Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gaindric Constantin, doctor habilitat, profesor universitarGaindric Constantin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Abilitare:14 aprilie 2006, nr.1
Specialităţi abilitate: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metode şi instrumente pentru specificarea concurenţei în arhitecturile software 01.05.03 UTM membru CSS
conducător
Beşliu Victor
12.12.2014
D Eficientizarea procesului de predare-învăţare a grupului de discipline «Tehnologiile reţelelor de calculatoare» prin utilizarea modelului integrat de evaluare 13.00.02 UST membru CSS
conducător
Chiriac Liubomir
15.01.2015
D Evaluarea integrală a nivelului de pregătire profesională a studenţilor din domeniul «Informatica şi tehnica de calcul» 13.00.02 UST membru CSS
conducător
Gremalschi Anatol
15.01.2015

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Metode informatice de examinare ultrasonografică a patologiilor zonei hepato-pancreato-biliare 14.00.19 USMF consultant
conducător
Ghidirim Gheorghe
13.02.2014
DH Tehnologii telemedicale în sistemul educaţional şi de sănătate 14.00.33 USMF consultant
consultant
Ababii Ion
05.07.2012
D Managementul tehnologiilor informaţionale în optimizarea serviciului de asistenţă medicală mamei şi copilului 14.00.33 USMF consultant
conducător
Eţco Constantin
05.11.2009
DH Interfeţe inteligente pentru sisteme de calcul simbolic 01.05.04 IMI consultant 01.03.2007
D Sistem de management al conţinutului pentru Web 01.05.04 IMI conducător
consultant
Cojocaru Svetlana
29.06.2006