Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze Retrase


Gr Denumire Domeniu Data
DH Răspunderea penală pentru infracţiunile medicaledrept 19.06.2008
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Aplicarea conceptelor moderne manageriale în atragerea investiţiilor internaţionale în economia Republicii Moldovaeconomie 01.02.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Comerţul mondial cu produse petroliere. (Susţinerea tezei de doctor în economie, planificată pentru data de 21.10.2009, ora 15.00, a fost contramandată din cauza îmbolnăvirii pretendentului la grad ştiinţific)economie 21.10.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale