Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.08 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Existenţa specialităţii 12.00.08. – Drept penal cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal, criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; şi teoria activităţii investigativ-operative este condiţionată de necesităţile sociale ce ţin de asigurarea teoretică şi practică a măsurilor de contracarare a criminalităţii. Având un caracter multidisciplinar, specialitatea 12.00.08 implică o vastă cercetare ştiinţifică în planul infracţiunii, al personalităţii infractorului şi a criminalităţii în general, a statutului organelor care aplică normele procesual penale, aplicarea noilor instituţii ale Dreptului procesual penal în contextul apariţiei şi dezvoltării lor istorice şi în concordanţă cu reformele judiciare, determinarea instituţiilor şi şcolilor ce au contribuit la apariţia şi dezvoltarea ştiinţei criminalistice, clarificarea regimului juridic al măsurilor operative de investigare, etc. Eficacitatea măsurilor de control asupra criminalităţii constă în rezolvarea oportună a problemelor referitoare la cunoaşterea fenomenului criminalităţii, la justa apreciere a stării şi tendinţelor acestuia în Republica Moldova, la descoperirea cauzelor şi condiţiilor, a factorilor şi împrejurărilor ce favorizează săvârşirea infracţiunilor, pronosticarea criminalităţii şi a altor devianţe sociale, elaborarea măsurilor eficiente de prevenire şi combatere.

Scopul cercetărilor în cadrul specialităţii 12.00.08. este de a realiza studiul ştiinţific al criminalităţii şi al profilaxiei acesteia prin prisma reacţiei sociale faţă de fenomenul infracţional.

Obiectivele de formare în cadrul specialităţii 12.00.08.
Drept penal cu specificarea:

La nivel educativ:

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

La nivel de aplicare:

La nivel de integrare:

Сonţinutul cursului

Compartimente: