Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Mass media şi dezvoltarea comunitară (analiză politologică)


Autor: Socolov Tatiana
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 32(043.2)

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
164 pagini


Cuvinte Cheie

comunitate, dezvoltare, dezvoltare comunitara, interes comunitar, necesitati stringente, intervenţii planificate, lider comunitar, asistentă tehnică, autoajutor, parteneriat comunitar, bunăstare colectivă, bunuri publice, servicii bazate pe comunitate, participare, participare politică, participare comunitară, luarea deciziilor, influenţarea politicilor, democraţie, democraţie participativă, procese democratice, cetaţenie activa, acţiune colectivă, capital social, reţele sociale, potenţial politic, societate civilă, dezvoltare instituţionala, transformări sociale, comunicare, comunicare participativă, acţiune comunicativa, transparenţa, informare, mass media, jurnalism comunitar

Adnotare

Lucrarea abordează o temă mai puţin studiată: mass media şi dezvoltarea comunitară din perspectivă politologică. În conformitate cu obiectivele stabilite lucrarea este structurată în trei capitole.

În primul capitolul se examinează tratări conceptual-teoretice ale dezvoltării comunitare, obiectivele şi caracteristicile, principalele repere, manifestările şi componentele acestui fenomen. De asemenea, este cercetat contextul propice pentru dezvoltarea comunitară, modalitatea de producere a intervenţiilor comunitare şi posibilitatea preluării unor experienţe probante, fiind dezvăluit potenţialul mass media în promovarea dimensiunilor inovatoare ale proceselor social-politice.

În capitolul doi se abordează problema valorificării resurselor dezvoltării comunitare, democraţia participativă, cetăţenia activă, capitalul social, fiind considerate primordiale pentru evoluţia social-politică din Republica Moldova. Dimensiunea participativă a dezvoltării comunitare se tratează în raport cu stimulentele participării - asistenţa tehnică, utoajutorul, liderismul comunitar, conflictul şi consensul, parteneriatele, planificarea strategică participativă.

Cel de al treilea capitol se axează pe rolul factorului mediatic în procesul dezvoltării comunitare. Ţinînd cont de realităţile obiective din Republica Moldova, se pune în valoare jurnalismul comunitar autohton şi se trasează perspectivele de dezvoltare a acestuia. Investigarea modalităţilor de tratare a dezvoltării comunitare de către mass media oferă posibilitatea consemnării varietăţii de abordare, precum şi a evidenţierii anumitor semne distinctive ale publicaţiilor examinate.

Concluziile şi recomandările deduse în urma investigaţiilor efectuate sînt binevenite pentru susţinerea dezvoltării comunitare în Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Mass media şi dezvoltarea comunitară: Abordări conceptual-teoretice
  • 1. Dezvoltarea comunitară: concepte şi caracteristici definitorii
  • 2. Experienţa dezvoltării comunitare: oportunităţi pentru Republica Moldova
  • 3. Mass media în contextul transformărilor democratice actuale

CAPITOLUL II. Valenţele politice ale resurselor dezvoltării comunitare
  • 1. Semnificaţiile politice ale cetăţeniei active
  • 2. Capitalul social drept premisă a participării politice
  • 3. Dimensiunea participativ-politică a dezvoltării comunitare în condiţiile Republicii Moldova

CAPITOLUL III. Rolul factorului mediatic în procesul dezvoltării comunitare
  • 1. Acţiunea comunicativă în cadrul schimbării social-politice
  • 2. Potenţialul jurnalismului comunitar
  • 3. Problemele dezvoltării comunitare în paginile presei din Republica Moldova