Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.21 – Programa examenului de doctorat : Stomatologia terapeutica


Capitolul 1.

I. Recomandări metodice la stomatologia terapeutică

Stomatologia terapeutică ca disciplină şi specializare a specialităţii Stomatologie prezintă un capitol al Stomatologiei generale. Prin urmare obiectul de studii şi diverse metode de cercetare sunt comune cu stomatologia ortopedică, pediatrică şi chirurgia oro-maxilo-facială.

Scopul studierii disciplinei. Reesă din obiectivele specialităţii “Stomatologie” şi “Stomatologie terapeutică” de a aprofunda studiul etiologiei, patogeniei, tabloului clinic, metodelor de tratament şi profilaxie a afecţiunilor stomatologice prin metode şi remedii terapeutice pentru a acorda asistenţa stomatologică specializată populaţiei la nivelul contemporan.

Sfera de cunoştinţe la stomatologia terapeutică se încadrează în problemele generale ale specialităţii “Stomatologie” cu specificul diferenţierii aspectelor clinice şi de tratament terapeutic a afecţiunilor stomatologice generale şi formelor nozolice caracteristice specializării date cum ar fi: cariesologia, endodonţia, parodontologia, afecţiunile mucoasei bucale etc.

Prin urmare sfera de cunoştinţe profesionale ţine de studiul aprofundat a etiologiei, patogeniei, particularităţilor tabloului clinic şi specificului de tratament a afecţiunilor stomatologice cu remedii terapeutice. Accentul studiului se va pune pe problemele perfecţionării proceselor contemporane de diagnosticare, concepere şi alegere a metodelor moderne de tratament terapeutic.

Spectrul abilităţii profesionale prevede perfecţionarea manoperelor practice şi completarea celor acumulate prin elaborarea a noi metode şi mijloace de diagnostic, tratament şi profilaxie a afecţiunilor stomatologiei terapeutice. Programa prevede un spectru larg de abilităţi profesionale cu capacităţi de activitate profesională în instituţii de învăţământ specializat cu studii medii, superioare, în instituţii de cercetare ştiinţifice, curativo-profilactice, consultative, etc.

Conţinutul cursului

1.Caracteristici anatomo-fiziologice a cavităţii bucale.

Tema 1. Morfologia funcţională clinică generală a dinţilor. Dezvoltarea dinţilor. Histogeneza ţesuturilor dentare.
Cuvinte cheie: Aparat dento-maxilar, sisteme de adnotare, primordiu dentar, histogeneza ţesuturilor dentare.

Planul succint: Morfologia funcţională clinică a dinţilor pe grupuri. Sisteme de adnotare a dinţilor. Trei faze de dezvoltare a dinţilor. Etapele de histogeneză a ţesuturilor dentare dure.

Tema 2. Caractere anatomo-fiziologice ale mucoasei cavităţii bucale.
Cuvinte cheie: Tunica mucoasă, glandă salivară, lichidul bucal, flora microbiană.

Planul succint: Structura şi funcţiile tunicii mucoase în diverse porţiuni ale gurii. Glandele salivare, saliva şi lichidul bucal. Flora microbiană în cavitatea bucală. Mecanismele de protecţie ale cavităţii bucale.

2. Materiale de obturare şi restaurare a ţesuturilor dure dentare.

Tema 3. Materiale restauratorii utilizate în stomatologia terapeutică (amalgame, cimenturi, răşini compozite, componeri).
Cuvinte cheie: Obturaţii dentare, amalgam, ciment, incrustaţie, compozit, sisteme adezive.

Planul succint: Caracteristica materialelor de durată utilizate în stomatologia terapeutică. Proprietăţile fizice, compoziţia chimică şi caracteristica tehnicii de malaxare şi aplicare a materialului. Sisteme adezive.

Tema 4. Materiale auxiliare utilizate în stomatologia terapeutică (obturaţii izolatorii, obturaţii curative, obturaţii provizorii).
Cuvinte cheie: Obturaţii curative, obturaţii izolatorii, materiale provizorii.

Planul succint: Caracteristica materialelor utilizate în obturaţii curative, izolatorii, provizorii. Proprietăţile fizice, compoziţia chimică şi caracteristica tehnicii de malaxare şi aplicare a materialului.

3. Principii şi metode de tratament terapeutic.

Tema 5. Principii fundamentale de tratament terapeutic.
Cuvinte cheie: Tratament terapeutic.

Planul succint: Principii fundamentale ale medicinii şi stomatologiei de tratament terapeutic: profilactic, curativ, biologic, ergonomic.

4. Tabloul clinic şi tratamentul afecţiunilor ţesuturilor dure dentare de etiologie necarioasă.

Tema 6. Particularităţile tabloului clinic al afecţiunilor dinţilor de etiologie necarioasă.
Cuvinte cheie: Afecţiuni necarioase, patologia ţesuturilor denatare dure.

Planul succint: Tipuri de modificări patologice în ţesuturile dure dentare. Clasificări. Modificări. apărute în perioada dezvoltării dintelui. Tulburări ereditare în dezvoltarea ţesuturilor dentare. Modificări apărute după erupţia dintelui.

Tema 7. Indicaţiile unui tratament terapeutic în afecţiunile dinţilor de etiologie necarioasă.
Cuvinte cheie: Tratament conservativ, terapia restauratoare.

Planul succint: Determinarea indicaţiilor locale la tratament conservativ. Determinarea indicaţiilor locale la tratament prin terapie restauratoare.

Tema 8. Profilaxia afecţiunilor dinţilor de etiologie necarioasă.
Cuvinte cheie: Tratament profilactic.

Planul succint: Metode profilactice aplicate în terapia afecţiunilor dentare de etiologie necarioasă.

5. Metode de anesteziere în stomatologia terapeutică.

Tema 9. Mijloacele de prevenire şi combatere a durerii în tratamentul cariei.
Cuvinte cheie: Anestezie, preparare indoloră.

Planul succint: Metodele de anestezie utilizate la prepararea cavităţilor. Medicamente utilizate pentru anstezie. Regulile generale de preparare indoloră.

6. Tabloul clinic şi tratamentul afecţiunilor carioase ale dinţilor.

Tema 10. Etiologia, patogenia şi particularităţile tabloului clinic a cariei dentare. Clasificări.
Cuvinte cheie: Caria dentară, terapia restauratoare.

Planul succint: Etiopatogenia cariei dentare în conformitate cu concepţia modernă de sistematizare a factorilor etiologici. Tabloul clinic al cariei dentare. Placa dentară şi rolul ei în evoluţia cariei.

Tema 11. Principii fundamentale de tratament terapeutic în caria dentară cu materiale restauratoare moderne.
Cuvinte cheie: Caria dentară, terapia restauratoare.

Planul succint: Principiile şi tehnica preparării ţesuturilor dure în caria dentară. Erori şi complicaţii în tratarea cariei dentare. Tehnica obturării cavităţilor cu cimente şi amalgame. Tehnica obturării cavităţilor cu materiale compozite (auto-şi fotopolimerizabile, compomerii).

7. Tabloul clinic şi tratamentul afecţiunilor pulpei dentare.

Tema 12: Etiologia, patogenia şi particularităţile tabloului clinic a pulpitelor.
Cuvinte cheie: Pulpita acută, pulpita cronică, tratament endodontic.

Planul succint: Modificări în pulpă în senescenţă şi în stările patologice. Etiopatogenia pulpitelor. Manifestările clinice ale pulpitei.

Tema 13: Indicaţii la tratament terapeutic al pulpitelor prin metode biologice de conservare parţială a pulpei dentare(coafajul direct şi indirect).
Cuvinte cheie: Metodă biologică de tratament, coafajul direct, coafajul indirect.

Planul succint: Indicaţiile şi esenţa metodei biologice de tratament a pulpitei. Acţiunea preparatelor medicamentoase antiinflamatorii şi odontotrope. Particularităţile etapelor de tratare prin metoda biologică.

Tema 14: Indicaţii la tratament terapeutic al pulpitelor prin metode de conservare parţială a pulpei (amputarea vitală, devitală).
Cuvinte cheie: Aputarea vitală, amputarea devitală.

Planul succint: Indicaţiile şi esenţa metodei de conservare parţială a pulpei. Consecutivitatea etapelor la amputarea vitală, deviatlă. Medicamentele folosite la amputarea vitală, devitală.

Tema 15: Indicaţii la tratament terapeutic al pulpitelor prin metode de îndepărtare totală a pulpei dentare(extirparea vitală, devitală).
Cuvinte cheie: Extirparea vitală, extirparea devitală.

Planul succint: Indicaţiile pentru aplicarea metodelor de extirpare vitală şi devitală a pulpei dentare. Etapele de extirpare vitală. Tehnica extirpaţiei devitale. Instrumentariu endodontic. Caracteristica prelucrării instrumentale şi medicamentoase a canalelor radiculare. Complicaţii posibile şi metode de înlăturare la tratamentul pulpitelor.

8. Tabloul clinic şi tratamentul inflamaţiei periodonţiului.

Tema 16: Etiologia, patogenia şi tabloul clinic a inflamaţiei periodonţiului.
Cuvinte cheie: Periodonţiu, periodontită apicală.

Planul succint: Etiopatogenia periodontitei apicale. Clasificarea periodontitei. Tabloul clinic şi diferenţial al periodontitelor. Caracteristica tabloului radiologic al periodontitelor.

Tema 17: Indicaţii la tratament terapeutic local şi general al periodontitelor apicale.
Cuvinte cheie: Periodontită apicală, tratament conservativ-chirurgical.

Planul succint: Indicaţii şi etapele tratamentului local al periodontitelor apicale. Indicaţii şi esenţa tratamentului general al periodontitelor apicale.

Tema 18: Tehnica tratamentului mecanic (etapele) şi permeabilizarea canalelor radiculare. Metodele de sterilizare a canalelor radiculare.
Cuvinte cheie: Instrument endodontic, antiseptice sterilizarea canalelor, permeabilizarea canalelor.

Planul succint: Etapele tratamentului endodontic. Grupele de instrumente endodontice. Metodele de permeabilizare a canalelor radiculare. Prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiculare.

9. Tabloul clinic şi tratamentul afecţiunilor parodonţiului.

Tema 19: Structura anatomică a ţesuturilor parodonţiului. Morfologia şi fiziologia ţesuturilor parodonţiului. Lichidul gingival.
Cuvinte cheie: Ţesut parodontal, morfologia, fiziologia ţesutului parodontal.

Planul succint: Structura ţesuturilor parodonţiului în normă. Fiziologia ţesuturilor parodonţiului. Lichidul gingival. Schimbările calitative şi cantitative în lichidul gingival.

Tema 20: Etiologia, patogenia şi particularităţile tabloului clinic a gingivitei catarale, ulceroase. Tratament.
Cuvinte cheie: Gingivită catarală, gingivită ulceroasă.

Planul succint: Etiologia şi patogenia gingivitei ulceroase, catarale; Tabloul clinic al gingivitei catarale, ulceroase. Diagnosticul diferenţial. Metode de tratament ale gingivitei catarale, ulceroase.

Tema 21: Etiologia, patogenia şi particularităţile tabloului clinic a gingivitei hiperplastice.
Cuvinte cheie: Gingivită hipertrofică.

Planul succint: Etiologia, patogenia gingivitei hipertrofice. Tabloul clinic al gingivitei hipertrofice. Diagnosticul diferenţial. Metodele de tratament ale gingivitei hipertrofice.

Tema 22: Etiologia, patogenia şi particularităţile tabloului clinic a parodontitei şi parodontozei.
Cuvinte cheie: Parodontita, parodontoza.

Planul succint: Etiologia şi patogenia parodontitei şi parodontozei. Clasificare. Caracteristica clinică şi radiologică a parodontitei după forme: uşoară, medie, gravă. Caracteristica clinică-radiologică a parodontozei. Diagnostoicul diferenţial al parodontitei şi parodontozei.

Tema 23: Tratamentul complex al bolnavilor cu parodontită, parodontoză. Planul de tratament. Esenţa.
Cuvinte cheie: Afecţiune parodontală, tratament local, tratament general.

Planul succint: Scopurile tratamentului. Metodele de tratament complex. Planul de tratament local. Planul de tratament general.

Tema 24: Etiologia, patogenia şi particularităţile tabloului clinic a parodontozei.
Cuvinte cheie: Parodontoliza.

Planul succint: Etiologia, patogenia parodontolizei. Tabloul clinic, diagnosticul diferenţial. Metodele de tratament a parodontolizei.

Tema 25: Etiologia, patogenia şi particularităţile tabloului clinic a parodontoamelor. Cuvinte cheie: Parodontoamele. Planul succint: Etiologia, patogenia parodontoamelor. Tabloul clinic, diagnosticul diferenţial. Metodele de tratament a parodontoamelor.

Tema 26: Focarul stomatogen de infecţie şi afecţiunile condiţionate de el.
Cuvinte cheie: Focar stomatogen de infecţie, septicemie.

Planul succint: Focarul stomatogen de infecţie. Afecţiunile condiţionate de focar. Septicemia. Manifestările clinice ale afecţiunii condiţionate de focar. Diagnosticul şi metodele examinării. Tratament.

10. Tabloul clinic şi tratamentul afecţiunilor mucoasei bucale.

Tema 27: Caracterele anatomo-fiziologice ale mucoasei cavităţii bucale. Metode de examinare.
Cuvinte cheie: Mucoasa bucală, elemente lezante.

Planul succint: Structura anatomică a mucoasei cavităţii bucale. Fiziologia mucoasei cavităţii bucale. Metodele de examinare a pacientului cu leziuni bucale – elemente lezante. Clasificarea afecţiunilor mucoasei bucale.

Tema 28: Etiologia, particularităţile tabloului clinic a traumei mecanice bucale. Tratament.
Cuvinte cheie: Trauma mecanică.

Planul succint: Etiologia, tabloul clinic al traumei mecanice bucale. Diagnostic pozitiv şi diferenţial. Tratamentul.

Tema 29: Etiologia, particularităţile tabloului clinic a leziunilor chimice. Tratament.
Cuvinte cheie: Trauma chimică.

Planul succint: Etiologia, tabloul clinic al leziunii chimice. Diagnostic pozitiv şi diferenţial. Tratamentul.

Tema 30: Etiologia, particularităţile tabloului clinic a traumatismelor fizice în cavitatea bucală. Tratament. Leucoplazia. Tabloul clinic. Tratament.
Cuvinte cheie: Traume fizice, leucoplazia.

Planul succint: Etiologia, tabloul clinic al traumatismelor fizice. Leucoplazia. Diagnostic pozitiv şi diferenţial. Tratament.

Tema 31: Etiologia, particularităţile tabloului clinic a bolilor virotice (gripa, herpesul, zona Zoster). Tratament.
Cuvinte cheie: Boală virotică, gripa, herpes, zona Zoster.

Planul succint: Etiologia, particularităţile în evoluţia clinică a bolilor virotice (gripei, herpesului, zonei Zoster). Diagnosticul diferenţial. Profilaxia. Schema de tratament.

Tema 32: Etiologia, particularităţile tabloului clinic a stomatitei ulcero-necrotice Vincent.
Cuvinte cheie: Stomatita ulcero-necrotică, stomatita ulcero-membranoasă, stomatita Plaut-Vincent.

Planul succint: Etiologia, patogenia în activitatea stomatitei ulcero-necrotice Vincent. Formele clinice. Diagnosticul diferenţial. Investigaţii complementare de examinare. Tratamentul complex. Prognosticul.

Tema 33: Candidoza mucoasei bucale. Tabloul clinic. Tratament.
Cuvinte cheie: Candidoza, moniliaza, micozele.

Planul succint: Etiologia, patogenia candidozei. Clasificare. Tabloul clinic, diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul complex. Profilaxia.

Tema 34: Manifestările alergice în cavitatea bucală. Tabloul clinic. Tratament.
Cuvinte cheie: Reacţie alergică de tip imediat, reacţie alergică de tip întârziat, alergie medicamentoasă. Şocul anafilactic, edemul angioneurotic Quincke.

Planul succint: Determinarea acţiunii alergice răspândirii. Noţiuni de reacţii alergice de tip imediat şi tip întârziat, mecanisme de afectare. Manifestările clinice ale bolilor alergice de provenienţă medicamentoasă de tip imediat şi întârziat. Diagnosticul pozitiv şi diferenţiat al bolilor alergice de provenienţă medicamentoasă. Planul de tratament. Noţiune de alergie microbiană şi auto-alergie. Metodele de depistare şi tratament.

Tema 35: Stomatita aftoasă cronică recidivantă. Tabloul clinic. Tratament.
Cuvinte cheie: Stomatita aftoasă cronică recidivantă.

Planul succint: Etiologia, patogenia stomatitei aftoase cronice recidivante. Tabloul clinic, diagnosticul diferenţial. Instituirea la timp a unui tratament concret şi eficace.

Tema 36: Eritemul exudativ polimorf. Tabloul clinic. Metode de depistare. Tratament.
Cuvinte cheie: Eritem exudativ polimorf.

Planul succint: Etiologia, tabloul clinic a eritemului exudativ polimorf. Metodele de depistare şi diagnosticul diferenţial. Tratamentul şi prognosticul.

Tema 37: Pemfigusul. Tabloul clinic. Tratament.
Cuvinte cheie: Pemfigusul acantolitic, pemfigusul vulgar.

Planul succint: Etiologia pemfigusului. Clasificare. Tabloul clinic, investigaţii complementare de laborator, diagnostic diferenţial. Tratament. Prognostic.

Tema 38: Lichenul plan bucal şi lupusul eritematos. Consideraţii clinice şi etiopatogenetice asupra aspectelor ale lichenului plan bucal şi lupusului eritematos. Tratament.
Cuvinte cheie: Lichenul plan bucal, lupusul eritematos.

Planul succint: Manifestările clinice provocate de leziunile lichenului plan şi lupusului eritematos la nivelul mucoasei bucale. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Planul de tratament. Importanţa asanării şi igienii bucale. Rolul tratamentului protetic. Prognosticul.

Tema 39: Modificările mucoasei bucale în afecţiunile sistemului hematopoetic (seriei roşie a sângelui).
Cuvinte cheie: Anemia Addison – Biermer, anemia hipo-şi aplastică, cloranemia ahilică, anemia feriprivă, anemia hipocromă, purpura trombopenică idiopatică (Boala Werlhoff), boala Vakez.

Planul succint: Etiologia, patogenia şi tabloul clinic al anemiei. Addison – Biermer. Tratamentul anemiei pernicioase. Manifestările clinice bucale în anemii hipo-şi aplastice (aregenerativă). Manifestări bucale în cloranemie ahilică, anemie feriprivă, hipocromă. Particularităţile clinice bucale în purpura trombopenică idiopatică (Boala Werlhoff), boala lui Vakez. Tratamentul.

Tema 40: Manifestările bucale în leucoze.
Cuvinte cheie: Leucoze (leucemii) acute, leucoze cronice.

Planul succint: Particularităţile clinice, diagnosticul diferenţial şi tratamentul leucozelor acute şi cronice.

Tema 41: Manifestările clinice în cavitatea bucală a unor boli de sistem şi specifice.
Cuvinte cheie: Afecţiuni gastro-intestinale, boli cardiovasculare, boli specifice.

Planul succint: Modificările mucoasei bucale în afecţiunile gastro-intestinale. Sindromul bucal în unele boli cardiovasculare. Modificările mucoasei bucale în discrinii. Lezarea mucoasei bucale în bolile specifice.

Tema 42: Anomaliile limbii şi glositele independente.
Cuvinte cheie: Glosita descuamativă, limba viloasă, glosita rombică, limba plicată.

Planul succint: Caractere anatomice şi de structură a limbii. Glosita descuamativă-etiologia, tabloul clinic, diagnosticul diferenţial, tratament. Limba viloasă, glosita rombică, limba plicată-etiologie, tabloul clinic, tratament.

Tema 43: Glosalgia. Tabloul clinic şi tratamentul.
Cuvinte cheie: Glosalgia.

Planul succint: Etiologia şi patogenia glosalgiei. Tabloul clinic. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul. Fizioterapia în cadrul glosalgiei.

Tema 44: Cheilitele. Tabloul clinic şi tratamentul tuturor formelor de cheilită.
Cuvinte cheie: Cheilita exfoliativă, cheilita glandulară, cheilita exzematoasă, cheilita actinică, macrocheilita

Planul succint: Manifestările clinice, diagnosticul diferenţial şi tratamentul diverselor forme de cheilită.

Tema 45: Manifestările orale în SIDA. Profilaxie în cabinete stomatologice.
Cuvinte cheie: SIDA

Planul succint: Agentul patogen al infecţiei HIV-SIDA. Particularităţile clinice a bolii SIDA. Manifestările orale în SIDA. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul şi profilaxia. Produse care realizează o dezinfecţie avansată.

Literatura de specialitate / specializare (de bază):

 1. Borovski E. – “Stomatologie terapeutică”. Chişinău, Ed. Lumina, 1990.
 2. Crăiţoiu S., Florescu M., Crăiţoiu M. – “Cavitatea orală. Morfologie normală şi patologică”. Bucureşti, Ed. Medicală, 1999.
 3. Chira Iu. – “Morfologia funcţională a aparatului dento-maxilar”. Bucureşti, Ed. Didactică şi pedagogică. 1981.
 4. Viţa M. – “Histologia aparatului dentar”. Iaşi, 1992.
 5. Nicolau – Gorea A., Sîrbu S. – “Teoriile erupţiei dentare”. Recomandări metodice. Chişinău, 2000.
 6. Грошиков М. – «Некариозные поражения тканей зуба». Медицина, 1985.
 7. Марченко А.И. – «Фармакотерапия в стоматологии», 1986.
 8. Гикавый В.И., Сырбу С.В. – «Справочник по фармакотерапии основных стоматологических заболеваний». Кишинёв, 1991.
 9. Şerban Ţovaru – “Patologie medicală stomatologică”, 1999.
 10. Pop Angela cu coaut. – “Patologia mucoasei orale”. Partea II. Bucureşti, 1999.
 11. Gafar M., Andreescu C. – “Metode şi tehnici curente în odontologie”. Bucureşti, 1980.
 12. Sâtea M. – “Curs de odontologie”. Bucureşti, 1980.
 13. Gafar M., Iliescu A. – “Odontologie”. Bucureşti, 1998.
 14. Patraş E., Zetu L. – “Endodonţie practică”. Iaşi, 1992.
 15. Gafar M., Andreescu C. – “Patologii şi terapie odontală”, vol.I., Bucureşti, 1990.
 16. Gafar M., Andreescu C. – “Patologie şi terapie odontală”, vol.II., Bucureşti, 1990.
 17. Vatamanu R. – “Parodontologie”. Iaşi, 1992.

Bibliografia suplimentară

 1. Mihalache C. – “Morfologia funcţională a dinţilor şi arcadelor dentare”. Iaşi, 1984.
 2. Bratu D. – “Dinţi umani permanenţi”. Tmişoara. Ed. Signată, 1991.
 3. Geavlette A., Munteanu L. – “Sindromul bucal în medicina internă”. Bucureşti, 1981.
 4. Ефанов О.И., Дзанагова Т.Ф. – «Физиотерапия стоматологических заболеваний». М., 1980.
 5. Боровский Е.А., Данилевский И. Ф. – «Атлас заболеваний слизистой оболочке полости рта». М., 1991.
 6. Грошиков М.И. – «Профилактика и лечение кариеса зубов»., 1980.
 7. Овруцкий Г.Д., Леонтьев В.К. – «Кариес зубов», 1986.
 8. Яковлева В.И. – «Диагностика, лечение и профилактика стоматологических заболеваний». М., 1995.
 9. Лемецкая Т.И. – «Болезни пародонта». Методические указания. М., 1985.
 10. Иванов В.С. «Заболевания пародонта». М., 1981.

Autor:

Recenzent: