Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Tratamentul bronhopneumopatiei cronice obstructive cu bronhodilatatoare


Autor: Eudochia Ţernă
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Sergiu Matcovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 616.233- 002- 08 + 615.234

Adobe PDF document 1.13 Mb / în română
106 pagini


Cuvinte Cheie

bronhopneumopatia cronică obstructivă, teofilina retard, salbutamol, bromura de ipratropium, ventilaţia pulmonară, difuziunea alveolo-capilară a gazelor, hemodinamica pulmonară

Adnotare

În studiul complex efectuat pe un lot de 106 bolnavi cu BPCO s-a determinat, că derglările permeabilităţii bronşice confirmate prin diminuarea constantelor dinamice pulmonare (VEMS, V25-75, V50, V75) au influenţat ventilaţia pulmonară prin majorarea VR şi MVR, cu consecinţă de reducere a difuziunii gazelor prin membrana alveolo-capilară. Dereglările mai pregnante s-au determinat cu predilecţie la pacienţii cu obstrucţie bronşică pronunţată şi severă. Diminuarea capacităţii ventilatorii a pulmonilor dereglează inevitabil şi parametrii circuitului mic, astfel încât starea hemodinamicii pulmonare depinde de gradul de exprimare a dereglărilor funcţiei respiraţiei externe. La bolnavii cu dereglări severe a permeabilităţii bronşice, cu hipoxemie cronică însoţite de hipercapnie alterările hemodinamice au fost mai pronunţate.

La evaluarea acţiunii teofilinei retard, salbutamolului şi bromurii de iprotropium asupra mai multor verigi ale lanţului evolutiv al BPCO s-a constatat, că toate categoriile de bronhodilatatoare au influenţat semnificativ statistic ventilaţia pulmonară (s-a redus VR, MVR), hemodinamica (a scăzut PSAP, Pmed AP, RVP), difuziunea alveolo-arterială a gazelor (a crescut Ttis O2, TL O2) şi indicii de oxigenare a sângelui arterial (s-au majorat PaO2, CaO2, Sa O2), însă cu unele particularităţi. Salbutamolul a scăzut mai semnificativ VR, comparativ cu teofilina retard şi bromura de iprotropium. Salbutamolul şi teofilina retard a avut o influenţă mai mare asupra VC şi MVR, versus bromurii de iprotropium. Modificarea postcurativă a presiunii în artera pulmonară este echivalentă în toate schemele de tratament, însă efect mai pronunţat asupra RVP s-a observat la administrarea teofilinei retard. Atât salbutamolul cât şi teofilina retard au avut un efect mai pronunţat asupra P(A-a) O2 şi Qs, respectiv am observat ameliorarea mai pregnantă a indicilor de oxigenare a sângelui arterial la aceşti pacienţi, versus persoanelor ce au administrat bromură de iprotropium.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Tratamentul bronhodilatator al bronhopneumopatiei obstructive cronice (Revista literaturii)
  • 1.1. Anticolinergicele
  • 1.2. Metilxantinele
  • 1.3. Beta2 adrenomimeticele

CAPITOLUL 2. Material şi metode de cercetare
  • 2.1. Metode de cercetare folosite în studiu
  • 2.2. Caracteristica pacienţilor incluşi în studiu

CAPITOLUL 3. Impactul dereglărilor permeabilităţii bronşice asupra ventilaţiei pulmonare, difuziunii alveolo-arteriale a gazelor, hemodinamicii şi gazelor sanguine

CAPITOLUL 4. Eficacitatea tratamentului bronhopneumopatiei obstructive cronice cu bronhodilatatoare

  • 4.1. Acţiunea bromurii de iprotropium asupra ventilaţiei pulmonare, difuziunii alveolo-arteriale a gazelor, hemodinamicii şi gazelor sanguine
  • 4.2. Acţiunea teofilinei retard asupra ventilaţiei pulmonare, difuziunii alveolo-arteriale a gazelor, hemodinamicii şi gazelor sanguine
  • 4.3Acţiunea salbutamolului asupra ventilaţiei pulmonare, difuziunii alveolo-arteriale a gazelor, hemodinamicii şi gazelor sanguine
  • 4.4. Aprecierea comparativă a acţiunii bronhodilataloarelor din diverse grupe asupra tabloului clinic, indicilor respiraţiei, hemodinamicii şi metabolismului gazos.