Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Pedagogie

În examinare la CŞS [2]

Gr Denumire Data susţinerii
D Abordarea comunicativ-didactică a formării competenţei didactice a studenţilor pedagogi 24.10.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Evoluţia paradigmei învăţământului superior în context european 21.11.2019
13.00.01 - Pedagogie generală

În examinare la CNAA [14]

Gr Denumire Data susţinerii
D Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studenți 11.10.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi 07.10.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea atitudinilor morale la copii în cadrul familiei 03.10.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia recuperării kinetice al sindromului dureros lombar la persoanele de vârsta a II-a 24.09.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Motivarea copiilor de 10–12 ani prin evaluare în cadrul activităţii cluburilor de loisir/fitness 24.09.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști 16.07.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea masteranzilor facultăților de educație fizică și sport prin creativitate managerială 11.07.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă) 28.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticii 27.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice) 25.06.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei 24.06.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Impactul elementelor din artele mar?iale asupra procesului de educa?ie fizică extracurriculară în învă?ământul gimnazial 21.06.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competentelor manageriale la viitorii specialişti în cadrul cursului „Patrimoniul turistic” 21.06.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii 21.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală