Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Pedagogie

În examinare la CŞS [3]

Gr Denumire Data susţinerii
D Fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin componentele intelectuale și motrice 02.11.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul cultură fizică și sport în cadrul cursului „Managementul resurselor umane în sport” 13.11.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Optimizarea sistemului de selecție în jocul de handbal a copiilor de 10-12 ani prin dezvoltarea capacităților coordinative 19.11.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare

În examinare la CNAA [9]

Gr Denumire Data susţinerii
D Formarea competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinei „Limba engleză” 23.10.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea culturii economice în cadrul educației familiale 21.10.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Fundamente pedagogice ale învăţării limbilor străine în educaţia timpurie 07.10.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere teoretice și metodologice de formare a competenței de reziliență climatică la adolescenți 21.08.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar 24.07.2020
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor 03.07.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Tehnologia formării competențelor de traducere la studenții-traducători 23.06.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar 07.02.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Impactul matematicii în însusirea disciplinelor profesionale în sistemul învatamantului secundar profesional Teza de doctor în stiinte pedagogice 18.11.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)