Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Pedagogie

În examinare la CŞS [1]

Gr Denumire Data susţinerii
D Formarea competențelor profesional-aplicative la studenții profilului «Educație primară» 08.10.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare

În examinare la CNAA [8]

Gr Denumire Data susţinerii
D Valențe psihopedagogice de depășire a absenteismului școlar 25.08.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia formării competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi (în baza monoftongilor posteriori englezi) 23.06.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor 18.06.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competențelor financiare la elevii din învățământul general 18.06.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literar 17.05.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Coordonatele conceptuale ale sistemului național de pregătire a conducătorilor de autovehicule 27.04.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Fundamente teoretice și metodologice ale pregătirii sportivelor de performanță în tenisul de masă în baza selectării optimale a influențelor de antrenament 22.04.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competenţelor de comunicare la elevi cu retard mintal prin activităţi de educaţie fizică 12.04.2021
13.00.03 - Pedagogie specială