Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Saca Victor, doctor habilitat, profesor universitarSaca Victor, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1297
Specialităţi abilitate: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Politica de construcție militară în Republica Moldova: repere teoretico-metodologice și valențe practice 23.00.01 IIESP membru CSS
consultant
Juc Victor
consultant
Rusnac Gheorghe
15.04.2016
D Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutre 23.00.04 USM preşedinte CSS
conducător
Teosa Valentina
29.06.2016
D Rolul administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice 25.00.01 AAP membru CSS
conducător
Popovici Angela
28.06.2016
D Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administraţiei publice din Republica Moldova 25.00.02 AAP conducător 30.06.2016

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Cultura politică a studenţilor. Cazul Republicii Moldova 23.00.01 conducător 26.02.2009
D Dilemele instituţionalizării procedurilor democratice în contextul tranziţiei est-europene 23.00.01 conducător 23.10.2008
D Terorismul internaţional în contextul globalizării (analiză politologică) 23.00.01 conducător 24.01.2008
D Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste: interese şi priorităţi 23.00.01 conducător 14.06.2007
D Democratizarea Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare 23.00.01 USM conducător 22.09.2005
D Spaţiul şi timpul electoral în condiţiile Republicii Moldova: analiza şi modelarea parametrilor dinamici 23.00.01 conducător 23.06.2005