Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Melniciuc Radu, doctor, conferenţiar universitarMelniciuc Radu, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Microsistemul mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere al autorului în spaniola contemporană (studiu lingvo-stilistic) 10.02.05 USM referent
conducător
Dumbraveanu Ion
03.09.2020