Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Saca Victor, doctor habilitat, profesor universitarSaca Victor, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 aprilie 2012, nr.1610
Specialităţi abilitate: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Modernizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public în Republica Moldova 25.00.02 AAP referent
conducător
Platon (decedat) Mihail
consultant
Spătaru Tatiana
12.09.2014
D Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova 23.00.04 ICJP referent
conducător
Nazaria Sergiu
18.09.2014
D Impactul valorilor democratice europene şi al migraţiei asupra modernizării sistemului politic din Republica Moldova 23.00.01 ICJP membru CSS
consultant
Guceac Ion
conducător
Roşca Alexandru
11.12.2014

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Politica externă a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor morale: realităţi şi deziderate 23.00.01 USM conducător 13.02.2014
D Cultura politică a studenţilor. Cazul Republicii Moldova 23.00.01 conducător 26.02.2009
D Dilemele instituţionalizării procedurilor democratice în contextul tranziţiei est-europene 23.00.01 conducător 23.10.2008
D Terorismul internaţional în contextul globalizării (analiză politologică) 23.00.01 conducător 24.01.2008
D Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste: interese şi priorităţi 23.00.01 conducător 14.06.2007
D Democratizarea Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare 23.00.01 USM conducător 22.09.2005
D Spaţiul şi timpul electoral în condiţiile Republicii Moldova: analiza şi modelarea parametrilor dinamici 23.00.01 conducător 23.06.2005