Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Natura juridică al teritoriului statului


Autor: Bantuş Natalia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 342 (043.3)

Adobe PDF document 0.72 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

Stat, stat unitar, stat federal, confederaţie, elementele statului, teritoriu, teritoriu de stat, natura juridică a teritoriului statului, rolul teritoriului, funcţiile teritoriului, integritate teritorială, puterea de stat, naţiune, popor, suveranitate, dreptul la autodeterminare, frontiera de stat, regimul juridic a frontierei de stat, etnie, minoritate naţională, dreptul minorităţilor naţionale la identitate şi dezvoltare pe teritoriile naţionale ale statelor, Carta O.N.U., organizare administrativ-teritorială, colectivitate teritorială locală, unitate administrativ-teritorială, autonomie locală, descentralizare, desconcentrare, statut juridic special, dezvoltare regională, regionalizare

Adnotare

Teza de doctor, conţinând o analiză complexă a naturii juridice a teritoriului, vine să contureze cele mai generale idei, ipoteze şi afirmaţii privind rolul teritoriului în constituirea şi dezvoltarea formaţiunilor statale, în declanşarea dreptului de a dispune în mod plenipotenţiar şi nestingherit de nimeni de teritoriul pe care a evoluat şi s-a dezvoltat naţiunea, de integritatea acordată teritoriului statului prin diferite norme ale dreptului internaţional.

S-a argumentat din punct de vedere ştiinţific că teritoriul constituie cadrul natural, geografic al suveranităţii, precum şi a structurii de stat, identificând-se funcţiile pe care le îndeplineşte teritoriul în acest scop. Natura juridică a teritoriului nu poate fi desprinsă de rolul pe care acesta îl are, iar rolul teritoriului este sinteza calitativă a funcţiilor pe care acesta le îndeplineşte. Orice modificări a teritoriului statului sunt admisibile numai dacă au la bază voinţa suverană a naţiunii sau a poporului care locuieşte pe acest teritoriu.

Necesitatea studierii şi cunoaşterii statului juridic al teritoriului se impune pentru a putea determina cu mai multă precizie dacă o anumită societate umană poate fi considerată ca stat şi dacă comunitatea respectivă dispune de dreptul suveran asupra teritoriului respectiv, de asemenea, pentru a putea identifica categoriile de drepturi de care dispun minorităţile naţionale asupra teritoriului pe care locuiesc.

S-a accentuat necesitatea şi posibilitatea soluţionării diferitor conflicte teritoriale nu prin violenţă şi sfidare a normelor dreptului internaţional, dar prin acordarea unor statute juridice speciale. S-au evidenţiat drepturile de care dispun minorităţile naţionale în Republica Moldova, inclusiv găgăuzii, precum şi minorităţile care locuiesc pe parte stângă a râului Nistru de a dispune de teritorii în baza autonomiei administrative şi culturale.

Studiul complex a problemelor ce ţin de organizarea administrativă judicioasă a teritoriului Republicii Moldova a scos în vileag neajunsurile existente în domeniul respectiv şi a permis argumentarea necesităţii implementării politicii de regionalizare, aceasta fiind un imperativ al aderării la comunitatea statelor europene.

Rezultatele cercetării şi concluziile teoretice formulate pot fi utilizate la perfecţionarea cadrului legislativ pentru acordarea unui statut juridic special Transnistriei, unei organizări judicioase a teritoriului sub aspect administrativ. De asemenea, rezultatele investigaţiei pot fi folosite în procesul ştiinţifico-didactic, pentru cadrele didactice universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, precum şi pentru toţi cei care se interesează de problemele naturii juridice a teritoriului statului în scopul aprofundării şi dezvoltării acestor concepte.

Cuprins


CAPITOLUL I Teritoriul – dimensiunea materială a statului
 • 1. Definirea statului
 • 2. Raportul dintre teritoriu şi alte elemente constitutive ale statului
 • 3. Rolul şi Funcţiile teritoriului
 • 4. Teritoriul – cadrul natural şi geografic al statului
 • 5 Raportul dintre puterea de stat şi teritoriul
 • 6. Teritoriul în dreptul internaţional

CAPITOLUL II Dreptul de a dispune de propriile teritorii
 • 1. Apariţia dreptului suveran asupra teritoriului
 • 2. Dreptul minorităţilor naţionale la dezvoltare şi identitate etnică pe un anumit teritoriu
 • 3. Statute juridice speciale de autonomie
 • 4. Precedente internaţionale

CAPITOLUL III Delimitarea teritoriului statului sub aspect administrativ
 • 1. Organizarea administrativ-teritorială a statului
 • 2. Modalităţi privind organizarea administrativă a teritoriului
 • 3. Organizarea administrativ-teritorială în Republica Moldova
 • 4. Standarde europene privind regionalizarea