Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gaindric Constantin, doctor habilitat, profesor universitarGaindric Constantin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Abilitare:14 aprilie 2006, nr.1
Specialităţi abilitate: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Integrabilitatea sistemelor diferențiale cubice cu drepte și cubice invariante 01.01.02 IMI preşedinte CSS
conducător
Cozma Dumitru
20.12.2019

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Proieсtarea controlului intelligent bazat pe calcul cuantic și soft computing al robotului autonom 01.05.04 IMI conducător 05.07.2016
D Managementul tehnologiilor informaţionale în optimizarea serviciului de asistenţă medicală mamei şi copilului 14.00.33 USMF consultant
conducător
Eţco Constantin
05.11.2009
DH Interfeţe inteligente pentru sisteme de calcul simbolic 01.05.04 IMI consultant 01.03.2007
D Sistem de management al conţinutului pentru Web 01.05.04 IMI conducător
consultant
Cojocaru Svetlana
29.06.2006