Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Pedagogie

În examinare la CŞS [3]

Gr Denumire Data susţinerii
D Socializarea copiilor din ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportive 03.05.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogice 07.05.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare profesională 07.05.2019
13.00.01 - Pedagogie generală

În examinare la CNAA [7]

Gr Denumire Data susţinerii
D Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare din Israel (sectorul arab) 23.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar obișnuite și logopedice 16.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Interactiunea metodologiilor de educatie literar-artistica – educatie muzicala în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare 12.04.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israel 05.04.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Valenţele artei coregrafice în formarea orientărilor valorice la studenţii facultăţilor cu profil artistic 02.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământ 22.03.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în baza strategiei „A învăța prin a preda” 07.02.2019
13.00.01 - Pedagogie generală