Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Pedagogie

În examinare la CŞS [3]

Gr Denumire Data susţinerii
D Formarea competenţelor de comunicare la elevi cu retard mintal prin activităţi de educaţie fizică 12.04.2021
13.00.03 - Pedagogie specială
DH Fundamente teoretice și metodologice ale pregătirii sportivelor de performanță în tenisul de masă în baza selectării optimale a influențelor de antrenament 22.04.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Coordonatele conceptuale ale sistemului național de pregătire a conducătorilor de autovehicule 27.04.2021
13.00.01 - Pedagogie generală

În examinare la CNAA [11]

Gr Denumire Data susţinerii
DH Bazele teoretico-metodologice și aspectele aplicative ale dezvoltării capacităților de forță la sportivii de performanță (în baza materialelor probelor olimpice de lupte) 26.03.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Valențe psihopedagogice de formare inițială a cadrelor didactice pentru educarea toleranței la elevi 17.03.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în studiul universitar al limbii franceze 27.01.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei 30.11.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Optimizarea sistemului de selecție în jocul de handbal a copiilor de 10-12 ani prin dezvoltarea capacităților coordinative 19.11.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul cultură fizică și sport în cadrul cursului „Managementul resurselor umane în sport” 13.11.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin componentele intelectuale și motrice 02.11.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinei „Limba engleză” 23.10.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea culturii economice în cadrul educației familiale 21.10.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Fundamente pedagogice ale învăţării limbilor străine în educaţia timpurie 07.10.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere teoretice și metodologice de formare a competenței de reziliență climatică la adolescenți 21.08.2020
13.00.01 - Pedagogie generală