Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Studiul modificării componenţei biochimice a cianobacteriei Spirulina platensis la cultivarea în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cr(III)


Autor: Ciumac Daniela
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 582.232.2:579.222:546.763

Adobe PDF document 1.15 Mb / în română
127 pagini


Cuvinte Cheie

Spirulina platensis CNM-CB-02, crom legat organic, polimorfism morfo-biochimic şi genetic, principii bioactive, biopreparate antidiabetice

Adnotare

Lucrarea dată prezintă o sinteză a rezultatelor studiului influenţei unor compuşi coordinativi ai Cr(III) asupra particularităţilor morfo-biochimice ale cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 în vederea posibilităţii majorării dirijate a productivităţii, a conţinutului de crom şi principii bioactive în biomasă şi obţinerii unor produse cu efect antidiabetic.

Cu aplicarea metodelor matematice de planificare a experienţelor, au fost elaborate două procedee noi de obţinere a biomasei la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr(IIII), care asigură sporirea productivităţii de 1,22-1,33 ori şi a conţinutului de crom acumulat în biomasă de 14,26-22,71 faţă de mediul de referinţă.

În rezultatul cercetărilor efectuate a fost demonstrată posibilitatea utilizării compuşilor coordinativi ai Cr(III) în calitate de reglatori ai activităţii biosintetice, precum şi stabilite limitele de concentraţii care nu afectează caracteristicile morfo-genetice ale cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02. A fost determinată distribuirea cromului în diverse fracţii din componenţa biomasei de spirulină şi a fost demonstrată includerea lui în compuşii micro- şi macromoleculari de natură organică, astfel ca: aminoacizi liberi, peptide, proteine şi glucide. Din cantitatea totală de crom din biomasa de spirulină, cultivată în prezenţa compuşilor coordinativi, ponderea principală revine fracţiilor de proteine alcalino- şi salinosolubile. Au fost evaluate modificările componenţei aminoacidice şi a spectrului proteic induse de compuşii coordinativi ai Cr(III) cu efect maxim de acumulare a cromului în biomasă.

Aplicarea în calitate de stimulator chimic a compusului coordinativ al Cr(III) cu ligandul acidul nitrilotriacetic a condus la elaborarea a schemei tehnologice de valorificare a potenţialului biosintetic al cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02, care s-a soldat cu obţinerea bioaditivului „SpiruCrom” şi preparatului bioactiv „BioRCr”. Se recomandă utilizarea produselor cromocomponente obţinute pentru sporirea activităţii insulinei în cazul diabetului de tip II.

Rezultatele obţinute demonstrează oportunitatea utilizării la cultivarea spirulinei a unor compuşi coordinativi ai Cr(III) în scopul obţinerii unei biomase îmbogăţite cu crom, fără a influenţă structura ADN-ului şi morfologia spirulinei.

Cuprins


CAPITOLUL I. Cianobacteriile şi microalgele – obiecte de cercetări microbiologice
 • 1.1 Caracteristica morfo-fiziologică şi biochimică a cianobacteriei Spirulina platensis
  • 1.1.1 Sistematica
  • 1.1.2 Morfologia şi fiziologia
  • 1.1.3 Compoziţia chimică
  • 1.2 Microelementele - reglatori ai activităţii biosintetice la microalge şi cianobacterii
  • 1.2.1 Sinteza dirijată a substanţelor bioactive la cianobacterii şi microalge
  • 1.2.2 Microelementele – parte componentă efectivă a biomasei cianobacteriilor şi microalgelor
 • 1.3 Particularităţile transportului şi acumulării microelementelor
  • 1.3.1 Strategii generale de sechestrare, transport şi acumulare a ionilor
  • 1.3.2 Mecanisme de acumulare a cromului la microalge şi cianobacterii

CAPITOLUL II. Materiale şi metode
 • 2.1. Obiectul de studiu
 • 2.2. Metode de investigare.

CAPITOLUL III. Studiul influenţei unor compuşi coordinativi ai CR (III) asupra creşterii şi acumulării cromului în biomasa spirulinei
 • 3.1 Productivitatea spirulinei la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr(III)
 • 3.2. Acumularea cromului în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr(III)
 • 3.3. Repartizarea cromului în diverse fracţii obţinute din biomasa de spirulină la cultivarea în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr(III)
CAPITOLUL IV. Studiul polimorfismului morfologic, genetic şi proteic la spirulina platensis cnm-cb-02 cultivată în prezenţa compuşilor coordinativi ai cr (iii)
 • 4.1 Studiul comparativ al morfologiei spirulinei cultivate pe diferite medii
 • 4.2 Evaluarea modificărilor proprietăţilor ADN-ului la spirulina cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr(III)
 • 4.3 Analiza comparativă a spectrului aminoacid şi a componenţei calitative a proteinelor la spirulina cultivată pe diferite medii

CAPITOLUL V. Sinteza dirijată a principiilor bioactive la cultivarea spirulinei în prezenţa unor compuşi coordinativi ai cr (III)
 • 5.1 Efectul unor compuşi coordinativi ai Cr(III) asupra conţinutului de proteine, peptide şi aminoacizi liberi în biomasa de spirulină
 • 5.2 Acţiunea unor compuşi coordinativi ai Cr(III) asupra conţinutului de ficobiliproteine la cianobacteria Spirulina platensis CNM-CB-02
 • 5.3 Conţinutul de lipide la cianobacteria Spirulina platensis CNM-CB-02 la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr(III)
 • 5.4 Acumularea glucidelor la cianobacteria Spirulina platensis CNM-CB-02 în cazul administrării unor compuşi coordinativi ai Cr(III)

CAPITOLUL VI. Elaborarea procedeelor noi de obţinere a biomasei de spirulină cu un conţinut prognozat de crom şi principii bioactive
 • 6.1 Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei îmbogăţite cu crom – substratul preparatelor antidiabetice
 • 6.2 Elaborarea tehnologiilor de obţinere a produselor nutraceutice şi a preparatelor medicamentoase antidiabetice în baza biomasei de spirulină
  • 6.2.1 Tehnologii de obţinere a bioaditivilor nutraceutici „SpiruCrom”
  • 6.2.2 Tehnologii de obţinere a remediului antidiabetic „BioRCr”
  • 6.3 Testarea acţiunii antidiabetice a bioproduselor cromocomponente