Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Pedagogie

În examinare la CŞS [10]

Gr Denumire Data susţinerii
D Pregătirea fizică profesional-aplicativă și training mintal a vocaliștilor în cadrul instituțiilor de învățământ artistic: 30.11.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Adaptarea copiilor de 3-6 ani în cadrul înotului recreativ și asanativ 30.11.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiției fizice 03.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competenţelor antreprenoriale la studenții instituțiilor de învățământ superior cu profil sportiv 06.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Perfecţionarea ariei curriculare Educație fizică și sport în învățământul primar prin diversificarea conținutului gimnasticii 06.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea culturii artistice a liceenilor prin artele plastice (învățământ vocațional academic) 10.12.2021
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea profesională etnopedagogică a învățătorulu 14.12.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere teoretice şi metodologice ale diminuării agresivităţii la liceenii arabi din Israel 22.12.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere psihopedagogice ale dezvoltării motivației învățării la liceenii arabi din Israel 22.12.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea sportivă a voleibaliștilor seniori prin utilizarea softului „Data Volley” 23.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare

În examinare la CNAA [12]

Gr Denumire Data susţinerii
D Metodologia implementării hidroremorcherului computerizat în vederea dezvoltării aptitudinii de forţă-viteză la înotătorii de performanţă 26.11.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea coregrafică a studenților Facultăților de Educație Fizică și Sport în cadrul disciplinei „Gimnastica” 26.11.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Integrarea Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în procesul de predareînvățare a biologiei din cadrul învățământului gimnazial din Israel 05.11.2021
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea competenței de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic în învățămintul superior 02.11.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Interacțiunea școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică 28.10.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competențelor profesional-aplicative la studenții profilului «Educație primară» 08.10.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Valențe psihopedagogice de depășire a absenteismului școlar 25.08.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia formării competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi (în baza monoftongilor posteriori englezi) 23.06.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competențelor financiare la elevii din învățământul general 18.06.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor 18.06.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literar 17.05.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Coordonatele conceptuale ale sistemului național de pregătire a conducătorilor de autovehicule 27.04.2021
13.00.01 - Pedagogie generală