Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Pedagogie

În examinare la CNAA [18]

Gr Denumire Data susţinerii
D Fundamente pedagogice ale educației muzeale a liceenilor în cadrul colaborării școală-familie-comunitate 21.06.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Condiții pedagogice de formare a competențelor profesionale prin activitatea independentă a studenților pedagogi 08.06.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Condiții pedagogice de formare a competenței comunicative la elevi prin activități ludice în predarea limbii engleze 29.04.2022
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Specializarea pe posturi de joc în handbal ca factor de perspectivă al structurării strategice a succesului competițional 21.04.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri 24.03.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea de forță a alergătorilor de semifond de 13 - 15 ani 15.02.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Practicarea diverselor forme ale turismului activ în vederea socializării adolescenților 15.02.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Eficientizarea procesului de predare- învaţare a limbii engleze medicale prin intermediul materialelor autentice 03.02.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competențelor profesionale de comunicare ale studenților din învățămîntul superior de educație fizică și sport 31.01.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Educația literar-artistică și lingvistică a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale 31.01.2022
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Pregătirea sportivă a voleibaliștilor seniori prin utilizarea softului „Data Volley” 23.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Repere psihopedagogice ale dezvoltării motivației învățării la liceenii arabi din Israel 22.12.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere teoretice şi metodologice ale diminuării agresivităţii la liceenii arabi din Israel 22.12.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Perfecţionarea ariei curriculare Educație fizică și sport în învățământul primar prin diversificarea conținutului gimnasticii 06.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competenţelor antreprenoriale la studenții instituțiilor de învățământ superior cu profil sportiv 06.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiției fizice 03.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Adaptarea copiilor de 3-6 ani în cadrul înotului recreativ și asanativ 30.11.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea fizică profesional-aplicativă și training mintal a vocaliștilor în cadrul instituțiilor de învățământ artistic: 30.11.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare