Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ucrainenii din Moldova: dinamica identităţil etnice şi civice(anii 1989 – 2005)


Autor: Stepanov Veaceslav
Gradul:doctor habilitat în istorie
Specialitatea: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
Anul:2009
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română
Adobe PDF document0.70 Mb / în rusă

Teza

CZU 39(=161.2)+94(478)”1989/2005”(043.3)

Adobe PDF document 4.45 Mb / în rusă
452 pagini


Cuvinte Cheie

identitate, identitate etnică şi civică, minoritate etnică în condiţiile unui mediu aloetnic, politica statului în domeniul relaţiilor interetnice

Adnotare

În teză este investigată dezvoltarea identităţii etnice şi civice a ucrainenilor din Republica Moldova, care locuiesc în condiţiile mediului aloetnic. În baza studierii legislaţiei în vigoare, autorul urmăreşte dinamica procesului legislativ intern din ţară, precum şi dezvoltarea sistemului instituţiilor de stat şi sociale privind asigurarea intereselor minorităţilor etnice, cum ar fi activitatea Biroului de Relaţii Interetnice al Republicii Moldova, a Institutului de Cercetări Interetnice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a organizaţiilor sociale ucrainene.

În lucrare se realizează analiza operelor scriitorilor care au reflectat în creaţiile lor trăsăturile caracterului naţional al ucrainenilor, precum şi o analiză a presei periodice de limbă ucraineană din Moldova. Autorul concluzionează că influenţa cuvântului scris în limba ucraineană sau cu referire la ucraineni este foarte mare asupra procesului de mobilizare a identităţii etnice. De asemenea, se acordă atenţie influenţei creaţiei populare asupra formării principiilor axiologice în societatea contemporană.

Analiza rezultatelor sondajului etnosociologic, prezentate în aceeaşi monografie, permite constatarea că identitatea etnică în mediul populaţiei ucrainene din Republica Moldova prevalează asupra identităţii civile, factorul regional avînd un rol important în sistemul de valori al populaţiei în perioada de transformare.