Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Guceac Ion, doctor habilitat, profesor universitarGuceac Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1276
Specialităţi abilitate: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Teze în examinare [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Agitaţia electorală – etapă a procesului electoral: analiză juridică comparativă 12.00.02 USM conducător 05.12.2014
D Impactul valorilor democratice europene şi al migraţiei asupra modernizării sistemului politic din Republica Moldova 23.00.01 ICJP consultant
conducător
Roşca Alexandru
11.12.2014
D Particularităţile teoretico-practice ale formelor şi metodelor de apărare a drepturilor şi intereselor ecologice 12.00.02 USM preşedinte CSS
conducător
Zamfir Pavel
12.12.2014
D Valenţele constituţionale ale Tratatului de Reformă a Uniunii Europene 12.00.02 ULIM membru CSS
conducător
Aramă Elena
29.12.2014
D Reglementarea juridico-constituţională a participării politice a cetăţenilor la exercitarea puterii de stat în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan 12.00.02 ICJP membru CSS
conducător
Costachi Gheorghe
30.12.2014
D Democraţia în teoria şi practica constituţională românească în perioada 1866-2003 12.00.02 ULIM preşedinte CSS
conducător
Popa Victor
29.12.2014
DH Legitimitatea puterii de stat – fenomen complex şi indispensabil societăţii umane contemporane 12.00.02 USM preşedinte CSS
consultant
Costachi Gheorghe
17.01.2015
D Reglementarea juridică a parteneriatul public privat 12.00.02 USM preşedinte CSS
conducător
Belecciu Ştefan
16.01.2015

Teze aprobate [11]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova 12.00.02 II conducător
conducător
Duca Gheorghe
14.11.2013
D Compatibilitatea Convenţiei europene a drepturilor omului cu Constituţia RM în materia libertăţii de exprimare 12.00.02 II conducător 02.07.2013
D Teritoriul ca dimensiune indispensabilă a statului în dreptul constituţional 12.00.02 II conducător 09.10.2012
D Reglementarea juridică a dreptului constituţional de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat 12.00.02 II conducător 24.02.2011
D Ocrotirea constituţională a familiei în Republica Moldova. 12.00.02 II conducător 03.06.2010
DH Teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova 12.00.02 consultant 01.10.2009
D Garanţiile realizării dreptului fundamental la muncă în Republica Moldova 12.00.02 conducător 26.02.2009
D Mecanism organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne: analiza sistemico-juridică 12.00.02 conducător 26.02.2009
D Statutul juridic al organelor administraţiei de stat 12.00.02 conducător 20.09.2007
DH Intensificarea activismului juridic al cetăţenilor prin intermediul instituţiei avocaturii – condiţie a edificării statului de drept 12.00.01 consultant 26.01.2006
D Protecţia drepturilor mamei şi copilului în conditiile dezvoltării sociale stabile 12.00.02 conducător 22.12.2005