Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


10.01.08 – Teoria literaturii


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Filologie.

Formula specialităţii:
Teoria literaturii este domeniul filologiei care se ocupă de cercetarea bazelor teoretice ale ştiinţei literare (metodologia literară, istoria literară, critica literară, stilistica, textologia şi analiza textului literar, studierea comparată a literaturii române în contextul literaturii europene şi universale, problematica comunicării literare în contextul teoriilor contemporane ale comunicării umane, a limbajului artistic în contextul filosofiei şi teoriei generale a limbajului, inclusiv informatica, teoriile lingvistice şi semiotice ş.a.).

Direcţiile de cercetare:
Studierea sistemică a conceptelor teoretice generale şi a terminologiei literare ca ansambluri terminologice (microsisteme încadrate în macrosisteme – concepţii teoretice;


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Teoria literaturii se delimitează de specialităţile adiacente nu atît prin obiectul de cercetare (obiectul poate fi acelaşi: opera literară, biografia sau psihologia scriitorului, conţinutul ideologic al curentului literar), cît prin unghiul estetico-artistic sub care e tratat. Conceptele şi metodele din disciplinele adiacente uzitate în cercetările teoretice trebuie deci adaptate acestui obiectiv principal – definirea specificităţii estetico-artistice a fenomenelor literare. Spre deosebire de istoria literaturii, care defineşte concreteţea istorică a fenomenelor literare, şi de critica literară care evidenţiază valorile individuale, originalitatea irepetabilă a creaţiilor literare, teoria literară degagează trăsăturile tipologice generale şi esenţiale ale fenomenului literar, are ca obiect nemijlocit nu atît realităţile literare propriu-zise cît conceptele lor.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Gavrilov Anatol, doctor în filologie, cercetător ştiinţific coordonator, şeful Direcţiei ştiinţifice Teorie literară şi literatură comparată a Institutului de Literatură şi Folclor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Recenzenţii:

  1. Popovici Constantin, academician, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Interetnice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
  2. Bileţchi Nicolae, membru corespondent al A.Ş.M., doctor habilitat în filologie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Literatură şi Folclor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
  3. Burlacu Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Literatură şi Folclor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şeful Catedrei de Literatură Română şi Comparată a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”.