Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.21 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale.

Specialitatea ştiinţifică 14.00.21 – “Stomatologie” este parte componentă a domeniului ştiinţific 14.00.00 – “Medicină”. În compomnenţa acestei specialităţi şi sub acelaşi cifru se încadrează 4 specializări (discipline), din cadrul cărora se înaintează spre susţinere tezele de doctorat în ştiinţe medicale. Acestea sunt: stomatologie terapeutică, chirurgie orală şi maxilo-facială, stomatologie ortopedică, stomatologie pediatrică, obiectul de studii şi metodele de cercetare ale cărora sunt comune.

Programa urmăreşte scopul de a monitoriza studierea specializărilor (disciplinelor) componente ale specialităţii “Stomatologie” de către persoanele pretendente la gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale.

De la fiecare pretendent se cere studierea aprofundată, în toate apectele, a specializării respective: noţiune, definiţie, dedicaţie, istoric, organizare, etiologie, patogenie, diagnostic, clinică, evoluţie, tratament tradiţional şi modern al afecţiunilor congenitale şi dobândite ale organelor cavităţii orale şi regiunii maxilo-faciale. Celelalte specializări stomatologice pretendentul le studiază la nivel de cunoaştere. De asemenea, aspirantul la grad ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale va studia pentru a cunoaşte interrelaţiile dintre specializările componente ale specialităţii “Stomatologie”, precum şi dintre stomatologie şi alte specialităţi medicale.

Structural programa examenului de doctorat în cadrul specialităţii ştiinţifice 14.00.21 – “Stomatologie” este constituită din programele celor 4 specializări (discipline) prezentate mai sus.

Examenul de doctorat la specialitatea ştiinţifică 14.00.21 – “Stomatologie”, de către doctoranzii catedrelor nominalizate sau competitorii interni şi externi, se susţine în cadrul catedrei ce prezintă specializarea respectivă, în faţa comisiei compuse din 5 – specialişti de cea mai înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică: vicercectorul pentru ştiinţă al USM F – preşedinte, şefii catedrelor (specializărilor) nominalizate (sau adjuncţii lor), secretarul consiliului ştiinţific al facultăţii. Aceleaşi catedre sunt obligate să acorde consultaţiile necesare celor ce susţin examenul. Cheltuielile necesare examinării doctoranzilor şi competitorilor (interni şi externi) le suportă instituţiile (bugetare sau nebugetare) în care activează aceşti doctoranzi (competitori) sau instituţiile (persoanele fizice) care îi delegă (sponsorizează). Doctoranzii care îşi fac studiile prin contract şi competitorii externi, independenţi, suportă aceste cheltuieli din cont propriu.

În timpul rezervat studiilor în cadrul specialităţii ştiinţifice 14.00.21 – “Stomatologie” doctoranzii şi competitorii interni şi externi susţin 3 examene de doctorat: 1) examen – la specialitate (specializare); 2) examen – la una din limbile moderne prevăzute de art. 22(1) a) al “Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului” sau de planul individual al doctorandului (competitorului); 3) examen – la filosofie. În afară de aceasta, aspiranţii la gradul de doctor în ştiinţă mai susţin un colocviu (diferenţiat ?) la informatică şi 3 referate ştiinţifice anuale pe problematica tezei de doctorat. Examenul la specialitate (specializare) se susţine în 2 sau 3 etape (la decizia conducătorului ştiinţific) până la sfârşitul anului III de studii. Examenul la limba străină se susţine primii 2 ani de studii. Colocviul la informatică se susţine în primul an de studii. Examenul la filosofie se susţine în primul an de studii.

Conţinutul cursului

Compartimente: