Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cotelea Vitalie, doctor habilitat, conferenţiar universitarCotelea Vitalie, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:28 februarie 2008, nr.867
Specialităţi abilitate: 01.05.05 - Sisteme informaţionale