT determinată de tratamentul cu antracicline a fost semnalată în ambele grupuri fără statină. În grupul II, cota de pacienţi cu QT patologic s-a dublat. În grupul, care a administrat pravastatină intervalul QT s-a normalizat în ⅔ cazuri.

Activitatea serică a CFK-MB a atins majorare elocventă în grupul de control după 3 luni de supraveghere şi după 6 luni – în grupul II, la pacienţii cu doze sumare de doxorubicină mai înalte. În grupul III s-a reuşit preîntâmpinarea creşterii activităţii CFK-MB.

Expresia clinică a cardiotoxicităţii antraciclinice a fost agravarea sau apariţia patologiei cardiovasculare la 42,9% din pacienţii grupului II. Astfel, clasa funcţională de insuficienţă cardiacă (NYHA) a crescut în 31,4% cazuri. În grupul III, administrarea concomitentă de pravastatină a determinat ameliorarea evoluţiei patologiei preexistente în 21,4% cazuri, iar efectul hipolipidemic a cauzat reducerea semnificativă a riscului cardiovascular global la 36% din pacienţii acestui grup.

Evaluarea eficacităţii antitumorale a chimioterapiei în grupurile de studiu nu a demonstrat evidenţe concludente despre influenţa statinei asupra acesteia.

Ameliorarea funcţiei cardiace cu ajutorul statinelor a fost obţinută în numeroase studii. Rezultatele notate sânt, probabil, bazate pe efectele pleiotrope ale statinelor: antioxidant, antiinflamator, imunomodulator, endotelioprotector etc., totalitatea cărora asigură beneficiul cardioprotector al pravastatinei, inclusiv în cadrul cardiotoxicităţii antraciclinice.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1 Noţiuni generale despre inhibitorii HMG-CoA-reductazei
  • 1.1.1 Clasificarea şi mecanismul de acţiune
  • 1.1.2 Efectele pleiotrope
  • 1.1.3 Reacţii adverse şi siguranţa în tratamentul cu statine
 • 1.2 Rolul statinelor în cardioprotecţie
  • 1.2.1 Evidenţe clinice ale cardioprotecţiei cu statine în patologia cardiovasculară non-ischemică
  • 1.2.2 Cardiotoxicitatea doxorubicinică: epidemiologie, mecanisme şi manifestări
  • 1.2.3 Atenuarea manifestărilor cardiotoxicităţii doxorubicinice cu ajutorul statinelor

CAPITOLUL 2. Materiale şi metode de investigare
 • 2.1 Materiale şi metode de cercetare experimentală
 • 2.2 Caracteristica clinică a pacienţilor investigaţi
 • 2.3 Metodele de investigare ale pacienţilor

CAPITOLUL 3. REzultatele investigaţiilor proprii
 • 3.1 Acţiunea pravastatinei asupra funcţiei cordului izolat compromise prin doxorubicină
 • 3.2 Caracteristica clinică şi paraclinică a pacienţilor la sfârşitul studiului
  • 3.2.1 Consecinţe clinice ale chimioterapiei cu component antraciclinic.
  • 3.2.2 Eficacitatea programului chimioterapic
  • 3.2.3 Rezultatele monitorizării efectelor hepatotoxic şi miopatic
  • 3.2.4 Repercusiuni asupra unor parametri biochimici serici
 • 3.3 Influenţa programului chimioterapic asupra cordului.
  • 3.3.1 Modificări ale parametrilor ecocardiografici condiţionate de chimioterapie
  • 3.3.2 Modificări electrocardiografice instalate la pacienţii aflaţi sub tratament cu antracicline
  • 3.3.3 Evidenţe biochimice ale leziunii integrităţii cardiomiocitare
 • 3.4 Acţiunea tratamentului cu pravastatină asupra cordului
  • 3.4.1 Influenţa tratamentului combinat cu statină asupra indicilor ecografici ai funcţiei cardiace.
  • 3.4.2 Dinamica datelor electrocardiografice ulterioară asocierii statinei la chimioterapie.
  • 3.4.3 Efectul pravastatinei asupra integrităţii cardiomiocitului supus agresiunii doxorubicinice.
 • 3.5 Modificările spectrului lipidic seric pe parcursul chimioterapiei şi efectul hipolipemiant al pravastatinei.

CAPITOLUL 4. Capitol rezumativ