Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.21 – Programa examenului de doctorat : Stomatologie pediatrica


Capitolul 4.

Recomandări metodice la Stomatologia pediatrică

Stomatologia pediatrică ca disciplină şi specializare a specialităţii Stomatologie prezintă un capitol al Stomatologiei generale. Prin urmare, obiectul de studii şi diverse metode de cercetare sunt comune cu stomatologia terapeutică, ortopedică şi chirurgia oro-maxilo-facială.

Scopul studieriii discipliniei. Reesă din obiectivele specialităţii “Stomatologie” şi “Stematologia pediatrică” de a aprofunda studiul etiologiei, patogeniei, tabloului clinic, metodelor de tratament şi profilaxie a afecţiunilor stomatologice prin tehnici şi remedii terapeutice, chirurgicale şi ortodontice pentru a acorda asistenţă stomatologică specializată copiilor la nivelul contemporan.

Sfera de cunoştinţe la Stomatologia pediatrică se încadrează în problemele generale ale specialităţii “Stomatologie” cu specificul difirenţierii aspectelor clinice şi de tratament al afecţiunilor stomatologice generale şi formelor nozologice caracteristice specializării date, cum ar fi: anomaliile congenitale ale feţei şi maxilarelor, dizarmoniile dento-alveolare, prevenţia afecţiunilor stomatologice etc.

Prin urmare, sfera de cunoştinţe profesionale ţine de studiul aprofundat al etiologiei, patogeniei, particularităţilor tabloului clinic şi specificului de tratament al afecţiunilor stomatologice la copii. Accentul studiului se va pune pe problemele perfecţionării contemporane în diagnostic, tartament şi profilaxie ale afecţiunilor stomatologice la copii.

Spectrul abilităţiii profesionale prevede perfecţionarea manoperelor practice şi completarea celor acumulate cu aspecte noi din domeniul biomaterialelor, tehnologiilor de utilizare şi alegere a preparatelor şi materialelor biocompatibile ale diagnosticului diferenţial şi metodelor de tratament complex al copiilor cu afecţiuni stomatologice. Programa prevede un spectru larg de abilitaţi profesionale cu capacităţi de activitate profesională în instituţii de învăţămînt specializat cu studii medii, superioare, în instituţii de cercetări ştiinţifice, curativo-profilactice, consultative, etc.

Conţinutul cursului

1. Particularităţile anatomo-fiziologice ale regiunii maxilo-faciale la copii.

Tema 1. Dezvoltarea feţei şi maxilarelor, anatomia chirurgicală a capului şi gâtului, elemente de morfologie ocluzală.
Cuvinte cheie: Maxilar, faţă, dezvoltare la copii, ocluzie, ocluzie obişniută, de necesitate, funcţională, intercuspidare maximă, relaţie centrică.

Planul succint: Morfologia maxilarelor, feţei, capului şi gătului în perioada de dezvoltare a copilului. Contactele dento-dentare, funcţionale şi nefuncţionale. Ocluzia funcţională. Erupţia şi dezvoltarea dinţilor temporari şi permanenţi.

Tema 2. Metodele clinice şi paraclinice de învestigare în stomatologia pediatrică.
Cuvinte cheie: Metode clinice, paraclinice, investigaţie.

Planul succint: Anamneză, metodele obective de studiu al feţei, maxilarelor, sistemelor organismului copilului. Analiza sanguină biochimică.

2. Biomateriale.

Tema 3. Biomaterialele utilizate în stomatologia pediatrică.
Cuvintele cheie: Biomateriale, materiale dentare.

Planul succint: Caracteristica metalelor, aliajelor, polimerilor, compozitelor şi a ceramicii utilizate în stomatologia pediatrică. Însuşirile mecanice, chimice, fizice şi modificările lor în procesele de aplicare.

Tema 4. Biomateriale auxiliare, aparate ortodontice utilizate în stomatologia pediatrică
Cuvinte cheie: Biomateriale, materiale dentare, aparate ortodontice.

Planul succint: Caracteristica aparatelor ortodontice şi a tehnicilor de laborator ortodontic.

3.Principii şi metode de tratament în stomatologia pediatrică.

Tema 5. Principii interdisciplinare de tratament stomatologic la copii.
Cuvinte cheie: Tratament interdisciplinar

Planul succint: Principiile interdisciplinare ale medicinei şi stomatologiei în tratamentul copiilor: profilactic, curativ, biologic, biomecanic, homeostazic, ergonomic.

4. Tabloul clinic şi tratamentul conservativ al afecţiunilor stomatologice la copii.

Tema 6. Particularităţi ale tabloului clinic al afecţiunilor stomatologice la copii.
Cuvinte cheie: Clinica, afecţiuni stomatologice.

Planul succint: Caria dentară şi complicaţiile ei. Afecţiuni necarioase, afecţiuni a paradonţului şi mucoasei. Particularităţi la copii, tratamentul şi profilaxia lor.

Tema 7. Indicaţii, contraindicaţii la tratamentul complex al afecţiunilor stomatologice la copii.
Cuvinte cheie: Tratamentul complex, obturaţii.

Planul succint: Determinarea indicaţiilor generale şi locale la tratamentul complex al afecţiunilor stomatologice la copii. Tratamentul etiopatogenic al stomatitelor cu preparate moderne antivirale BioR, etc.

Tema 8. Complicaţiile posibile la tratamentul complex al cariei dentare, pulpitei periodontitei la copii.
Cuvinte cheie: Complicaţii, pulpită, periodontită

Planul succinT:Complicaţii posibile în tratamentul cariei dentare, pulpitei, periodontitei la copii.

5. Afecţiunile necarioase ale ţesiturilor dure dentare.

Tema 9. Etiologia, patogenia şi particularităţile tabloului clinic ale afecţiunilor necarioase.
Cuvinte cheie: Hipoplazia şi hiperplazia adamantinei, fluoroza.

Planul succint: Etiopatogenia, dereglări eriditare, afecţiuni necarioase. Aspecte clinice ale hipoplaziei, fluorozei. Diagnosticul diferenţial.

Tema 10. Principii fundamentale de tratament al afecţiunilor necarioase.
Cuvinte cheie: Afecţiuni necarioase, tratament complex.

Planul succint: Tratamentul complex al fluorozei, hipoplaziei, hiperplaziei dentare cu metode moderne.

6. Afecţiunile paradontului şi mucoasei orale la copii.

Tema 11. Etiopatogenia şi aspecte clinice ale afecţiunilor paradonţiului şi stomatitelor la copii.
Cuvinte cheie: Paradontită, stomatită.

Planul succint: Caracteristica simptomelor clinice ale afecţiunilor paradonţiului şi mucoasei orale la copii.

Tema 12. Indicaţiile tratamentului complex al paradonţiului şi stomatitei.
Cuvinte cheie: Detartraj, aplicaţii medicamentoase la copii.

Planul succint: Detartrajul manual şi cu aparate. Aplicarea preparatelor antiinflamatorii, antivirale şi cerolaplastice în cavitatea orală. Injectarea preparatelor în cavitatea orală.

Tema 13. Organizarea asistenţei stomatologice, profilaxia şi dispensarizarea copiilor la stomatolog.
Cuvinte cheie: Dispensarizarea, management stomatologic.

Planul succint: Educaţia sanitară în şcoli şi grădiniţe. Grupele de risc, dispensarizarea. Programul sanitar de sănătate.

7. Asistenţa stomatologică chirurgicală copiilor în condiţii de ambulator şi staţionar.

Tema 14. Anestezia în chirurgia oro-maxilo-facială la copii. Urgenţele în ambulatorul şi staţionarul pediatric.
Cuvinte cheie: Anestezia generală şi locală, reanimaţia.

Planul succint: Premedicaţia, anestezia generală şi locală. Indicaţiile şi contraindicaţiile diverselor forme de anestezii.

Tema15. Metodele aplicării. Ajutorul medical în şoc, colaps, sindrom hiperteric. Indicaţiile chirurgicale în ambulatorul stomatologic la copii. Cuvinte cheie: Extracţie dentară, frenuloplastie, premolarizare.

Planul succint: Indicaţiile şi contraindicaţiile extracţiei dentare, premolarizarea, frenuloplastia la copii. Tehnica instrumentală. Complicaţii.

8. Procesele inflamatorii maxilo-faciale la copii.

Tema 16. Etiologia, patogenia şi tabloul clinic al afecţiunilor inflamatorii. Metoda chirurgicală şi conservativă de tratament. Profilaxia lor Cuvinte cheie: Procese inflamatorii, (purulente), incizii, pansamente, periostită, osteomielită, flegmon.

Planul succint: Factorii etiologici, clinica periostitei, osteomielitei, flegmonului, furunculului, carbunculului feţei la copii. Tratamentul complex (chirurgical-conservativ) al afecţiunilor purulente.

9. Tramatismul regiunii maxilo-facial la copii.

Tema 17. Etiopatogenia, tabloul clinic şi metodele de tratament ale traumatismelor dentare, fracturilor oaselor faciale la copii
. Cuvinte cheie: Traumatism dentar, fractură maxilară.

Planul succint: Opinii referitoare la etiopatogenia traumatismului maxilo-facial la copii. Traumatismele dinţilor temporari şi permanenţi la copii. Replantarea dinţilor permanenţi. Fixarea fragmentelor maxilare prin metode chirurgicale şi ortopedice.

10. Tumorile şi procesele pseudotumorale ale regiunii maxilo-faciale la copii.

Tema 18. Etiopatogenia, tabloul clinic şi metodele de tratament al tumorilor feţei şi maxilarelor
Cuvinte cheie: Tumori, procese pretumorale.

Planul succint: Etiopatogenia proceselor pretumorale şi tumorale la copii. Clinica, diagnosticul morfologic şi tratamentul chirurgical şi ortodontic-ortopedic.

11. Viciile congenitale ale feţei şi gătului.

Tema 19. Etiopatogenia viciilor de dezvoltare ale feţei. Simptomele clinice.
Cuvinte cheie: Despicături, chisturi.

Planul succint: Concepţia modernă şi opinii asupra etiopatogeniei despicăturilor, cisturilor maxilo-faciale. Clinica, metodele de tratament interdisciplinar-complex.

12. Anomaliile dento-maxilare

Tema 20. Anomaliile dento-maxilare. Clasificarea, clinica, diagnosticul şi tratamentul.
Cuvinte cheie: Anomalii dentare, maxilare, aparate ortodontice.

Planul succint: Clasificarea Angle. Clinica, diagnosticul, tratamentul anomaliilor dentomaxilare. Aparate mobile, fixe. Tratamentul complex.

Literatura de specialitate / specializare (de bază)

  1. P. Godoroja, Aurelia Spinei, Iu. Spinei. Stomatologie pediatrică. Chişinău, 2004.
  2. Dorobăţi Valentina. Ortodonţie. Iaşi, 1990.
  3. Ovidiu Grivu. Ortodonţie. Timişoara, 1997.
  4. Milescu Viorica. Examenul clinic în ortodonţie şi ortopedia dento-facială, Bucureşti 1996.
  5. Dragoşi Stanciu. Ortodonţie. Bucureşti, 1991.
  6. Колесов А. А. и др. Стоматология детского возраста. Москва, 1991.
  7. Виноградова Т. и др. Стоматология детского возраста. Москва, 1987.
  8. Corneliu Aldescu . Radiologie. Polirom, 1998.

Autor:

Recenzent: