Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Garanţiile realizării dreptului fundamental la muncă în Republica Moldova


Autor: Platon Lilian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dreptul la muncă, drept, drept fundamental, libertate, obligaţie, răspundere, educaţie juridică, cultură juridică, conştiinţă juridică, constituţie, regim politic, drepturile omului, drepturile cetăţeanului, principiile statului de drept, legislaţie, sistem de drept, lacune în drept, practica judiciară, justiţie, legislaţia constituţională, jurisprudenţă, subiect de drept, garantarea libertăţii persoanei, statutul avocatului, cadru juridic european, realizarea dreptului la muncă, asistenţă juridică, jurisprudenţa Curţii Europene

Adnotare

Această lucrare ştiinţifică elucidează unele dintre cele mai importante probleme teoretice şi practice de realizare a dreptului fundamental la muncă, constituind un studiu complex al acestui drept, analizîndu-se atît legislaţia şi practica judiciară naţională, cît şi cea internaţională, precum şi cercetarea recomandărilor concrete privind perfecţionarea reglementării juridice şi a activităţii organelor de drept cu privire la realizarea dreptului la muncă. Actualitatea cercetării se clasează printre acele direcţii ştiinţifice a căror cercetare merită o atenţie primordială, necesitînd o investigaţie aprofundată.

Conţinînd o analiză complexă, sub diferite aspecte, dreptul la muncă nu este suficient să fie corect formulat, proclamat în Constituţie, în legi organice şi ordinare, ci este necesară şi o nouă educaţie juridică a demosului, însuşirea elementelor fundamentale ale culturii juridice, schimbarea mentalităţii de segment obedient, a unei părţi a populaţiei, respectiv a justiţiabililor, a celor care, vrînd-nevrînd, ajung în faţa instanţelor de judecată. Dar tranziţia este necesară şi pentru schimbarea mentalităţii şi atitudinii faţă de dreptul la muncă.

Investigaţia ştiinţifica în cauză şi-a propus efectuarea unui studiu comparat al dreptului la muncă din diferite ţări şi sisteme de drept şi în primul rînd din Republica Moldova şi România.

Rezultatele investigaţiilor vor fi benefice dezvoltării în continuare a ştiinţei dreptului constituţional în mod deosebit, precum şi a dreptului muncii, deoarece este un studiu complex interdisciplinar, care, în special, va contribui la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind rolul şi locul dreptului la muncă în sistemul drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului. Mai mult decît atît, acest drept urmează a fi perfecţionat, deoarece este notoriu faptul că situaţia actuală de realizare a dreptului la muncă poate fi caracterizat prin necesitatea racordării unor prevederi ale cadrului legal la principiile internaţionale şi adoptării unui mecanism eficient de punere în aplicare.

Cercetarea se finalizează cu un şir de concluzii importante, în opinia noastră, şi propuneri atît de ordin legislativ cît şi teoretico-practice, care vor continua investigaţiile în acest domeniu.

Cuprins


CAPITOLUL I. Evoluţia fundamentelor juridice ale dreptului la muncă
 • 1. Coordonate teoretice privind dreptul la muncă în cadrul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
  • 1.1. Scurtă incursiune în istoricul dreptului la muncă
  • 1.2. Locul dreptului la muncă în cadrul drepturilor fundamentale ale omului
 • 2. Tendinţe în evoluţia dreptului fundamental la muncă în cadrul internaţional
 • 3. Constituţionalizarea dreptului la muncă în Republica Moldova

CAPITOLUL II: Reglementări privind dreptul fundamental la muncă în Republica Moldova
 • 1. Dezvoltarea raporturilor de drept constituţional în sfera muncii în perioada contemporană
 • 2. Conţinutul dreptului fundamental la muncă garantat de Legea supremă
 • 3. Crearea condiţiilor juridice, economice şi sociale de realizare a dreptului la muncă în Republica Moldova
 • 4. Mecanisme ale puterii de stat şi autorităţilor judecătoreşti de protecţie a dreptului la muncă în Republica Moldova
 • 5. Răspunderea juridică – garanţie a protecţiei contra încălcărilor dreptului la muncă

CAPITOLUL III: Сompatibilitatea legislaiei naţionale cu privire la dreptul la muncă cu legislaţia internaţională
 • 1. Interzicerea muncii forţate – obiectiv consfinţit în actele normative naţionale aduse în concordanţă cu legislaţia internaţională
 • 2. Instrumentele de garantare a protecţiei persoanelor contra şomajului
 • 3. Tendinţe de a reglementa garanţiile de protecţie a muncii migranţilor (aspect naţional şi inter-naţional)