Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.21 – Programa examenului de doctorat : Chirurgia oromaxilofaciala


Capitoluil 2.

I. Recomandări metodice la chirurgia oromaxilofacială

Specializarea “ Chirurgie orală şi maxilofacială” este compartimentul specialităţii ştiinţifice “ stomatologie” care se ocupă cu cercetarea etiologiei,patogeniei,clinicii,diagnosticului,tratamentului şi profilaxiei afecţiunilor teritoriului oro – maxilo – facial ce solicită metode de tratament chirurgical şi totodată se preocupă de elaborarea acestor metode. Prin urmare, obiectul de studii şi diverse metode de cercetare sunt comune cu alte specializări ale stomatologiei: stomatologia terapeutică, stomatologia pediatrică, stomatologia ortopedică.

Scopul studierii disciplinei. Programa urmăreşte scopulde a monitoriza studierea disciplinei (specializării) “ Chirurgie orală şi maxilo – facială “ de către persoanele pretendente la gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale cu specializarea de chirurg oro – maxilo – facial.

Prin urmare, de la fiecare pretendent se cere studierea aprofundată, în toate aspectele, a specializării "Chirurgie orală şi maxilo – facială": noţiune,definiţie,dedicaţie,istoric,organizare,etiologie,patogenie,particularităţi de diagnostic, de clinică,evoluţie,tratament chirurgical tradiţional şi modern al afecţiunilor teritoriului oro – maxilo – facial. Accentul se va pune pe perfecţionarea continuă a tehnicilor tradiţionale şi implimentarea în practică a celor moderne, progresiste.

Examenul de doctorat la specializarea “ Chirurgie orală şi maxilo – facială” se susţine în cadrul catedrei de profil,în faţa comisiei organizate conform cerinţelor prevăzute de Regulamentul cu privire la examenul de doctorat şi “Programa Examenului de doctorat la specialitatea 14.00.21 – “stomatologie”.

Conţinutul cursului

1. Conţinutul,istoricul şi orientarea chirurgiei oro – maxilo – faciale. Limite şi particularităţi ale teritoriului oro – maxilo – facial.

Tema 1. Chirugia oro-maxilo-facială, specializare stomatologică şi chirurgicală generală.
Cuvinte cheie. Chirurgie orală,chirurgie maxilo-facială, cavitatea orală.

Planul succint. Definiţia specializării. Părţile principale ale chirurgiei O.M.F. Interrelaţiile chirurgiei O.M.F. cu celelalte specializări ale specialităţii “ Stomatologie”. Chirurgia O.M.F. – parte a chirurgiei generale.

Tema 2. Istoricul chirurgiei oro – maxilo – faciale.
Cuvinte cheie: Evoluţie. Perioadă istorică. Papirus. Personalităţi istorice.

Planul succint: Dentistica şi chirurgia O.M.F. în antichitate. Şcoala medicală arabă, evul mediu, renaşterea. Dentistica – profesiune independentă. Formarea stomatologiei moderne şi individualizarea chirurgiei O.M.F. Dezvoltarea chirurgiei O.M.F moderne. Chirurgia O.M.F. în Republica Moldova.

Tema 3. Limite,sistematizare şi particularităţi ale teritoriului oro-maxilo-facial.
Cuvinte cheie: Teritoriu O.M.F. Limite. Plan. Profunzime. Structură.

Planul succint: Limitele teritoriului OMF. Sistematizarea teritoriului OMF. Particularităţile teritoriului OMF. Orientarea chirurgiei OMF.

2. Examenul bolnavului şi explorarea paraclinică în chirurgia oro-maxilo-facială.

Tema 4. Stabilirea identităţii pacientului. Anamneza bolii şi vieţii.
Cuvinte cheie: Nume, prenume, patronimic. Vîrstă. Adresă. Locul de muncă. Istoric.

Planul succint: Stabilizarea identităţii pacientului. Familiarizarea cu acuzele şi istoricul bolii şi vieţii pacientului. Precizarea antecedentelor eredo – familiale şi personale ale pacientului.

Tema 5. Examenul loco – regional şi general al pacientului cu patologie chirurgicală oro – maxio – facială.
Cuvinte cheie: Inspecţie. Palpare. Percuţie. Relief de masiv osos.Limfanoduli. Glande salivare. Articulaţie temporo – mandibulară. Sensibilitate.

Planul succint: Examenul extraoral al teritoriului oro – maxilo – facial. Examenul intraoral al teritoriului OMF. Examenul general al pacientului.

Tema 6. Explorări paraclinice privind pacientul cu patologie chirurgicală oro –maxilo – facială.
Cuvinte cheie: Teste de vitalitate pulpară. Explorări radiologice. Tehnici speciale. Radiografie. Artrografie. Sialografie. Arteriografie. Limfografie. Scanner.
Scintigrafie. Ecografie. Termografie. Biopsie. Citologie. Puncţie. Cateterizare.
Stomatoscopie. Teste de colorare. Diafanoscopie. Măsurări. Modele. Fotografii. Măşti.

Planul succint: Explorările paraclinice loco – regionale. Examenele paraclinice privind starea generală a pacienţilor cu patologie chirurgicală OMF.

3. Asepsia şi antisepsia în chirurgia oro – maxilo – facială.

Tema 7. Nomenclatorul de bază privind asepsia antisepsia în medicină (stomatologie), în deosebi în chirurgia OMF.
Cuvinte cheie: Asepsie. Antisepsie. Dezinfecţie. Sterilizare.

Planul succint: Lupta cu infecţia reeşind din particularităţile cîmpului operator în teritoriul oro – maxilo – facial. Combaterea infecţiei reeşind din particularităţile cabinetului de chirurgie OMF. Asepsia şi antisepsia în staţionarul de chirurgie OMF. Pregătirea instrumentarului şi materialelor în vederea sterilizării.

Tema 8. Metode de sterilizare,antisepsie şi dezinfecţie folosite în chirurgia oro – maxilo – facială.
Cuvinte cheie: Fierbere. Fierbere sub presiune. Vapori sub presiune. Fierbere în ulei. Flambare. Aer cald. Raze ionizante. Laser. Gaze. Antiseptice. Detergenţi.Materiale chirurgicale. Instrumente chirurgicale.

Planul succint: Sterilizarea prin căldură umedă. Sterilizarea prin căldură uscată. Sterilizarea prin radiaţii. Sterilizarea şi dezinfecţia prin gaze. Antiseptice, dezinfectantele şi sterilizare. Reguli generale de asepsie şi antisepsie.

4. Suprimarea sensibilităţii şi combaterea durerii în stomatologie, îndeosebi în chirurgia oro – maxilo – facială.

Tema 9. Anestezia în chirurgia oro – maxilo – facială
Cuvinte cheie: Sensibilitate. Anestezie. Anestezie loco – regională. Anestezie generală. Preanestezice. Anestezice.

Planul succint: Indicaţiile anesteziei în stomatologia (chirurgia OMF). Clasificarea principiilor şi metodelor de anestezie utilizate în chirurgia OMF.
Importanţa preanesteziei în chirurgia OMF. Medicamentele folosite pentru preanestezie (premedicaţie).

Tema 10. Anestezia generală în chirurgia OMF şi stomatologie.
Cuvinte cheie: Substanţe anestezice. Căi de anesteziere. Tehnici de administrare. Stadii ale narcozei. Metode de administrare. Măşti. Întrebare.Respiraţie de sine stătătoare. Respiraţie artificială.

Planul succint: Substanţele folosite la anestezia generală(tradiţionale şi moderne), clasificare. Căi şi tehnici de administrare a anestezicilor. Clinica anesteziei generale. Metode de anestezie generală utilizate în chirurgia oro – maxilo – facială şi stomatologie. Mijloace tehnice de administrare a anestezicelor pentru anestezia generală în chirurgia oro – maxilo – facială şi stomatologie. Serviciul anesteziologic în chirurgia OMF şi stomatologie în spital şi ambulator.

Tema 11. Anestezia loco – regională în chirurgia OMF şi stomatologie.
Cuvinte cheie: Anestezie locală. Anestezia regională (tranculară). Anestezie de contact. Potenţializare. Refrigerare. Injectare.

Planul succint: Substanţele anestezice de folosinţă locală. Folosirea subtanţelor vasoconstruictoare. Clasificarea căilor şi metodelor de anestezie loco – regională în chirurgia OMF şi stomatologie. Metodele de anestezie tronculară la baza craniului(bazale) şi în alte puncte de emergenţă ale nervilor senzitivi ai feţei şi ramurilor lor. Caracteristica anatomo – topografică a ramurilor principale ale nervului trigemen. Accidentele şi complicaţiile anesteziei şi după.
Prevenirea accidentelor anesteziei loco – regionale în chirurgia OMF şi suprimarea lor.

5. Extracţia dentară şi locul său în chirurgia oro –maxilo –facială

Tema 12. Indicaţiile şi contraindicaţiile extracţiei dentare.
Cuvinte cheie: Intervenţia chirurgicală de necesitate. Intervenţie mutilantă.Examen minuţios. Tratament presextracţional. Restaurare protetică.

Planul succint: Indicaţiile extracţiei dentare. Contraindicaţiile extracţiei dentare. Pregătiri preextracţionale. Indicaţiile extracţiei dinţilor temporari.

Indicaţiile şi contraindicaţiile speciale ale extracţiei dinţilor permanenţi şi temporari.

Tema 13. Tehnica extracţiei dentare cu ajutorul instrumentelor speciale şi accesorii.
Cuvinte cheie: Extracţie dentară. Cleşti. Elevator dentar. Luxaţie. Rotaţie.Tracţiune.

Planul succint: Istoricul operaţiei extracţiei dentare. Instrumentarul special pentru extracţia dentară, instrumentarul accesoriu. Tehnica extracţiei dentare cu ajutorul cleştilor. Extracţia rădăcinilor dentare. Metode accesorii de extracţie a rădăcinilor dentare.

Tema 14. Vindecarea (cicatrizarea) plăgii postextracţionale. Tratamentul postextracţional al plăgii.
Cuvinte cheie: Chiag sanguin endoalveolar. Organizare a cheagului sanguin.Epitelizare a plăgii postextracţionale. Ţesut osteoid. Calus osos.

Planul succint: Vindecarea plăgii posextracţionale. Tratamentul şi îngrijirea plăgii postextracţionale. Tratamentul plăgii postextracţionale. Tratamentul lăgii postextracţionale cu evoluţie complicată. Extracţiile alveoloplastice pentru optimizarea formării apofizei alveolare.

Tema 15. Accidentele şi complicaţiile extracţiei dentare.
Cuvinte cheie: Fracturi dentare. Luxaţii dentare. Smulgeri dentare. Suprainfectare a plăgii. Fracturări osoase. Zdrobiri tisulare. Leziuni vasculare.

Planul succint: Accidentele extracţiei dentare. Complicaţiile extracţiei dentare. Măsuri de prevenire a accidentelor extracţiei. Profilaxia complicaţilor intra şi postextracţionale.

6. Tratamentul chirurgical al afecţiunilor parodonţiului periapical

Tema 16. Metode chirurgicale ale tratamentului afecţiunilor parodonţiului apical.
Cuvinte cheie: Păstrarea dinţilor şi rădăcinilor dentare. Tratament endodontic. Intervenţii ajutătoare. Curăţire minuţioasă a canalului radicular.Obturaţia perfectă a canalelor radiculare.

Planul succint: Drenajul periapical transmaxilar. Chiuretajul spaţiului periapical. Amputaţia radiculară. Premolarizarea molarilor inferiori. Replantarea dentară.

7. Tratamentul Chirurgical al afecţiunilorparodonţiului marginal(parodontopatiilor marginale cronice)

Tema 17. Principii şi metode de tratament chirurgical al parodontopatiilor marginale cronice.
Cuvinte cheie: Metode chirurgicale profilactice. Metode chirugicale curative.Metode chirurgicale reconstructive.

Planul succint: Chirurgia parodontală profilactică. Tratamentul chirurgical curativ. Chirurgia parodontală reconstructivă. Tratamentul de întreţinere.

8. Leziuni traumatice dento – maxilo – faciale.

Tema 18. Plăgile părţilor moi ale feţei şi cavităţii orale.
Cuvinte cheie: Leziunitraumatice. Complexitate morfo funcţională a regiunii.Tulburări morfologice. Tulburări funcţionale. Tulburări fizionomice. Cicatrice disgraţioase. Desfigurări ale teritoriului. Leziuni multiple. Leziuni concomitente grave.

Planul succint: Etiologia leziunilor traumatice ale ţesuturilor moi OMF.Aspectele anatomo – clinice. Semnele şi simptomele comune. Complicaţiile. Tratamentul plăgilor ţesuturilor moi orale şi faciale,imediate şi definitive.Îngrijirea postoperatorie a plăgilor. Alimentaţia traumatizaţilor. Reabilitarea lor medicală.

Tema 19. Traumatismele dinţilor şi parodonţiului.
Cuvinte cheie: Leziuni dento – parodontale izolate. Leziuni dento –parodontale asociate. Factori favorizanţi. Factori determinanţi. Frecvenţă relativ ridicată.

Planul succint: Etiologia leziunilor dento – parodontale. Anatomia patologică. Clasificarea leziunilor dento – parodontale. Manifestările clinice şi radiologice. Evoluţia traumatismelor dento – parodontale. Tratamentul traumatismelor dento – parodontale.

Tema 20. Fracturile de mandibulă.
Cuvinte cheie: Frecvenţa fracturilor de mandibulă depăşeşte 70 – 80 % din accidentaţi. Bărbaţii prevalează printre accidentaţi. Printre accidentaţi prevalează cei de vărstă tănără 20 – 30 ani. Asocierea cu alte traumatisme ale feţei depăşeşte 50 % din cazuri.

Planul succint: Etiologia fracturilor de mandibulă. Mecanismele de producere ale fracturilor de mandibulă. Simptomatologia fracturilor de mandibulă. Formele anatomo – clinice(clasificarea). Evoluţia fracturilor de mandibulă. Complicaţiile fracturilor de mandibulă. Tratamentul accidentaţilor cu fracturi de mandibulă: locală, generală. Reabilitarea medicală a accidentaţilor.

Tema 21. Fracturile etajului mijlociu al feţei.
Cuvinte cheie: Etaj mijlociu al feţei. Os maxilar. Oase nazale. Oase zigomatice. Sistematizarea Le Fort. Disjuncţii maxilo – alveolare. Disjuncţii cranio – maxilare .Disjuncţii cranio-faciale. Incidenţă joasă – 11-30%.

Planul succint: Etiologia fracturilor etajului mijlociu al feţei. Mecanismul de producere. Formele anatomo-clinice. Evoluţia. Complicaţiile. Tratamentul accidentaţilor: general, local. reabilitarea medicală a accidentaţilor cu fracturi ale etajului mijlociu al feţei.

Tema 22. Fracturile complexului zigomatico-maxilar.
Cuvinte cheie: Porţiunea laterală a etajului mijlociu al feţei. Os zigomatic. Arcada temporo-zigomatică. Orbita. Sinusul maxilar. Osul maxilar. Osul frontal. osul temporal. Apofiza piramidală.

Planul succint: Etiopatogenia fracturilor complexului zigomatico-maxilar. Forme anatomo-clinice. Diagnostic. Evoluţie. Tratamentul fracturilor complexului zigomatico-maxilar. Reabilitarea medicală a accidentaţilor.

Tema 23. Traumatismele piramidei nazale.
Cuvînt cheie: Piramida nazală. Oasele nazale. Sutura nazo-frontală. Osul etmoidal. Hemoragie pronunţată. Echimoze.

Planul succint: Etiopatogenia traumatismelor piramidei nazale. Formele scheletului nazal osos. Traumatismele scheletului nazal cartilaginos. Traumatismele piramidei nazale complexe. Diagnosticul traumatismelor piramidei nazale. Evoluţie. Tratamentul pacienţilor cu traumatisme ale piramidei nazale. Reabilitarea medicală a pacienţilor.

9. Infecţiile oro-maxilo-faciale

Tema 24: Infecţiile părţilor moi perimaxilare
Cuvinte cheie: Ţesuturi moi perimaxilare. Forme anatomopatologice. Virulenţă a germenilor cauzali. Rezistenţă a organismului la agresiunile microbiene. Reactivitatea nespecifică şi capacitatea de apărare imunologică a organismului. Abces. Flegmon.

Planul succint: Etiologia infecţiilor părţilor moi perimaxilare. Patogenia şi anatomia patologică a infecţiilor părţilor moi perimaxilare. Formele anatomo-clinice ale infecţiilor părţilor moi perimaxilare: periostite; abcese ale lojilor superficiale şi profunde perimaxilare; flegmoane ale lojilor perimaxilare; limfadenitele nespecifice cervicofaciale. Evoluţia infecţiilor părţilor moi perimaxilare. Manifestările clinice ale infecţiilor părţilor moi perimaxilare. Tratamentul pacienţilor cu infecţii ale părţilor moi perimaxilare: local, general.

Tema 25. Infecţiile oaselor maxilare.
Cuvinte cheie: Leziuni infecţioase ale maxilarelor. Osteită a maxilarelor. Osteomielită a maxilarelor. Necroză a maxilarelor.

Planul succint: Etiopatogenia osteomielitelor maxilarelor. Microflora osteomielitelor maxilarelor. Anatomia patologică a osteomielitelor maxilarelor. Formele anatomo-clinice ale osteomielitelor maxilarelor. Evoluţia osteomielitelor maxilarelor. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial al osteomielitelor maxilarelor. Tratamentul osteomielitelor maxilarelor: local, general. Reabilitarea medicală a pacienţilor cu osteomielită a maxilarelor.

10. Afecţiuni de origine dentară ale sinusului maxilar

Tema 26. Sinuzita maxilară de cauză dentară. Comunicarea buco-sinusală.
Cuvinte cheie: Raporturi anatomice dintre sinus şi dinţii laterali superiori. Comunicare a sinusului cu cavitatea nazală. Comunicare buco-sinusală.

Planul succint: A. Sinuzita maxilară: Etiopatogenie. Anatomie patologică. Simptomatologia sinuzitei maxilare. Evoluţie. Complicaţii. Tratamentul sinuzitei odontogene: acute, cronice. Tactica faţă de dintele cauzal.
B. Comunicarea buco-sinuzală: Etiopatogenie. Simptomatica. Diagnosticul. Tratamentul.

11. Tumorile benigne ale teritoriului oro-maxilo-facial.

Tema 27. Tumorile chistice ale maxilarelor.
Cuvinte cheie: Chisturi de maxilare. Chisturi odontogene. Chisturi maxilare neodontogene.

Planul succint: Chisturile odontogene ale maxilarelor. Chisturile neodontogene ale maxilarelor. Etiopatogenia şi anatomia patologică ale chisturilor odontogene, neodontogene şi pseudochisturilor. Clinica, diagnosticul, evoluţia şi complicaţiile chisturilor maxilarelor. Tratamentul pacienţilor cu chisturi ale maxilarelor.

Tema 28. Tumorile odontogene ale maxilarelor.
Cuvinte cheie: Tumori odontogene. Diferite stadii ale odontogenezei. Epitelii. Mezenchim. Muguri dentari. Creştere limitată.

Planul succint: Tumori odontogene epiteliale. Tumori odontogene mezenchimatoase. Tumori odontogene epiteliomezenchimatoase (mixte). Sistematizarea (nomenclatorul) tumorilor odontogene ale maxilarelor. Etiologia tumorilor odontogene ale maxilarelor. Evoluţia tumorilor odontogene. Diagnosticul. Tratamentul.

Tema 29. Tumori neodontogene benigne ale maxilarelor.
Cuvinte cheie: Tumori propriu-zise. Tumori monotisulare. Tumori politisulare. Evoluţie lentă. Creştere nelimitată, expansivă. Potenţial de recidivă, malignizare.

Planul succint: Osteomul. Osteomul osteoid. Osteoblastomul. condromul. Fibromul osifiant. Fibromul neosifiant. Hemangiomul osos. Tumora cu celule gigante. Tumora neuroectodermică melanică a sugarului. Geneză. Evoluţie. Diagnostic. Tratamentul.

Tema 30. Pseudotumorile de granulaţie ale maxilarelor.
Cuvinte cheie: Localizarea centrală sau periferică. Granulaţie nespecifică, benignă, inflamatorie.

Planul succint: Epulisul. Epulisulcongenital. Hiperplazia gingivală juvenilă generalizată. Granulomul central cu celule gigante. Etiologie. Anatomie patologică. Manifestări clinice. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul.

Tema 31. Distrofiile şi displaziile maxilarelor.
Cuvinte cheie: Entităţi patologice neoplazice; de natură distrofică; de natură dismetabolică; de natură disendocrină. Importanţă deosebită.
Planul succint: Osteopetroza. Displazia fibroasă. Cherubismul. Leontiasis ossea. Osteoza paratiroidiană (boala Recklinghausen). Osteita deformantă (boala Paget). Histiocitoza. Granulomul eozinofil. Etiologie. Anatomie patologică. Manifestări clinice, radiografice. Evoluţia. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul.

Tema 32. Tumorile benigne ale părţilor moi oro-faciale
Cuvinte cheie: Tumori benigne dobîndite. Tumori benigne congenitale. Părţi moi oro-faciale.

Planul succint: Angiomul. Limfomul. Papilomul. Adenomul. Adenomul pleomorf. Botriomicomul. Lipomul. Chistul sebaceu. Chistul mucoid. Chistul coloid. Guşa linguală. Ranula. Chistul dermoid (epidermoid). Chisturile şi fistulele branhiale. Etiologie. Anatomie patologică. Manifestări clinice. Evoluţie. Diagnostic pozitiv şi diferenţial. Tratament. Prognostic.

12. Patologia glandelor salivare

Tema 33. Bolile glandelor salivare
Cuvinte cheie: Glande salivare principale. Glande salivare accesorii. Glanda salivară parotidă. Glanda salivară submandibulară. Glanda salivară sublinguală. Secreţie salivară.

Planul succint: Disfuncţiile secretorii ale glandelor salivare. Plăgile şi fistulele glandelor salivare. Sialolitiaza. Afecţiunile inflamatorii ale glandelor salivare. Tumorile glandelor salivare. Leziunile limfo-epiteliale. Sialozele.

13. Patologia articulaţiei temporo-mandibulare

Tema 34. Afecţiunile şi leziunile articulaţiei temporo-mandibulare
Cuvinte cheie: Articulaţie temporo-mandibulară. Menisc articular. Capsulă articulară. Compartiment temporo-meniscal. Compartiment menisco-mandibular.

Planul succint: Afecţiunile congenitale şi de dezvoltare ale ATM. Leziunile traumatice ale articulaţiei temporo-mandibulare. Luxaţiile temporo-mandibulare. Afecţiunile inflamatorii (artritele) temporo-mandibulare. Constricţiile mandibulei. Anchiloza temporo-mandibulară. Tumorile articulaţiei temporo-mandibulare.

14. Durerea în teritoriul oro-maxilo-facial

Tema 35. Nevralgiile oro-maxilo-faciale
Cuvinte cheie: Faţa – sediu al durerilor diferite. Nevralgie esenţială. Nevralgie secundară. Durerea – fenomen patologic complex. Nervul trigemen – nerv mixt cu componentă senzitiva dominantă.

Planul succint: Nevralgia esenţială de trigemen. Nevralgia esenţială de glosofaringian. Nevralgia de ganglion sfenopalatin. Nevralgia de laringen superior. Nevralgia de facial. Algiile faciale vasculare. Boala Harton. Glosodinia. Nevralgii faciale simptomatice sau secundare.

15. Patologia congenitală a feţei şi maxilarelor

Tema 36. Malformaţiile congenitale ale feţei şi maxilarelor
Cuvinte cheie: Malformaţiile congenitale au provenienţă embrionară. Malformaţii ale părţilor moi. Malformaţii ale craniului visceral. Malformaţii ale craniului neural. Malformaţii asociate.

Planul succint: Despicăturile labio-maxilo-palatine: clasificare; etiologie şi patogenie; manifestări clinice; atitudine terapeutică; tratament chirurgical; sechele postoperatorii şi tratamentul lor. Malformaţiile congenitale complexe şi alte tipuri de despicături.

16. Anomaliile dento-maxilare

Tema 37. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare
Cuvinte cheie: Tratamentul chirurgical este indispensabil. Progresele ortodonţiei restrîng indicaţiile intervenţiilor chirurgicale. La tratamentul chirurgical se va recurge numai în colaborare cu ortodontul.

Planul succint: Tratamentul anomaliilor dento-maxilare în plan sagital. Tratamentul anomaliilor dento-maxilare în plan vertical. Tratamentul anomaliilor dento-maxilare în plan transversal. Tratamentul chirurgical al anomaliilor de contur ale mandibulei. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dentare izolate.

Literatura de specialitate / specializare (de bază)

 1. Burlibaşa C. Chirurgie orală şi maxilo-facială. Bucureşti, 1999.
 2. Timoşca Gh., Burlibaşa C. Chirurgie buco-maxilo-facială. Chişinău, 1992.
 3. Popescu V., Rădulescu M. Radiodiagnosticul în stomatologie. Bucureşti, 1993.
 4. Gănuţă N. Anestiologie în chirurgia oro-maxilo-facială. Bucureşti, 1995.
 5. Popescu V., Burlibaşa C. Tehnici curente de chirurgie stomatologică. Bucureşti, 1981.
 6. Бернадский Ю.И. Основы хирургической стоматологии. Киев, 1998.
 7. Бернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области. Киев, 1998.
 8. Бернадский Ю.И. Гнойная челюстно-лицевая хирургия. Москва, 1983.
 9. Бернадский Ю.И. Заславский Н.И. Одонтогенные гаймориты. Москва, 1968.
 10. Михельсон Н.М. Косметические операции на лице. М., 1965.
 11. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. Москва, 1983.
 12. Робустова Т. Хирургическая стоматология. Москва, 1997.
 13. Александров Н.М. Клиническая челюстно-лицевая хирургия. Ленинград, 1985.
 14. Шаргородский А.Г. Воспалительные процессы челюстно-лицевой области и шеи. Москва, 1986.
 15. Ромачева И.Ф. и др. Повреждения и заболевания слюнных желез. Москва, 1985.

Bibliografie suplimentară:

 1. Burlibaşa C. Chirurgie orală şi maxilo-facială. Vol. I. Bucureşti, 1995.
 2. Rotaru A. Urgenţe, riscuri şi dificultăţi în practica stomatologică. Cluj-Napoca, 1992.
 3. Gănuţă N. Chirurgie orală. Bucureşti, 1966.
 4. Burlibaşa C. Extracţia dentară. Bucureşti, 1971.
 5. Аржанцев П.З. Лечение травм лица. Москва, 1975.
 6. Вайсблат С.И. Местное обезболивание при операциях на лице и зубах. Киев, 1962.
 7. Евдокимов А.И. Руководство по хирургической стоматологии. Москва, 1972.
 8. Збарж Я.М. Переломы верхней челюсти и их лечение. Москва, 1965.
 9. Карапетен И.С. Предраковые состояния, опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюсти и шеи. Москва, 1993.
 10. Машкиллейсон А.Л. Предрак красной каймы губ и слизистой оболочки рта. Москва, 1970.
 11. Муковозов Н.Н. Наркоз и реанимация в челюстно-лицевой хирургии. Ленинград, 1971.
 12. Соловьев М.М., Худояров И. Воспалительные заболевания челюстей и мягких тканей лица. Ташкент, 1978.
 13. Топало В.М. Пигментные невусы лица. Кишинэу, 1985.
 14. Шаргородский А.Г. Повреждения тройничного нерва при переломах костей лицевого скелета. Москва, 1976.
 15. Штернберг Ю.А. Невралгия тройничного нерва и её лечение алкоголизацией. Москва, 1961.
 16. Щербатюк Д.И. Прфилактика и лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Кишинэу, 1987.

Autorii:

 1. Valentin Topalo, d.h.ş.m., prof. universitar, Şef catedră Chirurgie OMF şi Stomatologie ortopedică
 2. Dumitru Şcerbatiuc, d.h.ş.m., prof. universitar, Şef catedră Chirurgie OMF

Recenzent:

 1. Pavel Godoroja, d.h.ş.m., prof. universitar, Şef catedră Stomatologie pediatrică