Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Zbanţ Ludmila, doctor habilitat, profesor universitarZbanţ Ludmila, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1362
Specialităţi abilitate: 10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metodologia învăţării diferenţiate a limbii franceze de către tudenţii pedagogi teză de doctor în ştiinţe pedagogice 13.00.02 UPSC referent
conducător
Mândâcanu Virgil
20.02.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Particularităţile lingvo-culturale ale blogului jurnalistic francofon 10.02.20 USM conducător 20.11.2014