Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Economie

În examinare la CŞS [2]

Gr Denumire Data susţinerii
D Managementul întreprinderilor aflate în situații de criză 17.09.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Organizarea și autoorganizarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare în Republica Moldova. Aspecte sinerget 30.09.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

În examinare la CNAA [7]

Gr Denumire Data susţinerii
D Perfecționarea sistemului de control financiar în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova 29.07.2021
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Abordări comparative privind dezvoltarea statisticii regionale (în baza datelor judeţului Bacău, România şi regiunii Centru, Republica Moldova) 16.07.2021
08.00.11 - Statistică economică
D Sporirea competitivitatii sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin prisma managementului inova?ional 25.06.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Internaționalizarea ca proces de integrare a învățământului superior al Republicii Moldova pe piața mondială a serviciilor educaționale 24.06.2021
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Managementul performanței învățământului profesional agrar și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldova 18.06.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Rolul sistemului informațional din cadrul învățământului superior la prognozarea nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economice 27.04.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Marketingul social și posibilități de aplicare în promovarea sănătății 05.03.2021
08.00.06 - Marketing; logistică