Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Drept

În examinare la CŞS [2]

Gr Denumire Data susţinerii
D Efectele contractului față de terți 20.10.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Mecanisme juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței în legislația Republicii Moldova 27.10.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)

În examinare la CNAA [12]

Gr Denumire Data susţinerii
D Axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești 03.09.2021
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Regimul juridic al obligațiilor pecuniare în dreptul civil al Republicii Moldova 02.07.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Cadrul normativ internațional în materie de securitate în contextul crizelor regionale 25.06.2021
12.00.10 - Drept internaţional public
D Regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și României 11.06.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Reglementarea juridica a cambiei prin prisma legisla?iei Republicii Moldova și a Uniunii Europen 11.06.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Bazele teoretice ale statutului juridic al personalității în statul contemporan 28.05.2021
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul cercetarii cauzelor penale 17.04.2021
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea parlamentară în condiţiile statului de drept contemporan 19.03.2021
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri şi ameninţări asupra securităţii Republicii Moldova 20.01.2021
12.00.10 - Drept internaţional public
D Răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarații 09.01.2021
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Garanțiile constituționale ale dreptului la un proces echitabil 31.07.2020
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Cercetarea criminalistică a urmelor de natură biologică umană 14.03.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)