Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Saca Victor, doctor habilitat, profesor universitarSaca Victor, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 aprilie 2012, nr.1610
Specialităţi abilitate: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Colaborarea internaţională a serviciilor speciale în combaterea terorismulu 23.00.04 USM preşedinte CSS
conducător
Vasilescu Grigore
23.01.2014
D Activităţi nemilitare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în contextul transformării relaţiilor internaţionale postrăzboi rece 23.00.01 ICJP referent
conducător
Juc Victor
20.03.2014
DH Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova) 23.00.01 ICJP referent
consultant
Juc Victor
consultant
Rusnac Gheorghe
28.03.2014

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Politica externă a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor morale: realităţi şi deziderate 23.00.01 USM conducător 13.02.2014
D Cultura politică a studenţilor. Cazul Republicii Moldova 23.00.01 conducător 26.02.2009
D Dilemele instituţionalizării procedurilor democratice în contextul tranziţiei est-europene 23.00.01 conducător 23.10.2008
D Terorismul internaţional în contextul globalizării (analiză politologică) 23.00.01 conducător 24.01.2008
D Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste: interese şi priorităţi 23.00.01 conducător 14.06.2007
D Democratizarea Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare 23.00.01 USM conducător 22.09.2005
D Spaţiul şi timpul electoral în condiţiile Republicii Moldova: analiza şi modelarea parametrilor dinamici 23.00.01 conducător 23.06.2005