Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Terapia adjuvantă în tratamentul complex al pancreatitei acute severe


Autor: Ruslan Baltaga
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Valeriu Ghereg
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 616.37-002-036.11-08

Adobe PDF document 0.63 Mb / în română
119 pagini


Cuvinte Cheie

pancreatită acută, răspuns inflamator sistemic, hemofiltrare veno-venoasă, analgezie epidurală, tratament conservativ

Adnotare

Actualitatea problemei pancreatitei acute este condiţionată de frecvenţa sporită, fiind situată pe locul trei în rândul maladiilor chirurgicale acute, cu o rată înaltă a complicaţiilor şi a letalităţii, afectarea pacienţilor tineri apţi de muncă cât şi lipsa unor măsuri sigure şi eficiente de tratament.

Lucrarea disertaţională a fost realizată în baza catedrei Anesteziologie Reanimatologie Nr. 1 USMF “N.Testemiţanu”. Au fost cercetaţi 82 pacienţi internaţi în secţiile terapie intensivă şi reanimare. A fost propus un protocol de evaluare şi tratament conservativ complex a pacienţilor cu pancreatită acută din fazele precoce, care presupune stratificarea riscului, stabilirea criteriilor de internare în reanimare, terapie intensivă, aplicarea metodelor convenţionale şi adjuvante de tratament conservativ. Severitatea afecţiunii a fost apreciată utilizând scorurile multiple de risc SIRS, RANSON, SAPS. Terapia complexă a inclus resuscitare volemică, suport respirator, hemodinamic, diureză forţată, antibioticoterapie, antisecretorii. Din metode adjuvante de tratament au fost utilizate hemofiltrarea veno-venoasă intermitentă, perfuzia cu soluţii pe bază de sorbitol, analgezia epidurală prin cateter.

A fost studiat profilul hemodinamicii centrale, hemodinamica regională renală, gradul perfuziei tisulare, la utilizarea acestor metode de tratament adjuvant. A fost constatat profil hemodinamic favorabil la utilizarea lor, cu ameliorarea perfuziei tisulare globale, exprimată prin îmbunătăţirea ratei de extracţie a oxigenului de către ţesuturi.

Rata complicaţiilor pancreatitei acute a constituit 56%. Letalitatea generală în lotul de pacienţi studiaţi a constituit 21%.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Scurt istoric al problemei. Epidemiologie
 • 1.2. Aspecte contemporane de terminologie. Clasificarea pancreatitei acute
 • 1.3. Aspecte etiopatogenetice. De la răspuns inflamator local la răspuns inflamator sistemic şi disfuncţie multiplă de organe.
 • 1.4. Actualităţi în tratamentul intensiv conservativ al pancreatitei acute
 • 1.5. Terapia perfuzională cu preparate infuzionale pe bază de sorbitol în complexul tratamentului intensiv
 • 1.6. Hemofiltrarea veno-venoasă ca măsură de tratament adjuvant în complexul tratamentului conservativ al pancreatitei acute severe
 • 1.7. Utilizarea analgeziei epidurale la pacienţii cu pancreatită acută severă.

CAPITOLUL II. Materialele şi metodele cercetării.
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic.
 • 2.2. Scorurile de risc.
 • 2.3. Caracteristica generală a metodelor de laborator şi instrumentale de investigaţie
 • 2.4. Metodica hemofiltrării veno-venoase.
 • 2.5. Metoda efectuării analgeziei epidurale.
 • 2.6. Metodica prelucrării statistice a datelor.
 • 2.7. Tratamentul conservativ aplicat în etapele precoce la pacienţii cu pancreatită acută.

CAPITOLUL III. Studierea efectelor hemofiltrării veno-venoase asupra hemodinamicii, perfuziei tisulare, parametrilor răspunsului inflamator la pacienţii cu pancreatită acută.

CAPITOLUL IV. Studierea efectelor terapiei cu preparate perfuzabile pe bază de sorbitol asupra hemodinamicii centrale, perfuziei tisulare globale, procesului inflamator sistemic la pacienţii cu pancreatită acută

CAPITOLUL V. Studierea efectului asupra hemodinamicii centrale şi asupra hemodinamicii regionale renale la aplicarea analgeziei epidurale la pacienţii cu pancreatită acută.

CAPITOL VI. Discuţii şi interpretarea datelor

 • 6.1. Rezultatele aplicării tratamentului conservativ.
 • 6.2. Efectele hemofiltrării veno-venoase.
 • 6.3 Efectele perfuziei cu soluţii pe bază de sorbitol.
 • 6.4. Efectele aplicării analgeziei epidurale prin cateter.