Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Economie

În examinare la CŞS [2]

Gr Denumire Data susţinerii
D Fundamentarea de marketing în poziționarea strategia a produselor pe piață” (în baza întreprinderilor de vinificație din UTA Gagauzia) 28.06.2022
08.00.06 - Marketing; logistică
D Imaginea ca factor de creștere a competitivității întreprinderii pe piață 28.06.2022
08.00.06 - Marketing; logistică

În examinare la CNAA [13]

Gr Denumire Data susţinerii
D Dezvoltarea cadrului metodologic al exproprierii bunurilor imobile în R.Moldova 26.05.2022
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul managementului proiectelor în dezvoltarea socio - economica a spa?iului rural din Republica Moldova 26.05.2022
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Eficientizarea managementului sectorului agricol în condițiile Industriei 4.0 25.05.2022
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecționarea contabilității de gestiune în avicultură 13.05.2022
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
DH Evaluarea managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova 28.04.2022
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Utilizarea metodelor statistice și econometrice în fundamentarea politicii monetare orientată spre stabilitatea prețurilor 21.04.2022
08.00.11 - Statistică economică
D Perfecționarea tehnicilor de audit intern în sectorul corporativ din Republica Moldova 11.02.2022
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Perfecționarea cadrului de supraveghere în scopul menținerii stabilității sistemului bancar din Republica Moldova 18.01.2022
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Impactul politicilor macroeconomice în baza modelului de echilibru general aplicat (cazul Republicii Moldova) 29.12.2021
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Vulnerabilitatea sistemului bancar din Republica Moldova faţă de riscul sistemic 29.12.2021
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dimensiuni interculturale în managementul întreprinderilor din Republica Moldova 29.12.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Reconfigurarea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul noii arhitecturi a sistemului monetar financiar internațional 29.12.2021
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Mobilitatea academică internațională în Israel, ca factor de formare a economiei cunoașterii 00.00.0000
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)