Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cultura politică a studenţilor. Cazul Republicii Moldova


Autor: Ţurcan Galina
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Victor Saca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 32:378 (043.3)

Adobe PDF document 0.84 Mb / în română
139 pagini


Cuvinte Cheie

cultură, cultură politică, subcultură politică, tranziţie, democratizare, cultura politică a studenţilor, tipuri de cultură politică, rolul culturii politice, cultură politică parohială, cultură politică de supunere, cultură politică participativă, cultură politică democratică, cultură civică, funcţii ale culturii politice, socializare, socializare politică, agenţi ai socializării politice, tineret, studenţi, formarea culturii politice, ştiinţe politice, instituţia de învăţământ superior, Procesul Bologna, europenizare, organizaţii de tineret, organizaţii de studenţi, autoguvernarea studenţilor.

Adnotare

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze cultura politică a studenţilor din Republica Moldova. Pentru constituirea unui regim politic democratic, cultura politică are un rol fundamental, deoarece ritmul reformelor democratice şi caracterul lor depind în mare măsură de nivelul de dezvoltare şi tipul de cultură politică. Speranţele de schimbare pozitivă a culturii politice sunt legate mai ales de tineret, în mod special, de studenţi, de viitoarea intelectualitate a societăţii. În cadrul acestui studiu au fost cercetate caracteristicile şi problemele de formare ale culturii politice a studenţilor din Republica Moldova.

În primul capitol, este realizată o analiză teoretico-metodologică a fenomenului culturii politice. S-au stabilit semnificaţiile conceptuale şi structurale ale culturii politice. Au fost analizate aspectele tipologice şi de rol ale culturii politice în perioada de tranziţie. Noţiunea „cultură politică” a fost vizată ca o noţiune interdisciplinară. S-au studiat etapele dezvoltării teoriei culturii politice, şi concepţiile dominante ale culturii politice. De asemenea, au fost cercetate funcţiile culturii politice şi particularităţile acestora în perioada de tranziţie şi influenţele reciproce dintre cultura politică şi alte fenomene sociale.

În cel de-al doilea capitol, s-a studiat specificul socio-demografic al studenţilor ca purtători ai culturii politice. O atenţie aparte este acordată categoriei „studenţi”, care este utilizată în această lucrare pentru a-i desemna doar pe acei tineri, care îşi fac studiile în instituţii superioare de învăţământ, cu frecvenţă la zi. Au fost cercetate particularităţile studenţilor ca putători ai culturii politice. S-a realizat cercetarea contextului socio-politic în care se formează, funcţionează şi se dezvoltă cultura politică a studenţilor din Republica Moldova. Au fost analizate trăsăturile principale ale culturii politice a studenţilor moldoveni în perioada de tranziţie

În cel de-al treilea capitol, a fost studiată socializarea politică, ca modalitate de constituire a culturii politice a studenţilor. Este făcută o încercare de a determina rolul instituţiei de învăţământ superior şi a ştiinţelor politice în formarea culturii politice a studenţilor prin prisma Procesului Bologna şi a europenizării.

Cuprins


CAPITOLUL I. Cultura politică: repere teoretico-metodologice
  • 1. Semnificaţii conceptuale şi structurale ale culturii politice
  • 2. Aspecte tipologice şi de rol ale culturii politice în perioada de tranziţie

CAPITOLUL II. Caracteristicile esenţiale ale culturii politice a studenţilor din Republica Moldova
  • 1. Specificul socio-demografic al studenţilor ca purtători ai
  • culturii politice
  • 2. Trăsăturile principale ale culturii politice a studenţilor în contextul
  • democratizării societăţii

CAPITOLUL III. Formarea culturii politice a studenţilor în condiţiile Republicii Moldova
  • 1. Socializarea politică ca modalitate de constituire a culturii politice a tineretului studios
  • 2. Rolul instituţiei de învăţământ superior şi al ştiinţelor politice în formarea culturii politice a studenţilor.