Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului producţiei de spirt, lichior şi vodcă


Autor: Rudenco Ana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.12-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română
Adobe PDF document0.40 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

Gestionarea consumurilor, contabilitatea consumurilor, calculaţia costului de producţie, consumurile de producţie directe, consumurile de producţie indirecte, metoda „standard cost”, contabilitatea managerială, norme şi normative, devize, centre de responsabilitate, ciclul tehnologic de producţie, coeficientul de elaborare tehnologică a producţiei

Adnotare

În lucrare sunt examinate aspectele legate de totalizarea şi dezvoltarea unor propuneri teoretice şi metodice, cu elaborarea recomandărilor practice privind contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului la întreprinderile producătoare de spirt, vodcă şi lichior.

În lucrare sund argumentate elaborările metodice de aplicare a metode contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului spirtului, vodcii şi lichiorului ţinînd cont de specificul ramurei.

Este propusă componenţa bazei normative şi obţinute parametrii cantitativi ai acesteea pentru organizarea contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului conform metodei «standard cost», ţinînd cont de particularităţile organizaţional-tehnologice a producerii spirtului, vodcii şi lichiorului. Sunt evidenţiate centrele de responsabilitate răspunzătoare de normativele fixate ale consumurilor, pentru care sunt primite şi confirmate: bazele şi normele consumurilor indirecte, căile şi formele de control a abaterelor de la costul normativ, ce facilitează procesul de luare a deciziilor operative din contul descoperirii şi detalierii a cauzelor şi legăturilor reciproce. Este elaborat complex de conturi analitice, destinat evidenţei contabile a consumurilor şi abaterilor, tabelele de calcule intermediare şi registre, care asigură legătura reciprocă dintre subsistemul de evidenţă financiară existent la întreprindere cu subsistemul de contabilitate managerială propus de autor.