Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Pedagogie

În examinare la CNAA [19]

Gr Denumire Data susţinerii
D Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști 16.07.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea masteranzilor facultăților de educație fizică și sport prin creativitate managerială 11.07.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă) 28.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticii 27.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice) 25.06.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei 24.06.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Impactul elementelor din artele mar?iale asupra procesului de educa?ie fizică extracurriculară în învă?ământul gimnazial 21.06.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competentelor manageriale la viitorii specialişti în cadrul cursului „Patrimoniul turistic” 21.06.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii 21.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării competențelor profesorului de informatică 31.05.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare profesională 07.05.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogice 07.05.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Socializarea copiilor din ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportive 03.05.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare din Israel (sectorul arab) 23.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar obișnuite și logopedice 16.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Interactiunea metodologiilor de educatie literar-artistica – educatie muzicala în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare 12.04.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israel 05.04.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Valenţele artei coregrafice în formarea orientărilor valorice la studenţii facultăţilor cu profil artistic 02.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământ 22.03.2019
13.00.01 - Pedagogie generală