Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.02.04 – Tribologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă gradele ştiinţifice
Ştiinţe tehnice

Formula specialităţii
Tribologia – domeniu multdisciplinar al ştiinţelor tehnice, care se preocupă cu: cercetarea legităţilor generale ale proceselor de frecare şi uzare şi, ca urmare ale acestora - fenomenele mecanice, fizice şi chimice ce au loc în contactul suprafeţelor interacţionate în mişcarea relativă; elaborarea teoriilor şi metodelor de evaluare ale acestor fenomene, precum şi elaborarea de perspectivă a materialelor suprafeţelor active ale tribosistemelor şi organelor de lucru ale maşinilor şi mecanismelor, privind majorarea fiabilităţii şi duratei de exploatare ale acestora; studierea utilizării lubrifianţilor, aditivilor, acoperirilor, precum şi a metodelor de prelucrare a suprafeţelor active cu plasmă, chimico-termice, lazer, prin radiaţie şi alte tehnologii de prelucrare, care permit de a majora rezistenţa la uzură a triboelementelor.

Direcţiile de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
La specialitatea 05.02.04 pot fi afeliate metodele, care coincid cu investigaţiile particulare şi elaborările la specialităţile adiacente „Studiul şi tehnologia materialelor (construcţie de maşini)”, „Tehnologia construcţiei de maşini”, „Teoria maşinilor şi organe de maşini, însă, aplicarea lor în calculele, privind elaborarea materialelor şi construcţiilor cu caracteristice tribotehnice performante în tehnologiile de obţinere, precum şi de dirijare a proprietăţilor de fricţiune ale lor, în baza relevării mecanismului de frecare şi uzare – sunt criteriile de delimitare ale acesteia (spec. 05.02.04) cu specialităţile adiacente.

În cadrul specialităţii 05.02.04 se rezolvă problemele ce ţin de contactul mecanic, privind calculul cuplelor de frecare, pe când problemele generale ale mecanicii, luând în consideraţie forţele de frecare, se rezolvă în cadrul specialităţii „Mecanica corpului solid deformabil”.

Specialitatea 05.02.04 examinează problemele ce ţin de mişcările (deplasările) lichidelor şi gazelor în sistemele tribotehnice, iar problemele generale ale mişcării cu pierderi vâscoase la frecare se referă la specialitatea „Mecanica lichidului, gazului şi plasmei”.

La specialitatea 05.02.04 se referă calculele rezistenţei la uzură şi durabilităţii tribostemelor, iar problemele ce ţin de fiabilitatea şi durabilitatea maşinilor în care uzura este unul singur din factorii de deteriorare se referă la specialitatea „Dinamica, rezistenţa maşinilor, aparatelor şi dispozitivelor”.

Specialitatea 05.02.04 examinează şi problemele studiului materialelor referitor la elementele tribosistemelor, iar problemele generale, ce ţin de elaborarea materialelor pentru construcţia de maşini, se studiază la specialitatea „Studiul şi tehnologia materialelor (construcţia de maşini)”.

La specialitatea 05.02.04 se referă numai acele metode de prelucrare ale materialelor, care asigură eficacitatea tribosistemelor, pe când metodele de obţinere a proprietăţilor exigente (necesare) ale materialelor, printre care pot fi şi cele tribotehnice, se examinează în cadrul specialităţii „Tehnologia construcţiei de maşini” şi a unui grup de specialităţi 05.03.00 – „Prelucrarea materialelor în construcţia de maşini”.

Spre deosebire de alte specialităţi specialitatea 05.02.04 studiază numai metodele de diagnosticare şi control a proceselor de frecare şi uzare în cuplele de frecare.

Spre deosebire de specialitatea „Teoria maşinilor şi organe de maşini” specialitatea 05.02.04 studiază numai problemele ce ţin de proiectarea şi calculul organelor şi cuplelor de frecare.

Tezele de doctorat care se îndeplinesc la juanta specialităţii 05.02.04 şi celor adiacente (indicate în comp. IV), pot fi prezentate către susţinere pe două specialităţi cu includerea în componenţa Consiliilor Ştiinţifice Specializate a specialiştilor de profil adiacent.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. Stoicev Petru – doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, şef catedră „Maşini şi Sisteme de Producţie”, U.T.M.
  2. Martâniuc Nicolae – doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, catedra „Transportul Auto”, U.T.M.
  3. Ajder Vasile – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, şef catedră „Proiectarea şi Fabricarea Maşinilor Agricole”, U.T.M.
  4. Poştaru Gheorghe – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, catedra „Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini”, U.T.M.
  5. Comendant Vasile – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, catedra „Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini”, U.T.M.

Recenzenţii:

  1. Lâşco Gheorghe – doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, catedra „Exploatarea parcului de maşini şi tractoare, şi protecţia muncii”, U.A.S.M.
  2. Lăcusta Ion – doctor în ştiinţa tehnice, profesor universitar, şef catedră „Exploatarea parcului de Maşini şi Tractoare şi protecţia muncii”, U.A.S.M.