Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gagim Ion, doctor habilitat, profesor universitarGagim Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Abilitare:11 noiembrie 2011, nr.1350
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Interactiunea metodologiilor de educatie literar-artistica – educatie muzicala în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare 13.00.02 USB conducător
consultant
Pâslaru Vlad
12.04.2019
D Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare din Israel (sectorul arab) 13.00.01 UST referent
conducător
Silistraru Nicolae
23.04.2019

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a teatrului popular 13.00.02 USB conducător 31.05.2017
DH Fundamente teoretico-praxiologice ale eficienţei educaţiei muzical-artistice a elevilor 13.00.01 consultant 18.06.2009
D Tehnologii didactice de analiză interpretativă a imaginii muzicale în procesul formării pianistice a profesorului de muzică 13.00.02 conducător 26.02.2009
D Evaluarea culturii muzicale a elevilor în procesul de realizare a curriculumului şcolar 13.00.01 conducător 23.06.2005