Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Unele probleme de aplicare a principiului distincţiei în dreptul internaţional umanitar


Autor: Ioviţa Alexandrina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 341.1/.8(043.3)

Adobe PDF document 1.05 Mb / în română
150 pagini


Cuvinte Cheie

principiile Dreptului internaţional umanitar, conflicte armate, conflicte de generaţia a IV, combatant, prizonier de război, persoană civilă, participare directă la ostilităţi, obiectiv militar, obiectiv civil, conflicte armate interne, conflicte armate internaţionalizate, războiul contra terorismului, conflicte armate asimetrice

Cuprins


CAPITOLUL 1. Geneza şi esenţa principiului distincţiei al dreptului internaţional umanitar
 • 1.1. Geneza şi evoluţia principiului distincţiei
 • 1.2. Esenţa principiului distincţiei prin prisma corelaţiei cu alte principii ale DIU
 • 1.3. Caracterul cutumiar şi consacrarea în norme convenţionale a principiului distincţiei

CAPITOLUL 2. Rolul principiului distincţiei în stabilirea statutului participanţilor la conflict armat
 • 2.1. Definirea statutului de combatant prin prisma principiului distincţiei
 • 2.2. Participarea directă în ostilităţi drept conduită ce lipseşte persoana civilă de imunitate de atac
 • 2.3. Utilizarea civililor pentru a adăposti combatanţii. Problema scuturilor umane voluntare

CAPITOLUL 3. Aplicarea principiului distincţiei în determinarea obiectivelor militare şi civile
 • 3.1. Determinarea ţintelor pasibile de atac
 • 3.2. Garantarea respectării principiului distincţiei în contextul atacurilor asupra obiectivelor militare

CAPITOLUL 4. Problemele principiului distincţiei în contextul conflictelor armate contemporane
 • 4.1. Principiul distincţiei în practica conflictelor armate interne
 • 4.2. Dificultăţile garantării principiului distincţiei în contextul conflictelor asimetrice
 • 4.3. Problemele ridicate de terorismul internaţional şi „războiul contra terorismului”
 • 4.4. Respectarea DIU şi a principiului distincţiei în conflictul armat de pe Nistru