Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Particularităţile clinico-morfologice şi imagistice ale pneumonitelor interstiţiale idiopatice


Autor: Munteanu Oxana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2011
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.05-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pneumonitele interstiţiale idiopatice, fibroza pulmonară idiopatică, scor fibroză, scor „sticlă mată”, HRCT, fibroză postinflamatorie, dispnee, morfologie

Adnotare

Teza este expusă pe 143 pagini de text de bază introducere, cinci capitole, concluzii, bibliografia din 230 surse, 46 figuri, 20 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: medicină internă, pulmonologie.

Scopul studiului: Elucidarea particularităţilor clinico-evolutive, morfologice şi imagistice ale pneumonitelor interstiţiale idiopatice.

Obiectivele studiului: Evaluarea comparativă a particularităţilor clinico-evolutive ale variantelor de pneumonite interstiţiale idiopatice; evidenţierea particularităţilor imagistice ale pneumonitelor interstiţiale idiopatice în funcţie de pattern-ul histologic; estimarea valorii aplicative a scorului lezional determinat în baza imaginii CT/HRCT; evaluarea particularităţilor imagistice ale pneumonitelor interstiţiale idiopatice şi ale fibrozei postinflamatorii (după pneumonie asociată gripei A H1N1); aprecierea factorilor de severitate şi de prognostic la pacienţii cu diferite forme de pneumonite interstiţiale idiopatice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a constat în evidenţierea particularităţilor clinice, funcţionale şi evolutive ale pneumonitelor interstiţiale idiopatice funcţie de pattern-ul imagistic şi morfologic şi optimizarea diagnosticului acestora. În Republica Moldova în premieră au fost evaluate scorurile imagistice (fibroză şi sticlă mată), toleranţa la efort şi rolul prognostic al acestora la pacienţii cu pneumonite interstiţiale idiopatice. A fost efectuată analiza comparativă a diverselor scale (MRC şi BORG) de evaluare cantitativă a dispneei şi evidenţiată corelaţia lor cu indicii funcţionali şi scorurile imagistice.

Semnificaţia teoretică: rezultatele studiului au argumentat utilitatea aprecierii scorurilor imagistice şi a testului de mers timp de 6 minute la pacienţii cu pneumonite interstiţiale idiopatice în stabilirea diagnosticului, a schemei de tratament şi în evaluarea prognosticului.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele studiului au fost utilizate pentru elaborarea unui algoritm de diagnostic al pneumonitelor interstiţiale idiopatice. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Recomandările metodice sunt utilizate în secţia de terapie generală a IMSP Spitalul Clinic Republican, secţia ftiziopneumologie N3 a IMSP „Chiril Draganiuc” şi în procesul didactic de pregătire a cadrelor medicale la catedra Medicină Internă Nr.1, USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. PNEUMONITELE INTERSTIŢIALE IDIOPATICE: ABORDĂRI CONTEMPORANE
 • 1.1 Evoluţia conceptului de pneumonite interstiţiale idiopatice
 • 1.2 Patogenia fibrozei pulmonare idiopatice
 • 1.3 Particularităţile clinice, paraclinice şi evolutive ale pneumonitelor interstiţiale idiopatice
 • 1.4 Rolul examenului imagistic în diagnosticul pneumonitelor interstiţiale idiopatice
 • 1.5 Impactul biopsiei pulmonare în diagnosticul pneumonitelor interstiţiale idiopatice
 • 1.6 Corelaţii imagistico-morfologice în pneumonitele interstiţiale idiopatice
 • 1.7 Dificultăţi de diagnostic diferenţial în pneumonitele interstiţiale idiopatice
 • 1.8 Sechele fibrotice ale pneumoniilor asociate gripei 2009 A H1N1
 • 1.9 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE INVESTIGARE
 • 2.1 Designul studiului
 • 2.2 Metodele de investigare
 • 2.2.1 Metodele imagistice de investigare
 • 2.2.2 Examenul morfologic
 • 2.2.3 Metodele statistice de prelucrare
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE CLINICO-EVOLUTIVE, PARACLINICE, IMAGISTICE ŞI MORFOLOGICE ALE PNEUMONITELOR INTERSTIŢIALE IDIOPATICE
 • 3.1 Aspecte clinice ale pneumonitelor interstiţiale idiopatice
 • 3.2 Explorări paraclinice la pacienţii cu pneumonite interstiţiale idiopatice
 • 3.3 Spectrul imagistic al leziunilor în pneumonitele interstiţiale idiopatice şi în fibroza postinflamatorie
 • 3.3.1 Particularităţile imagistice în fibroza pulmonară idiopatică
 • 3.3.2 Particularităţile imagistice în celelalte variante ale pneumonitelor interstiţiale idiopatice
 • 3.3.3 Particularităţile imagistice în fibroza pulmonară postiflamatorie
 • 3.4 Predictorii evoluţiei nefaste în fibroza pulmonară idiopatică
 • 3.5 Modificările morfologice în pneumonitele interstiţiale idiopatice
 • 3.6 Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢI DE DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL AL PNEUMONITELOR INTERSTIŢIALE IDIOPATICE
 • 4.1 Particularităţi de diagnostic diferenţial dintre pneumonitele interstiţiale idiopatice şi sarcoidoza pulmonară
 • 4.2 Particularităţi de diagnostic diferenţial dintre pneumonitele interstiţiale idiopatice şi leziunile pulmonare în cadrul colagenozelor
 • 4.3 Particularităţi de diagnostic diferenţial dintre pneumonitele interstiţiale idiopatice şi pneumonitele prin hipersensibilizare
 • 4.4 Concluzii la capitolul 4

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE