Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reforma administraţiei publice din Republica Moldova în contextul integrării europene


Autor: Palihovici Serghei
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 351/354 (478) (043.2)

Adobe PDF document 0.89 Mb / în română
130 pagini


Cuvinte Cheie

administraţia publică şi regimul politic, reforma administraţiei publice, Spaţiul European Administrativ, factorii reformei administraţiei publice, forţele politice şi reforma administraţiei publice, regionalizarea, europenizarea administraţiei publice, mecanismele europenizării administraţiei publice, reforma administraţiei publice centrale, reforma administraţiei publice locale, reforma serviciului public, efectele reformei administraţiei publice

Adnotare

Lucrarea de faţă reprezintă un studiu al reformei administraţiei publice din Republica Moldova în contextul integrării europene. În conformitate cu obiectivele stabilite lucrarea este structurată în trei capitole.

În primul capitol se abordează aspectele teoretico-metodologice ale reformei administraţiei publice. Reforma administraţiei publice este un fenomen complex. Din cauza caracterului pragmatic al administraţei publice, reforma administraţiei publice este dificil conceptualizabilă. În studiile consacrate reformei administraţiei publice se realizează aspectul empiric al acestora în contextele spaţiale şi temporale.

În cel de-al doilea capitol se analizează conţinutul european al reformei administraţiei publice. Spaţiul Administrativ European este un concept central în acest proces. Pînă în prezent el rămîne a fi difuz, aflîndu-se în proces de instituţionalizare. Din acest considerent, europenizarea administraţiei publice presupune, la nivel naţional, o interpretare şi o adaptare a principiilor şi a cerinţelor oficiale şi neoficiale europene la realităţile naţionale. Factorul european al administraţiei publice funcţionează în paralel cu alţi factori importanţi care la fel determină şi influenţează iniţierea şi conţinutul reformei administraţiei publice.

Cel de-al treilea capitol este consacrat studiului componentei europene a reformei administraţiei publice realizate în Republica Moldova şi în statele est-europene. În contextul componentelor administraţiei publice supuse reformării în procesul europenizării, reforma administraţiei publice centrale este cea mai puţin vizibilă şi necesită cea mai mică atenţie, în comparaţie cu administraţia publică regională, locală şi serviciul public. Concluziile şi recomandările deduse în urma investigaţiilor efectuate sunt binevenite pentru realizarea reformei administraţiei publice din Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Reforma administraţiei publice şi integrarea europeană: repere teoretico-metodologice
  • 1 Reforma administraţiei publice: aspecte conceptuale
  • 2 Spaţiul Administrativ European: esenţa şi semnificaţia

CAPITOLUL II. Aspectele sistemice ale europenizării administraţiei publice din Republica Moldova
  • 1 Europenizarea în contextul factorilor reformei administraţiei publice.
  • 2 Capacitatea europenizării administraţiei publice

CAPITOLUL III. ASPECTELE FUNCŢIONALE ALE EUROPENIZĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN Republica Moldova
  • 1 Reforma serviciului public
  • 2 Europenizarea administraţiei publice locale
  • 3 Reformarea administraţiei publice centrale şi efectele reformei administraţiei publice