Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Tehnică

În examinare la CŞS [3]

Gr Denumire Data susţinerii
D Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructive 17.05.2019
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
D Perfecționarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe seci 24.05.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilor 24.05.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice

În examinare la CNAA [5]

Gr Denumire Data susţinerii
D Studiul dinamicii de consolidare a pământurilor sensibile la umezire prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresate 29.03.2019
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Contribuții cu privire la perfecționarea parametrilor de transformare a coordonatelor și modificarea proiecțiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldova 22.03.2019
05.24.01 - Geodezie
D Studiul proprietăților reologice ale solurilor pentru evaluarea stării de tensiunedeformație a terenurilor de fundații 15.03.2019
05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii
D Optimizarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai instalaţiei pentru reglarea microclimei în adăposturi avicole 06.03.2019
05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
D Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie 23.01.2019
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare