Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.03.01 – Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă gradele ştiinţifice
Ştiinţe tehnice

Formula specialităţii
Specialitatea „Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri) – domeniu al ştiinţelor tehnice, dedicat cercetărilor proceselor de generare a suprafeţelor prin prelucrarea mecanică şi fizico-tehnică, schimbării proprietăţilor pieselor în prelucrare prin acţiunea (solicitarea) tehnologică asupra lor a sculelor aşchietoare, utilajului tehnologic, dispozitivelor şi sculelor pentru realizarea proceselor de generare a suprafeţelor, sistemelor de dirijare cu aceste procese şi diagnosticarea lor.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Rezolvarea obiectivelor, privind cercetările ştiinţifice la specialitatea 05.03.01, cere cooptarea metodelor şi mijloacelor altor specialităţi înrudite şi complementare.

Specialităţile complementare: mecanica teoretică, mecanica corpului solid deformabil, mecanica fluidelor şi plasmei, organe de maşini şi teoria maşinilor – toate acestea, în comun, reprezintă baza teoretică a specialităţii 05.03.01, în baza căreia se cercetează tehnologiile şi utilajul pentru prelucrarea mecanică şi fizico-tehnică a materialelor în producerea constructoare de maşini.

Dinamica, capacitatea de funcţionare şi fiabilitatea maşinilor, studiul detaliat a durabilităţii lor, rigidităţii şi rezistenţei la uzură, alegerea materialelor şi cercetarea capacităţii de funcţionare a diferitor tipuri de transmisii mecanice şi îmbinări, elaborarea structurilor mecanismelor de acţionare ale maşinilor tehnologice, studierea componentelor capacităţii de funcţionare a elementelor lor şi a modalităţilor de dirijare cu ele – se referă la specialitatea 05.02.02 – „Teoria maşinilor şi organe de maşini”.

Cercetarea proprietăţilor mecanice şi fizico-chimice ale materialelor, caracteristicilor geometrice ale suprafeţelor organelor de maşini, caracterul de frecare şi uzare a materialului în diferite medii de lubrifiere – se referă la specialitatea 05.02.04 – „Tribologie”.

Studierea legităţilor de alternativă a operaţiunilor tehnologice, regimurilor de prelucrare mecanică a organelor de maşini şi a asamblării lor, ţinând cont de asigurarea parametrilor tehnico-economici necesari, - se referă la specialitatea 05.02.08 – „Tehnologia construcţiei de maşini”.

Investigaţiile, privind proiectarea, fabricarea, controlul şi exploatare maşinilor tehnologice, ce nu ţin de procesul de prelucrare mecanică şi fizico-chimică a organelor de maşini în producerea constructoare de maşini – se referă la specialitatea 05.02.13 – „Maşini şi echipamente” (pe ramuri).

Prelucrarea mecanică prin presiune, utilizând diferite scule – se referă la specialitatea 05.03.05 – „Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune”.

Dezvoltarea automatizării în diferite ramuri ale producerii, productivitatea, fiabilitatea, principiile de construire a automatelor şi liniilor automate, mecanismelor cu destinaţie specială şi dirijarea lor după program – se referă la specialitatea 05.13.07 – „Automatizarea şi gestionarea proceselor tehnologice” (pe ramuri).

Date despre autorii şi recenzenţii paşaportului specialităţii ştiinţifice 05.03.01 „Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autori:

  1. Stoicev Petru – doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, şef catedră „Maşini şi Sisteme de Producţie”, U.T.M.
  2. Pogora Victor – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, catedra „Electroenergetică”, U.T.M.
  3. Nistrean Arcadie – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, catedra „Maşini şi Sisteme de Producţie”.

Recenzenţi:

  1. Marian Grigore – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, decanul Facultăţii de Mecanizare şi Automatizare a Agriculturii”, U.A.S.M.;
  2. Lăcusta Ion – doctor în ştiinţe tehnice, profesor universitar, şef catedră „Exploatarea parcului de maşini şi tractoare şi protecţia muncii”, U.A.S.M.