Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


02.00.05 – Electrochimie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice
Tehnica, Chimia

Formula specialităţii
Electrochimia prezintă o ramură a chimiei fizice, care studiază sistemele ce conţin ioni (soluţiele şi topituri electroliţilor), precum şi procesele ce decurg la suprafeţele de separare a fazelor cu participarea particulelor încărcate — ioni şi electroni. Electrochimia poate fi determinată, de asemenea, ca ştiinţa ce examinează interacţiunea sarcinilor metalului sau semiconductorului cu ionii şi moleculele soluţiei sau cu ionii topiturii. În unele cazuri astfel de interacţiune este însoţită cu apariţia în circuitul curentului electric. În aceste condiţii, electrochimia poate fi detrminată, ca ştiinţa, care studiază procesele fizico-chimice, care sunt însoţite cu apariţia curentului electric sau invers, apar la influienţa curentului electric asupra compuşilor chimici.

Direcţii de cercetare
În cadrul specialităţii ştiinţifice se efectuează investigaţii privind:


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitări de specialităţi adiacente
02.00.01 Chimie anorganică. Utilizarea metodelor chimiei anorganice la cercetările proceselor electrochimice. Sinteza şi folosirea compuşilor anorganici, inclusiv şi cei complecşi în scopul soluţionării problemelor electrochimice. Tehnologia electrochimică de obţinere a materialelor noi anorganice.

02.00.02 Chimie analitică. Utilizarea metodelor chimiei analitice la cercetările proceselor electrochimice, inclusiv la tehnologiile electrochimice şi la metodele de protecţie anticorosivă.

02.00.04 Chimie fizică. Utilizarea metodelor chimiei fizice la cercetările proceselor electrochimice, inclusiv la tehnologiile electrochimice şi la metodele de protecţie anticorosivă.

02.00.11 Chimie coloidală. Utilizarea metodelor chimiei coloidale la cercetările proceselor electrochimice, inclusiv la tehnologiile electrochimice şi la metodele de protecţie anticorosivă.

02.00.15 Cinetice chimică şi cataliză. Utilizarea metodelor cineticii chimice în scopul soluţionării problemelor electrochimice. Dezvoltarea electrocatalizei.

02.00.16 Chimia materialelor compozite. Utilizarea metodelor electrochimice în scopul obţinerii materialelor compozite electrochimice.

Delimitări de specialităţi complementare
01.01.07 Matematica de calcul. Utilizarea metodelor matematicii de calcul în scopul modelării proceselor electrochimice, elaborarea tehnologiilor proceselor electrochimice şi de protecţie contra coroziunii.

01.04.01 Aparate şi metode ale experimentului fizic. Utilizarea aparatajului şi metodelor experimentului fizic în scopul soluţionării problemelor experimentului electrochimic.

01.04.07 Fizica stării condensate. Utilizarea metodelor fizicii stării condensate pentru soluţionarea problemelor electrochimiei, tehnologiilor proceselor electrochimice şi de protecţie contra coroziunii.

01.04.17 Fizică chimică. Folosirea metodelor fizicii chimice pentru soluţionarea problemelor electrochimice.

01.04.28 Mecanica fluidelor şi a plasmei. Folosirea metodelor mecanicii fluidelor şi a plasmei la tehnologiile proceselor electrochimiei şi la metodele de protecţie contra coroziunii.

01.05.04 Modelare matematică, metode matematice, produse program. Utilizarea metodelor modelării matematice la modelarea proceselor electrochimice, la tehnologiile electrochimice şi la metodele de protecţie contra coroziunii.

05.02.01 Studiul şi tehnologia materialelor (pe ramuri). Utilizarea metodelor de prelucrare electrochimică şi a sintezei electrochimice în studiul materialelor.

05.02.08 Tehnologia construcţiei de maşini. Folosirea metodelor de prelucrare electrochimică a materialelor la construcţia de maşini.

05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri). Utilizarea metodelor de prelucrare electrochimică a materialelor ca metode fizico-tehnice de prelucrare.

05.04.01 Maşini termice. Utilizarea metodelor termotehnicii la tehnologiile electrochimice şi de protecţie a metalelor contra coroziunii.

05.09.10 Electrotehnologie. Utilizarea proceselor electrochimice la soluţionarea problemelor electrotehnologice.

05.14.08 Surse noi şi regenerabile de energie. Elaborarea metodelor electrochimice şi tehnologiilor de creare a surselor regenerabile de energie.

05.17.03 Tehnologia proceselor electrochimice şi protecţia anticorosivă. Crearea bazelor ştiinţifice ale tehnologiilor electrochimice şi ale metodelor de protecţie anticorosivă.

05.17.08 Procese şi utilaje în tehnologia chimică. Utilizarea tehnologiilor electrochimice şi aparatajului ca variante a proceselor şi aparatelor pentru tehnologii chimice.

05.17.14 Rezistenţa chimic a materialelor. Elaborarea bazelor ştiinţifice ale rezistenţei chimice a materialelor şi metodelor de protecţie anticorosivă.

05.17.20 Tehnologia utilizării deşeurilor, tratării apelor reziduale şi gazelor de evacuare. Elaborarea bazelor ştiinţifice ale metodelor electrochimice de protecţie a mediului ambiant.

05.27.06 Tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice. Metodele electrochimice în tehnologiile semiconductorilor şi materialelor tehnicii electronice.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

AUTORII:
  1. Dicusar Alexandr, d.h.ş.ch., prof. univ., cercetător ştiinţific principal, şef de Secţie de Prelucrare Electrochimică a Metalelor, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
  2. Pasincovschi Emil, d.ş.teh., cercetător ştiinţific coordonator, şef de Laboratorul de Prelucrare a Materialelor prin Electroeroziune, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

RECENZENŢI:

  1. Gologan Viorel, d.h.ş.teh., prof. univ., cercetător ştiinţific principal, Laboratorul de Învelişuri Galvanice, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
  2. Zelenţov Veaceslav, d.ş.ch., şef de Laboratorul de Electroflotaţie, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.