Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologii didactice de analiză interpretativă a imaginii muzicale în procesul formării pianistice a profesorului de muzică


Autor: Graneţkaia Lilia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Gagim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 78 (072.8)

Adobe PDF document 1.45 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

Analiză interpretativă, aptitudini muzicale, competenţă de interpretare a imaginii muzicale, educaţie muzicală, formare pianistică, imagine artistică, imagine interpretativă, imagine muzicală, intonaţie muzicală, tehnologii didactice de analiză interpretativă a imaginii muzicale.

Adnotare

Cercetarea abordează una din problemele actuale ale învăţămîntului muzical universitar – instruirea profesorului de muzică, în special, formarea competenţei de interpretare a imaginii muzicale (CIIM).

În studiu sunt determinate şi analizate premisele epistemologice ale formării competenţei de interpretare a imaginii muzicale, este argumentat rolul major al CIIM în standardul educaţional al profesorului de muzică.

Este elaborat conceptul analizei interpretative a imaginii muzicale (AIIM) din perspectiva formării pianistice a profesorului de muzică.

Cercetarea pune accent pe tehnologia formării/dezvoltării competenţei de interpretare a imaginii muzicale prin intermediul a trei tehnologii didactice de analiză interpretativă a imaginii muzicale, elaborate de noi:

1. VALORIFICAREA INDIVIDUALĂ A PLANULUI AIIM ÎN STUDIUL LUCRĂRII MUZICALE, care conţine un spectru larg de abordări analitice: analiza lucrării de pe poziţii estetice, stilistice, muzical-teoretice, interpretative; determinarea semanticii elementelor expresivităţii muzicale, care participă la formarea imaginii artistice ş.a.

2. ELABORAREA PROIECTULUI INTERPRETATIV AL LUCRĂRII MUZICALE, efectuat în bază studiului complex şi multiaspectual al lucrării studiate. Proiectul interpretativ, realizat de student, presupune crearea opiniei personale a interpretului referitor la mijloacele interpretative – muzicologice, psihologice, tehnice etc.

3. TRANSFERUL DIDACTIC AL METODELOR EDUCAŢIEI MUZICALE ÎN STUDIUL PIANISTIC.

Este elaborat, fundamentat teoretic şi valorificat experimental Modelul pedagogic de formare la studenţi a competenţei de interpretare a imaginii muzicale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Dimensiuni filozofice, estetico-muzicologice şi psihopedagogice ale imaginii muzicale
 • 1.1. Imaginar, imaginaţie, imagine: elemente pentru o cunoaştere muzical-artistică
 • 1.1.1.Imagine, conţinut, sens: repere epistemologice
 • 1.1.2.Tipuri de cunoaştere aplicate în procesul studiului/interpretării creaţiei muzicale
 • 1.2. Interpretarea imaginii muzicale din perspectiva hermeneuticii şi semioticii.
 • 1.2.1. Сodul specific al imaginii muzicale la nivel de text muzical
 • 1.2.2.Transpunerea imaginii muzicale în imagine artistică (Formarea la interpret a reprezentărilor audio-mentale)
 • 1.2.3.Transpunerea imaginii artistice în imagine interpretativă
 • CONCLUZII

CAPITOLUL II. Formarea competenţei de interpretare a imaginii muzicale în procesul instruirii pianistice a profesorului de muzică
 • 2.1. Caracteristicile şi definirea conceptului de competenţă profesională
 • 2.2. Competenţa de interpretare a imaginii muzicale în ansamblul standardelor educaţionale ale profesorului de muzică
 • 2.3. Funcţionalitatea aptitudinilor muzicale în cadrul formării competenţei de interpretare a imaginii muzicale
 • 2.3.1.Rolul auzului muzical în interpretarea imaginii muzicale.
 • 2.3.2.Activitatea euristică a imaginaţiei în procesul interpretării imaginii muzicale
 • 2.3.3.Gîndirea muzicală ca apogeu aptitudinal în interpretarea imaginii muzicale
 • CONCLUZII

CAPITOLUL III. Tehnologii didactice muzicale în procesul formării pianistice a profesorului de muzicĂ
 • 3.1. Analiza interpretativă a imaginii muzicale (AIIM) în sistemul tehnologic al educaţiei muzicale
 • 3.2. Tehnologii didactice de analiză interpretativă a imaginii muzicale (AIIM)
 • 3.2.1. Valorificarea planului analizei interpretativ-pedagogice a imaginii muzicale
 • 3.2.2. Elaborarea proiectului interpretativ al lucrării
 • 3.2.3. Transferul didactic al metodelor specifice de educaţie muzicală în studiul pianistic
 • 3.3. Modelul pedagogic de formare la profesorul de muzică a competenţei de interpretare a imaginii muzicale (CIIM)
 • CONCLUZII

CAPITOLUL IV. Aplicarea tehnologiilor didactice de analiză interpretativă a imaginii muzicale (tdaiim) în procesul de formare la profesorul de muzică a CIIM
 • 4.1.Constatarea nivelului CIIM la studenţi în procesul educaţional-instrumental
 • 4.2. Valorificarea Modelului pedagogic. Formarea CIIM în procesul de studiu al creaţiei muzicale prin TDAIIM
 • 4.3.Evaluarea CIIM în situaţii didactico-artistice. Experimentul de control.